Η Ενέργεια του Φωτός

Περιεχόμενα

  • H Ενέργεια του Φωτός

Οι Στόχοι των Τριγώνων

  • Να εγκατασταθούν ορθές ανθρώπινες σχέσεις και να διακηρυχτεί η καλή θέληση και η κατανόηση (φως) μεταξύ ανδρών και γυναικών.
  • Να ανυψωθεί το σημείο της ανθρώπινης συνείδησης και να μετατραπεί το νοητικό και πνευματικό κλίμα του πλανήτη μας
  • Να ενδυναμώσει και να υποστηρίξει την εργασία ανδρών και γυναικών καλής θέλησης παντού στον πλανήτη
  • Να προμηθεύσει μια δεξαμενή σκέψης και να εμπνεύσει πρακτικά και δημιουργικά δράσεις από μέρους της ανθρωπότητας
   

Η Ενέργεια του Φωτός

Πρέπει πάντα να κρατάμε στο νου μας, ότι ολόκληρο το θέμα του φωτός υπόκειται του πλανητικού μας σκοπού.

Η εξέλιξη και ανάπτυξη της ανθρωπότητας, μπορεί να περιγραφεί με όρους διαφώτισης και γνώσης, με όρους όρασης και εισόδου του φωτός, που σαν αποτέλεσμα έχει να οδηγούν στην αποκάλυψη. Με την μεσολάβηση του φωτός, η ανθρώπινη όραση διευρύνεται και ο θεϊκός σκοπός έρχεται στην περιοχή της ανθρώπινης σκέψης και του προγραμματισμού της. Χωρίς την ενέργεια του φωτός, ελάχιστη πρόοδος θα είχε συντελεστεί, αν και το θαύμα καθώς και το μυστήριο αυτό, τα παίρναμε ως δεδομένα.

Κάθε μονάδα Τριγώνων μπορεί να γίνει ένα ισχυρό εστιακό σημείο για την ενέργεια του φωτός, η οποία συναντάται μέσα στο δίκτυο του φωτός και της καλής θέλησης. Το φως που διαχέεται μέσα στο δίκτυο, δρα σαν πολλές ισχυρές ακτίνες, που ακολουθoύν το κύριο ρεύμα της ανθρώπινης σκέψης με ένταση και ακρίβεια, προκαλώντας έτσι μια νέα διορατικότητα, μια νέα κατανόηση και μία νέα αποκάλυψη που διευρύνει το νου και τις καρδιές.

Αυτή η διάχυση του φωτός, μας έφερε ένα μέτρο γνώσης και κατανόησης του εαυτού μας και του κόσμου γύρω μας, που θα ήταν κυριολεκτικά ασύλληπτο πριν από λίγο καιρό. Μια μεγάλη διεύρυνση της σκέψης συμβαίνει σε όλα τα πεδία της ανθρώπινης ζωής. Καινούργιο φως ρίχνεται πάνω στις συνθήκες της ανθρωπότητας, ένα φως που αποκαλύπτει έναν κόσμο αλληλεξάρτησης. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο σαν ένα. Αυτό τους φέρνει σε επαφή με μία βαθύτερη πραγματικότητα. Για πολλούς αυτό συνιστά μια άμεση βίωση της εναδικότητας της ζωής.

Μυστικιστές και φιλόσοφοι πάντα υποστήριζαν ότι το φως είναι σύμβολο του Θεού σε εκδήλωση. Η μοντέρνα επιστήμη υποστηρίζει την άποψη, ότι αυτή καθεαυτή η ουσία του κόσμου, από την οποία το σύμπαν είναι φτιαγμένο, είναι μία μορφή ενέργειας του φωτός. Οι ψυχολόγοι διδάσκουν τον τρόπο να διαφωτίσουμε τις σκοτεινές πλευρές του νου, επιτρέποντάς μας έτσι να ανοίξουμε το νου στο πανπεριεκτικό κέντρο της Ψυχής. Οι διαμορφωτές της εκπαίδευσης προσπαθούν να φέρουν την γέννηση της παγκόσμιας διαφώτισης. Μέσω της προσηλωμένης σκέψης των εργατών των Τριγώνων, το φως της Ψυχής απελευθερώνεται σε έναν κόσμο που το έχει ανάγκη.

