ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ - Μάρτιος 2018

Υπάρχουν τρεις μείζονες πνευματικές εορτές που αποτελούν την κορύφωση στον ετήσιο κύκλο – η Εορτή του Πάσχα, η Εορτή του Βεσάκ και η Εορτή της Καλής Θέλησης. Μέσα από το σταθερό, συνεχές διαλογιστικό έργο πολλών ατόμων και ομάδων σε όλα τα μέρη του κόσμου, αυτές οι Εορτές αποκτούν τώρα μια υποκειμενική σταθεροποίηση στην συνείδηση της ανθρώπινης οικογένειας.

Στο μέλλον, όλοι οι άνθρωποι με πνευματική κλίση θα έχουν τις ίδιες ιερές μέρες. Αυτό θα επιφέρει μια συσσώρευση πνευματικών πόρων και μια ενωμένη πνευματική προσπάθεια, συν μια ταυτόχρονη επίκληση. Η δυναμικότητά της θα είναι φανερή. Οι τρεις μείζονες Εορτές κάθε έτους συγκεντρώνονται σε τρεις διαδοχικούς μήνες και οδηγούν σε μία παρατεταμένη ετήσια πνευματική προσπάθεια, η οποία επηρεάζει το υπόλοιπο του χρόνου. Αυτές οι Εορτές είναι:

Η Εορτή του Πάσχα: Αυτή είναι η Εορτή του αναστάντος ζώντος Χριστού, του διδασκάλου της ανθρωπότητας και της κεφαλής της πνευματικής Ιεραρχίας. Αυτός είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Την ημέρα αυτή αναγνωρίζεται η πνευματική Ιεραρχία, την οποία Αυτός οδηγεί και κατευθύνει, και τονίζεται η φύση της αγάπης του Θεού.

Η Εορτή του Βεσάκ: Αυτή είναι η Εορτή του Βούδα, του πνευματικού μεσολαβητή μεταξύ του ανώτατου πνευματικού κέντρου, της Σαμπάλα, και της Ιεραρχίας. Ο Βούδας είναι η έκφραση της σοφίας του Θεού, η ενσάρκωση του φωτός και ο δείκτης του θείου σκοπού.

Η Εορτή της Καλής Θέλησης: Αυτή είναι η Εορτή του πνεύματος της ανθρωπότητας που ανατείνει προς τον Θεό, αναζητώντας την συμμόρφωση προς την θέληση του Θεού και είναι αφιερωμένη στην έκφραση ορθών ανθρώπινων σχέσεων. Στην Εορτή αυτή, επί δύο χιλιάδες χρόνια, ο Χριστός αντιπροσώπευσε την ανθρωπότητα και στάθηκε ενώπιον της Ιεραρχίας και στην θέα της Σαμπάλα ως ο Θεάνθρωπος, ο ηγέτης του λαού Του και «ο πρωτότοκος εν πολλοίς αδελφοίς» (Προς Ρωμαίους VIII:29). Κάθε χρόνο αυτήν την εποχή κηρύσσει την τελευταία ομιλία του Βούδα εμπρός στην συναθροισμένη Ιεραρχία. Αυτή είναι επομένως μία Εορτή βαθιάς επίκλησης και έκκλησης, βασικής έφεσης για συντροφικότητα, ανθρώπινης και πνευματικής ενότητας. Αντιπροσωπεύει το αποτέλεσμα στην ανθρώπινη συνείδηση του έργου του Βούδα και του Χριστού. Αυτή η Εορτή τηρείται επίσης ως Παγκόσμια Ημέρα Επίκλησης.

Παρότι προς το παρόν δεν σχετίζονται επαρκώς μεταξύ τους, αυτές οι τρεις Εορτές αποτελούν μέρος της ενοποιημένης πνευματικής προσέγγισης της ανθρωπότητας. Η ώρα πλησιάζει, όταν και οι τρεις Εορτές θα τελούνται σε ολόκληρο τον κόσμο και μέσω αυτών θα επιτευχθεί μια μεγάλη πνευματική ενότητα και θα σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα της Μεγάλης Προσέγγισης, που είναι τόσο κοντά μας αυτή την εποχή, με την ενωμένη επίκληση της ανθρωπότητας σε ολόκληρο τον πλανήτη.

(Για περισσότερες πληροφορίες ζητείστε γραπτώς να σας α­ποσταλεί το έντυπο με θέμα «Οι Τρεις Πνευματικές Εορτές»)

2018:
Εορτή του Πάσχα: 31 Μαρτίου
Εορτή του Βεσάκ: 29 Απριλίου
Εορτή του Χριστού/Ημέρα της Παγκόσμιας 
Επίκλησης: 29 Μαΐου