Οι Τρεις Πνευματικές Εορτές - Mάρτιος 2017

Υπάρχουν τρεις μείζονες πνευματικές εορτές που αποτελούν την κορύφωση στον ετήσιο κύκλο – η Εορτή του Πάσχα, η Εορτή του Βεσάκ και η Εορτή του Χριστού. Μέσα από το σταθερό και διαρκές διαλογιστικό έργο πολλών ατόμων και ομίλων σε κάθε μέρος του κόσμου, οι Εορτές αυτές αποκτούν σήμερα μια υποκειμενική αγκυροβόληση στην συνείδηση της ανθρώπινης οικογένειας.

Οι τρεις μείζονες Εορτές κάθε έτους συμπυκνώνονται σε τρεις διαδοχικούς μήνες και οδηγούν σε μία παρατεταμένη ετήσια πνευματική προσπάθεια, η οποία επηρεάζει το υπόλοιπο του έτους. Αυτές οι Εορτές είναι:

Η Εορτή του Πάσχα: Αυτή είναι η Εορτή του αναστάντος ζώντος Χριστού, του διδασκάλου της ανθρωπότητας και της κεφαλής της πνευματικής Ιεραρχίας. Αυτός αποτελεί την έκφραση της αγάπης του Θεού. Την ημέρα αυτή α­ναγνωρίζεται η πνευματική Ιεραρχία, την ο-
ποία Εκείνος καθοδηγεί και κατευθύνει, και τονίζεται η φύση της αγάπης του Θεού.

Η Εορτή του Βεσάκ: Αυτή είναι η Εορτή του Βούδα, του πνευματικού διαμεσολαβητή μεταξύ του ανώτατου πνευματικού κέντρου, της Σαμπάλλα,  και της Ιεραρχίας. Ο Βούδας είναι η έκφραση της σοφίας του Θεού, η ενσωμάτωση του φωτός και ο δείκτης του θείου σκοπού.

Η Εορτή του Χριστού: Αυτή είναι η Εορτή του πνεύματος της ανθρωπότητας που ανατείνει προς τον Θεό, αναζητώντας συμμόρφωση προς την θέληση του Θεού και είναι αφιερωμένη στην έκφραση ορθών ανθρώπινων σχέ­-σεων. Στην Εορτή αυτή, επί δύο χιλιάδες χρόνια, ο Χριστός αντιπροσωπεύει την ανθρωπότητα και στέκει ενώπιον της Ιεραρχίας και στην θέα της Σαμπάλλα ως ο Θεάνθρωπος, ο ηγέτης του λαού Του και «ο πρεσβύτερος σε μια μεγάλη οικογένεια αδελφών» (Προς Ρωμαίους VIII: 29). Κάθε έτος αυτήν την εποχή κηρύσσει την τελευταία ομιλία του Βούδα εμπρός στην συναθροισμένη Ιεραρχία Η Εορτή αυτή τηρείται, επίσης, ως Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης.
Αυτές οι τρεις Εορτές συναποτελούν τμήμα της ενιαίας πνευματικής προσέγγισης της ανθρωπότητας.

(Για περισσότερες πληροφορίες ζητείστε να σας στείλουμε ένα φυλλάδιο με τις «Τρεις Πνευματικές Εορτές»)

Εορτή του Πάσχα: 10 Απριλίου
Εορτή του Βεσάκ: 10 Μαΐου
Εορτή του Χριστού: 9 Ιουνίου