Για πιο λόγο η Εστίαση στην Καλή Θέληση; - Ιούνιος 2018

Το δίκτυο Τριγώνων ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1930 με την ιδέα ότι, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα συνδέονταν μεταξύ τους για να υπηρετούν σε ομάδες των τριών, το δίκτυο θα γινόταν ένας ενεργός φορέας (ένα πλέγμα), μέσω του οποίου οι ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης θα έρεαν στο πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων. Σήμερα, το δίκτυο είναι τόσο καλά εδραιωμένο, ώστε οι συμμετέχοντες επικαλούνται αυτές τις ενέργειες, τις ακτινοβολούν προς τα έξω μέσω των ατομικών τριγώνων τους και μέσω του δικτύου των αμέτρητων άλλων ατομικών τριγώνων σε όλο τον κόσμο. Το δίκτυο έχει γίνει πραγματικά ένα ενεργειακό πεδίο, διοχετεύοντας διαρκώς φως και καλή θέληση σε όλους τους τομείς των σχέσεων – στις προσωπικές και οικογενειακές καθώς και τις κοινοτικές, εθνικές και διεθνείς σχέσεις.

Η ακτινοβολία του νου της ανθρωπότητας με τις ενέργειες του φωτός φαίνεται ως προφανής υπηρεσία για τους πνευματικούς εργάτες. Εξ άλλου το φως αποκαλύπτει τον δρόμος προς τα εμπρός. Μας επιτρέπει να «βλέπουμε» πέρα από τις εξωτερικές διαστάσεις του χρόνου και του χώρου την ποιότητα και την ύπαρξη του «άλλου» όσο και το άχρονο. Μέσα από το φως τα πάντα τελικά αποκαλύπτονται. Καθώς το φως εισρέει στη συνείδηση, τα ανθρώπινα όντα βλέπουν την ολότητα και το αδιαίρετο της ζωής σε όλες τις λεπτομέρειες και τις εκδηλώσεις της. Και καθώς η όραση αλλάζει, η συμπεριφορά μεταμορφώνεται.

Αλλά γιατί η εστίαση στην καλή θέληση; Φαίνεται να είναι κάτι το σχεδόν επιφανειακό. Γιατί όχι, για παράδειγμα, να μην οραματιζόμαστε τις σχετικές με την αγάπη ποιότητες που σχετίζονται με την ψυχή; Ποιότητες όπως η συμπόνια ή η σοφία ή η ανώτερη ενέργεια της θέλησης-για-το καλό;

Μέσω της καλής θέλησης, οι τριπλές ενέργειες της ψυχής (φως, αγάπη και θέληση-για-το καλό) αγκυροβολούνται στις ανθρώπινες δραστηριότητες μεγάλου αριθμού ανθρώπων, μετασχηματίζοντας τους πολιτισμούς και τις κοινότητες. Η αγάπη μπορεί να θεωρηθεί ως μια δύναμη ακτινοβολίας που έρχεται ως αποτέλεσμα της αυταπάρνησης. Είναι μια δύναμη που θεραπεύει, μετασχηματίζει και ενδυναμώνει. Η θέληση-για-το καλό μπορεί να παρομοιαστεί με ένα πνευματικό πυρ όπου η θέληση αντικατοπτρίζει τον ήρεμο, σιωπηλό σκοπό του Θείου Εαυτού. Αυτές είναι ποιότητες που αναπτύσσονται σε κάθε προσέγγιση μαθητείας προς την πνευματικότητα.

Όσοι βρίσκονται πάνω στην ατραπό της μαθητείας είναι οι πρωτοπόροι που ωθούν την εξέλιξη. Είναι, όμως, μέσω της πιο ουσιαστικής και απλής ενέργειας της καλής θέλησης, όπου η ατμόσφαιρα των σχέσεων σε κάθε κοινότητα γλυκαίνει, έτσι ώστε να μπορέσει να ανθίσει η συνεργασία. Σε κάθε κοινότητα ή ομάδα ανθρώπων υπάρχουν πάντα εκείνοι που ενσωματώνουν την καλή θέληση, και οι οποίοι λειτουργούν εκ φύσεως  και σχεδόν ενστικτωδώς ως εναρμονιστές, βλέπουν το καλύτερο στους άλλους και ζουν τη ζωή τους με μια απλή καλοπροαίρετη στάση. Οι πρωτοπόροι του πνεύματος, οι μαθητές και οι υπό εκπαίδευση μαθητές από κάθε θρηκευτική κατεύθυνση και υπόβαθρο, έχουν την ευθύνη να κινητοποιούν, να οργανώνουν και να βοηθούν να αποκτήσει κατεύθυνση ο μεγάλος αριθμός ανθρώπων καλής θέλησης. Στο έργο των Τριγώνων επιδιώκουμε να διατηρούμε και να ζωογονούμε αυτή την πλέον βασική ενέργεια της καλής και αγαθής καρδιάς: την καλή θέληση.