ΤΡΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ  - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Υπάρχουν τρεις μείζονες πνευματικές εορτές που αποτελούν την κορύφωση στον ετήσιο κύκλο – η Εορτή του Πάσχα, η Εορτή του Βεσάκ και η Εορτή της Καλής Θέλησης. Μέσα από το σταθερό, έμμονο διαλογιστικό έργο πολλών ατόμων και ομάδων σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτές οι Εορτές αποκτούν τώρα μια υποκειμενική αγκύρωση στη συνείδηση της ανθρώπινης οικογένειας.

Στο μέλλον, όλοι οι άνθρωποι που έχουν πνευματική κλίση θα τιμούν τις ίδιες ιερές ημέρες. Το γεγονός αυτό θα επιφέρει τη συγκέντρωση πνευματικών πόρων και μια ενοποιημένη πνευματική προσπάθεια συν μία ταυτόχρονη επίκληση. Η δυναμικότητα του γεγονότος αυτού θα γίνει εμφανής. Οι τρεις μείζονες Εορτές του κάθε έτους συγκεντρώνονται σε τρεις διαδοχικούς μήνες και οδηγούν σε μία παρατεταμένη ετήσια πνευματική προσπάθεια, η οποία επηρεάζει το υπόλοιπο του έτους. Αυτές οι Εορτές είναι:

Η Εορτή του Πάσχα: Αυτή είναι η Εορτή του αναστάντος ζώντος Χριστού, του διδασκάλου της ανθρωπότητας και της κεφαλής της πνευματικής Ιεραρχίας. Είναι Αυτός η έκφραση της αγάπης του Θεού. Την ημέρα αυτή αναγνωρίζεται η πνευματική Ιεραρχία, την οποία οδηγεί και κατευθύνει, και τονίζεται η φύση της αγάπης του Θεού.

Η Εορτή του Βεσάκ: Αυτή είναι η Εορτή του Βούδα, του πνευματικού μεσάζοντα μεταξύ του ανώτατου πνευματικού κέντρου –της Σαμπάλα– και της Ιεραρχίας. Ο Βούδας είναι η έκφραση της σοφίας του Θεού, η ενσάρκωση του φωτός και ο δείκτης του θείου σκοπού.

Η Εορτή της Καλής Θέλησης: Αυτή είναι η Εορτή του πνεύματος της ανθρωπότητας που ανατείνει προς τον Θεό, αναζητώντας τη συμμόρφωση προς τη θέληση του Θεού και που είναι αφιερωμένο στην έκφραση ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Στην Εορτή αυτή, επί δύο χιλιάδες χρόνια, ο Χριστός έχει αντιπροσωπεύσει την ανθρωπότητα και έχει σταθεί ενώπιον της Ιεραρχίας και στη θέα της Σαμπάλα ως ο Θεός-άνθρωπος, ο ηγέτης του λαού Του και «ο πρεσβύτατος σε μια μεγάλη οικογένεια αδελφών» (Προς Ρωμαίους VIII: 29). Κάθε έτος αυτήν την εποχή έχει κηρύξει την τελευταία ομιλία του Βούδα εμπρός στη συναθροισμένη Ιεραρχία. Αυτή είναι επομένως η Εορτή της βαθειάς επίκλησης και έκκλησης, μιας θεμελειώδους προσδοκίας για αδελφότητα. Αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα επί της ανθρώπινης συνείδησης του έργου του Βούδα και του Χριστού. Αυτή η Εορτή τιμάται επίσης ως Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης.

Αν και δεν είναι ακόμη επαρκώς συνεδεμένες μεταξύ τους, αυτές οι τρεις Εορτές είναι μέρος της ενοποιημένης πνευματικής προσέγγισης της ανθρωπότητας. Ο καιρός φθάνει που και οι τρεις Εορτές θα τηρούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και με τη μεσολάβησή τους θα επιτευχθεί μία μεγάλη πνευματική ενότητα και τα αποτελέσματα της Μεγάλης Προσέγγισης, τόσο κοντά σε εμάς αυτήν την εποχή, θα σταθεροποιηθούν μέσω της ενωμένης επίκλησης της ανθρωπότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

(Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε για ένα φάκελο με θέμα «Τα Τρία Πνευματικά Φεστιβάλ»)

2014:
Εορτή του Πάσχα: 23 Mαρτίου
Εορτή του Βεσάκ: 22 Απριλίου
Εορτή του Χριστού / Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης: 21 Μαΐου