Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ - Σεπτέμβριος 2017

Μία από τις θεμελιώδεις τεχνικές για την άσκηση και την εκτέλεση του διαλογισμού είναι η ικανότητα του οραματισμού. Για ορισμένους ανθρώπους ο οραματισμός αποτελεί μια εύκολη διαδικασία, ενώ για άλλους φαίνεται να απαιτεί πραγματική προσπάθεια, που ενδέχεται να είναι μια αποθαρρυντική εμπειρία. Δεν υπάρχει, όμως, λόγος απογοήτευσης, καθώς ο καθένας χρειάζεται να μάθει να διαλογίζεται και να οραματίζεται με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Για ορισμένους, ο οραματισμός περιλαμβάνει την ικανότητα δημιουργίας εικόνων. Στην πε­ρίπτωση αυτή, η λεπτομέρεια και η ένταση στο συγκεκριμένο αντικείμενο του οραματισμού μας συνθέτουν μια ζωντανή σκεπτομορφή που σπινθηροβολεί με το σχήμα και το χρώμα της ιδέας που φανταζόμαστε. Για άλλους αποτελεί μια πολύ πιο νοητική διαδικασία ιδεών. Υπάρχει βεβαίως το ίδιο επίπεδο έντασης, αλλά, αντί των εικόνων, η συγκέντρωση πάνω στο νόημα αυτού που σκεπτόμαστε είναι εκείνη που προσδίδει στον οραματισμό τη ζωή και το σκοπό του.

Όποια μέθοδο και αν χρησιμοποιούμε, οι αρχικές μας προσπάθειες είναι συνήθως ερασιτεχνικές, εκτρέπονται του στόχου και καθίστανται αναποτελεσματικές. Ωστόσο, με την εξάσκηση διαπι­στώνουμε ότι αυτό που οραματιζόμαστε προσεγγίζει όλο και περισσότερο την πραγματικότητα μιας όψης του Σχεδίου που υπάρχει ήδη στα αφηρημένα πεδία. Αυτό μπορεί τότε μόνο να επιτευχθεί πραγματικά, όταν, υπερβαίνοντας το πιο συναισθηματικό και μυστικιστικό είδος διαλογισμού, μάθουμε να εστιαζόμαστε στον νου, όπου η δύναμη της σκέψης, που εμφορείται από αγάπη, αξιοποιείται πλήρως. Εδώ υπεισέρχεται το κρίσιμο σημείο, διότι, εάν οι διαλογιζόμενοι μπορούν να συγχρονίσουν το έργο τους στο νοητικό πεδίο με το ήδη υπάρχον αφηρημένο πρότυπο, τότε η αναζωογόνηση γίνεται άμεσα και οι διαλογιστικές τους προσπάθειες αποκτούν μια δύναμη αγάπης που μπορεί πραγματικά να υπηρετήσει την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας.

Ο λόγος για το οποίο αυτές οι ιδέες είναι τόσο σημαντικές στην παγκόσμια υπηρεσία των τρι­γώνων είναι ξεκάθαρος. Αυτό το αφανές καθημερινό έργο μετασχηματίζει την εσωτερική ατ­μόσφαιρα στη σκέψη και το συναίσθημα, με αποτέλεσμα, πολύ αργά και σταδιακά, οι παλιές ανταγωνιστικές συνήθειες μιας ανθρωπότητας προσκολλημένης στο παρελθόν στην κατάσταση της διαμάχης, να αντικαθίστανται από την αναγνώριση ότι η συνεργασία και η αναζήτηση της αρ­μονίας σε κάθε επίπεδο –διεθνές, εθνικό και προσωπικό– είναι ο μόνος δυνατός τρόπος για ένα μέλλον που θα ωφελεί τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. Φυσικά, αυτή η διαδικασία δεν συνεπάγεται μια ομαλή πορεία, είναι όμως περισσότερο από προφανές, ότι σφυρηλατεί μια ατραπό, που μπορεί να βρίθει από εμπόδια και αποτυχίες, αλλά διακρίνεται εξίσου από θαυμάσια βήματα προόδου.

Ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο οραματισμός αποκαλείται επιστήμη, αφού πρόκειται για ένα εγχείρημα που είναι δυνατόν να αξιολογηθεί. Είμαστε σε θέση να ανακαλύψουμε τί λειτουργεί και τί όχι. Όταν έχουμε βρει την τεχνική μας και την εξελίξουμε σε πρακτική δεξιότητα, τότε μπορούμε να γίνουμε ένα συνειδητό και αποτελεσματικό τμήμα του παγκόσμιου διαλογιστικού ομίλου Τριγώνων, συμβάλλοντας στη δόμηση ενός κόσμου θεμελιωμένου στο αιώνια ζωντανό όραμα της αγάπης, των ορθών σχέσεων και της υπηρεσίας.Η τεχνική του διαλογισμού είναι ο εξέχων δημιουργικός παράγοντας στον πλανήτη μας.