Ανθρωπότητα—ο Πλανητικός Κομιστής του Φωτός

Δύο μεγάλοι πνευματικοί διδάσκαλοι ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο Ένας είναι ο Βούδας, ο οποίος αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο ως η προσωποποίηση του φωτός. Οι κανόνες και διδασκαλίες του Βούδα, μας επιτρέπουν να αποδεχτούμε το νου μας, να βρούμε το δρόμο μας μεταξύ των "ζευγών των αντιθέτων" μέσω της πρακτικής της απόσπασης και της απάθειας και τελικά να επιτύχουμε φώτιση και σοφία.

Ο Άλλος μεγάλος διδάσκαλος, ο Χριστός, είναι η ενσωμάτωση της Αγάπης. Μας έφερε την νέα εντολή, "Αγαπάτε αλλήλους", υπερβαίνοντας, με μια πολύ σημαντική εντολή, όλα τα συστήματα της ζωής και της ηθικής που ήταν βασισμένα στο αρνητικό "Ου".

Η εξέλιξη και η σχέση του νου με την καρδιά, λέγεται ότι είναι ο υποκειμενικός σκοπός της εκδήλωσης. Ο Βούδας και ο Χριστός έχουν παρουσιάσει την επιτομή της ανθρώπινης επίτευξης κατά μήκος αυτών των γραμμών. Με την ορθή κατανόηση και συσχέτιση των διδασκαλιών Τους, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλύσουμε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα, να κλείσουμε το σχίσμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και να κατανοηθεί το παράδοξο της ζωής.

Γιατί η ζωή είναι παράδοξη. Υπάρχει ένα ρητό στην Ανατολή που λέει ότι "Το μυαλό είναι ο φονιάς του πραγματικού". Αρχίζουμε να αντιλαμβανόμαστε κάτι από την αλήθεια αυτής της δήλωσης, καθώς παρατηρούμε πόσο στενή είναι η διανοητική εξάσκηση και η αποκαλούμενη λογική που απογυμνώνει την ζωή από κάθε πραγματική σημασία. Μόνο όταν ο νους βρίσκεται κάτω από την επήρεια της αγάπης μπορεί να είναι πραγματικά φωτισμένος και να γίνεται το μέσον της αποκάλυψης.

Με τον ίδιο τρόπο η αγάπη είναι τυφλή χωρίς την εξισορροπητική δύναμη του νου και του φωτός που προσφέρουν σοφία και κατανόηση.

Είναι το ιδιαίτερο πεπρωμένο της ανθρωπότητας να γίνει ο πλανητικός κομιστής του φωτός. Ο νους είναι το χαρακτηριστικό που διαχωρίζει την ανθρωπότητα από τις υπόλοιπες εξελίξεις. Είναι η ευφυία που έχει ανυψώσει το ανθρώπινο όν ψηλότερα από το ζωικό βασίλειο, η οποία είναι βασικά υπεύθυνη για τον κυρίαρχο ρόλο που η ανθρωπότητα τώρα κρατά τον νοητικό, συναισθηματικό και φυσικό κόσμο.

Υπερβολική έμφαση δίδεται στην ορθολογική και συγκεκριμένη όψη του νου η οποία μπορεί να προκαλέσει το να γίνει "ο φονιάς του πραγματικού". Αυτή η διαδικασία συνιστά ένα επικίνδυνο στοιχείο στην παρούσα παγκόσμια κατάσταση. Ο αφηρημένος νους και η ψυχή-- η μεσαία αρχή της συνείδησης καθεαυτής-- πρέπει επίσης να λειτουργεί και το φως της σοφίας, που μαζί με το φως της κατανόησης αναμειγνύονται με το φως της γνώσης, που είναι το δώρο του ορθολογικού νου. Αυτές οι τρεις όψεις του φωτός -- σοφία, κατανόηση και γνώση -- μεταφέρουν τρεις όψεις της ενέργειας της ψυχής σε όλες τις μορφές της, μέσω του ενδιάμεσου, της ψυχής του κόσμου.

Η ανθρωπότητα δεν είχε ποτέ μεγαλύτερη ανάγκη από κομιστές φωτός από όσο έχει σήμερα. Εισερχόμαστε σε μια εποχή μοναδικής ευκαιρίας για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Παγκόσμια προβλήματα "έρχονται στο φως", αναγκάζοντάς μας να αναζητήσουμε λύσεις μέσω συνολικών και παγκόσμιων ιδεών.

Αυτοί οι οποίοι υπηρετούν σαν κομιστές φωτός, πρέπει να κάνουν τρία πράγματα:

α) Να καλλιεργήσουν το φως της σοφίας, το οποίο είναι το φως που μας σχετίζει με την θέληση του σκοπού του Θεού και η οποία θα επιτρέψει σε όλα τα πράγματα να ειδωθούν αναλογικά.

