ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 2025

Οι μεγαλειώδεις ενέργειες του Φωτός και της Αγάπης εισρέουν ασταμάτητα στον ανθρώπινο νου και την καρδιά, καλλιεργώντας καθετί καλό, όμορφο και αληθινό. Αυτό είναι κάτι, του οποίου την πραγματικότητα διαισθητικά γνωρίζουμε, επειδή αποτελεί μέρος της εμπειρίας της αιώνιας ουσίας μας, της ψυχής.

Αυτές οι ενέργειες διαχύνονται ασταμάτητα άνωθεν σε ρυθμικά, κυκλικά πρότυπα, ενεργοποιώντας τις πολλαπλές διαστάσεις της πλανητικής ζωής και γαλουχώντας τη συνείδηση της ανθρωπότητας. Κάθε φορά που οραματιζόμαστε το δίκτυο των Τριγώνων να επικαλείται και να ακτινοβολεί καλή θέληση, ευαισθητοποιούμε, εμείς οι ίδιοι, τον εαυτό μας σε αυτόν τον ανώτερο ρυθμό.

Από ιστορική άποψη, η μελέτη της ανθρώπινης ανάπτυξης αντανακλά (συχνά με απροσδιόριστους τρόπους πέρα από την κατανόησή μας) αυτούς τους ρυθμούς της Θείας Ζωής. Τα ανώτερα διαλείμματα κομίζουν στιγμές σπάνιας ευκαιρίας, όταν οι πνευματικές επιλογές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία στις εθνικές και διεθνείς υποθέσεις, συχνά επηρεάζοντας την συλλογική αίσθηση των μελλοντικών δυνατοτήτων. Η σοφή προφητεία προειδοποιεί τους πνευματικά προσκείμενους να αναμένουν τέτοιες περιόδους.

Για παράδειγμα, οι προφητείες σχετικά με τη σημασία του έτους 2012, διαμόρφωσαν ένα δυναμικό περιβάλλον προσμονής και δράσης. Παρ’ ότι αυτό προκάλεσε ορισμένες μαζικές αντιδράσεις φόβου και φαντασίας, η συνετή εστίαση στις μελλοντικές δυνατότητες οδήγησε τον Ιούνιο στην σημαντική Σύνοδο Κορυφής της Γης στο Ρίο. Οι προφητείες για το έτος 2000 συνέβαλαν σε ένα νοητικό κλίμα, καθιστώντας δυνατή την σημαντική Διακήρυξη της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία εμπεριέχει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.

Το 2025 είναι έτος Ιωβηλαίου στο Χριστιανικό και Εβραϊκό ημερολόγιο και βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο της προφητείας. Ο προαιώνια σοφία επισημαίνει, ότι κατά το 25ο έτος κάθε αιώνα πραγματοποιείται μια συγκέντρωση στα λεπτοφυή πεδία από όλους τους Διδασκάλους, Αγίους, Ρίσι και τα Φωτισμένα Όντα, η οποία, με την πάροδο του χρόνου, ακολουθείται από σημαντικές αλλαγές στην ανθρωπότητα. Λόγω της ανάπτυξης των αξιών της ψυχής (η αίσθηση της σύνθεσης, το περιεκτικό πνεύμα και η απόρριψη της χωριστικότητας από ανθρώπους νοήμονος καλής θέλησης) υπάρχουν βάσιμες προσδοκίες, οι κόσμοι της ψυχής και της εξωτερικής ανθρώπινης διαβίωσης να ευθυγραμμίζονται όλο και περισσότερο τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες μετά το 2025. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν επιτύχει κάποιο μέτρο πνευματικής φώτισης θα αναδύονται ως ηγέτες σε κάθε τομέα των ανθρώπινων υποθέσεων, ενώνοντας τις εκατοντάδες χιλιάδες των παγκόσμιων υπηρετών από κάθε γωνιά του πλανήτη και φέρνοντας μια αναγέννηση στην παγκόσμια κουλτούρα και πολιτισμό. Η προφητεία αναφέρεται ακόμη και στην εμφάνιση, σε κάποιο αόριστο χρονικό διάστημα, μιας μορφής παρόμοιας με του Χριστού, που θα αναγνωρίζεται από ανθρώπους πνευματικής κλίσης κάθε θρησκείας.

Αντιμετωπίζοντας την παγκόσμια πραγματικότητα του 2015, με όλα τα προβλήματα της εποχής μας και όλες τις προσδοκίες για ενότητα στην πολυμορφία, που συμβολίζεται από τους Βιώσιμους Αναπτυξιακούς Στόχους, είναι μια καλή στιγμή να αναλογιστούμε τί θα σήμαινε μια νέα πνευματική διάχυση για έναν κόσμο, μετά το 2025. Στοχαζόμενοι πάνω σε μια τέτοια δυνατότητα, γινόμαστε κατά φυσικό τρόπο επικλητικοί.