Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΚΛΗΣΗΣ - Σεπτέμβριος 2018

Καθημερινά ομάδες τριών ατόμων συνδέονται με τη σκέψη για λίγα λεπτά δημιουργικού διαλογισμού σχηματίζοντας ένα τρίγωνο. Επικαλούνται τις ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης που κυκλοφορούν μέσω των εστιακών σημείων του πλανητικού δικτύου των τριγώνων. Στη συνέχεια, με συγκέντρωση και εστιασμένη πρόθεση, εκφωνείται η Μεγάλη Επίκληση.

Η επίκληση αποτελεί ένα αίτημα και μια κλήση της οποίας η εφέλκυση είναι η αναπόφευκτη ανταπόκριση. Είναι μια άφωνη έκκληση – μια εγγενής ώθηση προς το φως. Η Επιστήμη της Επίκλησης και Εφέλκυσης περιλαμβάνει την νοήμονα οργάνωση της πνευματικής ενέργειας και των δυνάμεων της αγάπης που εφελκύουν μιαν ανταπόκριση από εκείνες τις πνευματικές Ζωές που ίστανται υπεράνω του ανθρώπινου βασιλείου.

Η Μεγάλη Επίκληση και το ΟΜ είναι μαντρικές λέξεις μεγάλης ισχύος που εκπορεύονται από την ψυχή, για να μεταφερθούν προς τα έξω ως μια ολοκληρωμένη σκεπτομορφή επάνω σε ένα ρεύμα ζώσης, φωτισμένης νοητικής ουσίας. Ο συνεργάτης των Τριγώνων βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρόκληση να διατηρήσει την πνευματική ένταση του έργου, μέρα με τη μέρα, χρησιμοποιώντας την Μεγάλη Επίκληση ως μια παγκόσμια προσευχή που συνθέτει την ανώτερη επιθυμία, έφεση και το πνευματικό αίτημα αυτής της ίδιας της ψυχής της ανθρωπότητας.

Για να διατηρηθεί αυτή η ένταση, έχει μεγάλη αξία η κατανόηση της τελετουργίας, του ρυθμού και της δύναμης του ήχου. Την ήχηση της Μεγάλης Επίκλησης μπορούμε να την φανταστούμε ως μία ιερή τελετουργία, όπου η εστίαση της σκέψης ανυψώνεται στην ψυχή μέσω της υπηρεσίας που ουσιαστικά είναι ο συντονισμός με τον «... ρυθμό της ζωής, της καρδιάς και του νου του Θεού ...»1 Χωρίς ρυθμό και τελετουργία, η καθημερινή ζωή δεν θα λειτουργούσε με κανονικότητα. Αυτό αληθεύει τόσο στον διαλογισμό όσο και στην ροή της καθημερινότητας. Τα Τρίγωνα είναι μια καθημερινή ιερή τελετουργία – μια θυσιαστική υπηρεσία που εφελκύει την πνευματική θέληση.

Λέξεις Δύναμης, όπως η Μεγάλη Επίκληση, καθίστανται δυναμικά αποτελεσματικές, όταν εκφέρονται με τη δύναμη της ψυχής καθώς και με την κατευθυνόμενη προσοχή του νου. Όταν ηχείται η κάθε στροφή της Μεγάλης Επίκλησης, σιωπηλά ή φωναχτά, το πλανητικό δίκτυο μπορεί να παρομοιαστεί ως ένας δίαυλος μέσω του οποίου το φως, η αγάπη και ο θείος σκοπός εισρέουν στην ανθρωπότητα.

Όταν πραγματοποιείται από πολλούς ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη, το έργο των Τριγώνων δημιουργεί ένα ακτινοβόλο, ζωντανό δίκτυο φωτός που μετασχηματίζει και αναπροσανατολίζει την ανθρώπινη συνείδηση, διασπώντας τις κρυσταλλωμένες σκεπτομορφές. Μέσα από αυτή την κοινή υπηρεσία, κάθε μέλος των Τριγώνων μπορεί να βοηθήσει να ανοίξει η θύρα στην «πλημμυρίδα της νέας ζωής» που θα βοηθήσει στον μετασχηματισμό της ανθρώπινης συνείδησης.

1. Eσωτερική Ψυχολογία, τομ. 1, σελ. 375.