Η Εξελισσόμενη Αποκάλυψη της Θεότητας - Ιούνιος 2017

Η εξελισσόμενη αποκάλυψη της Θεότητας οδηγεί το νου προς την αυξανόμενη κατανόηση και ταύτιση με το θείο Σχέδιο. Γνωστό εσωτερικά, το Σχέδιο εκδηλώνεται προς τα έξω μέσω της ηθελημένης ανθρώπινης συμμετοχής. Οι εργάτες των Τριγώνων συμμετέχουν καθημερινά σε αυτό το εξελισσόμενο Σχέδιο, καθώς ευθυγραμμίζονται μεταξύ τους με το φως που βρίσκεται μέσα στον καθένα, κυκλοφορώντας και απελευθερώνοντας τις ενέργειες της Μεγάλης Επίκλησης.

Ο κόσμος της έμπνευσης και το πεδίο της υπηρεσίας συγχωνεύονται στα Τρίγωνα, καθώς οι υπηρέτες του ομίλου εργάζονται για την προώθηση του Σχεδίου. Στην αρχή το Σχέδιο μπορεί να είναι μια αόριστα αισθητή ιδέα, μια σύλληψη σε συνέχεια μιας καλής πράξης,  που δεν μπορεί να εκφραστεί ή να διατυπωθεί ολόπλευρα. Παρ’ όλα αυτά, το καθημερινό έργο συνεχίζεται, εμπνεόμενο από ελπίδα. Στην τριαδική σχέση σιωπηρές τελετουργίες εκτυλίσσονται σε όλο τον κόσμο, συνδέοντας την αγάπη, το φως και την δύναμη με εστιασμένη πρόθεση. Αυτή η ακλόνητη πρόθεση ανοίγει δρόμο στην μαγνητική επιθυμία που αφυπνίζει την έφεση και έτσι, σύντομα, θα βλαστήσουν κλωνάρια ισχυροποιημένης θέλησης.

Οι επινοήσεις δοκιμάζονται στα πυρά του πειράματος και της εμπειρίας. Τα πνευματικά γεγονότα καθίστανται η βάση για τη μελλοντική ζωή. Σε φαινομενικές εκλάμψεις αποκάλυψης, η ουσία των πραγμάτων στα οποία ελπίζουμε παίρνει μορφή και νέες αντιλήψεις ζωντανεύουν το θείο έργο. Μια αναλαμπή που είχαμε είναι μια φευγαλέα ματιά του υπερκόσμιου φωτός στο κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή. Οι μικρές αναλαμπές οδηγούν σε μια διαρκή θέαση και η αποκάλυψη βιώνεται ως μαρτυρία λειτουργίας του Σχεδίου, καθότι φως και αποκάλυψη είναι αιτία και αποτέλεσμα.

Δύο ρεύματα ενέργειας διαχύνονται από τη Σαμπάλλα, το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή, συμβάλλοντας στην αποκάλυψη της θειότητας. Ένα από αυτά τα ρεύματα καθίσταται δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως «φωτισμένη, ενθουσιώδης θέληση». Μέσω των Τριγώνων, αυτή η φωτισμένη, ενθουσιώδης θέληση μπορεί να κατευθυνθεί σε υπηρεσία για το ευρύτερο καλό, καθώς η Μεγάλη Επίκληση αντηχεί σε ολόκληρη τη γη, συνδέοντας τριάδες ηθελημένης αγάπης και φωτός. Οι ημέρες μετατρέπονται σε μήνες και τα χρόνια σε δεκαετίες, φροντισμένης δόμησης. Αυτή η σταθερή εκροή υπηρεσίας εξαγνίζει και καθαρίζει την ατραπό για «την αποκάλυψη της αγάπης, τη φώτιση του νου και την εφέλκυση της θέλησης».

Η θέληση επιτρέπει στην ανθρωπότητα να αναλάβει την καθορισμένη θέση της ως ένας πνευματικά επικλητικός ενεργειακός σταθμός αγάπης και φωτός στη γη. Καθώς η μια αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, νέες πνευματικές εντυπώσεις γίνονται ορατές, εισακούονται και εκδηλώνονται σε τελετουργική διαβίωση. Η ανταποκριτική ενέργεια που εφελκύστηκε ύστερα από αίτημα, διανέμεται ελεύθερα από νοήμονες παγκόσμιους εργάτες σε κάθε γωνιά αυτής της όμορφης σφαίρας, ωθώντας τη ζωή να ανθίσει με μεγαλύτερη αφθονία. Ακόμη περισσότερο, αυτή η εφέλκυση θα προκαλέσει κάποια μέρα μια μεγάλη αποκάλυψη της Θεότητας, που ξεπερνώντας και την ζωηρότερη φαντασία μας θα αναγνωριστεί με μεγάλη προσμονή και χαρά.