β) Να ξεδιπλώσουν το φως της κατανόησης, το φως που μας συνδέει με την καρδιά και την αγάπη του Θεού και με την συμπόνια του σύμπαντος.

γ) Να εξελίξουν την γνώση του φωτός, το οποίο μας σχετίζει με τον νου του Θεού και το οποίο μας προσφέρει τον έλεγχο των τριών κόσμων της ανθρώπινης εξέλιξης.

Καθώς αυτές οι όψεις του φωτός ξεδιπλώνονται μέσα μας, μπορούμε να αρχίσουμε να ακτινοβολούμε φως, μέσω της ψυχής του κόσμου, και μέσα στην ψυχή όλων των πραγμάτων. Κάνονταςαυτόυπηρετούμε.

Ολόκληρος ο κόσμος σταματάει και ακούει όταν κάποιος εμφανίζεται με την ορθή νέα όραση, την ορθή στιγμή.

ΡόμπερτΜήλερ

Καλλίτερα να ανάψεις μια λάμπα, παρά να παραπονιέσαι για το σκοτάδι. Κινέζικη παροιμία

Από τα γραπτά της Αλίκη Α Μπέιλη

"Φως είναι η ουσία των πραγμάτων για τα οποία ελπίζουμε, η απόδειξη των αόρατων πραγμάτων"

"Φως και ουσία είναι όροι συνώνυμοι. Ψυχή και Φως επίσης και σε αυτή την εξίσωση των ιδεών -- φως, ουσία, ψυχή -- έχετε το κλειδί της συγχώνευσης και της εξιλέωσης την οποία ο Χριστός εξέφρασε πλήρως για μας, κατά την διάρκεια της ζωής του στη γη."

"Η ψυχή ουσιαστικά είναι κυριολεκτικά φως από πλευρά δόνησης και φιλοσοφικά από την πλευρά που συνιστά το αληθινό μέσον της γνώσης. Η ψυχή είναι φως συμβολικά, αφού είναι όπως οι ακτίνες του ήλιου που διαχύνονται στο σκοτάδι· η ψυχή μέσω του μυαλού, που είναι ο ενδιάμεσος προκειμένου να φέρει την αποκάλυψη. Ρίχνει φως στο μυαλό, με αποτέλεσμα η ατραπός του ανθρώπινου όντος να φωτίζεται περισσότερο. Το μυαλό είναι ο οφθαλμός της ψυχής, που κοιτάει μέσα στον φυσικό κόσμο..."

"Η καρδιά του κόσμου είναι φως και σε αυτό το φως θα δούμε τον Θεό. Σε αυτό το φως βρίσκουμε τον εαυτό μας. Σε αυτό το φως τα πάντα αποκαλύπτονται."

"Καθώς ο άνθρωπος κυριολεκτικά βαδίζει στο φως της δικής του ψυχής και το καθαρό φως του ήλιου διαχύνεται μέσω αυτού -- αποκαλύπτοντας την ατραπό -- αποκαλύπτει την χρονική περίοδο αυτή το Σχέδιο. Ταυτόχρονα όμως αντιλαμβάνεται το γεγονός ότι η εκπλήρωση του Σχεδίου βρίσκεται ακόμα μακριά από την επίτευξή του."

"Το σκοτάδι γίνεται περισσότερο εμφανές. Το χάος, η μιζέρια και η αποτυχία των παγκόσμιων ομάδων αποκαλύπτονται. Η βρομιά και η σκόνη από τις δυνάμεις που μάχονται σημειώνεται και ολόκληρη η λύπη του κόσμου παρασύρει προς τα κάτω τον κατάπληκτο, αν και φωτισμένο ζηλωτή. Μπορεί να αντέξει την πίεση; Μπορεί πραγματικά να εξοικειωθεί με την θλίψη και παρόλαυτα να χαίρεται παντοτινά στην θεϊκή συνείδηση; Έχει άραγε την δυνατότητα να αντικρίσει αυτό που το φως αποκαλύπτει και να προχωρήσει στον δρόμο του, της πνευματικής ηρεμίας, βέβαιος για την νίκη του καλού; Θα καταβληθεί από την επιφανειακότητα του κακού και θα ξεχάσει την καρδιά της αγάπης που χτυπάει πίσω από όλα όσα φαίνονται. Αυτή την κατάσταση θα πρέπει πάντα να την θυμάται ο ζηλωτής, διαφορετικά θα συντριβεί από αυτά που έχει αποκαλύψει".

Ο ΣΤΥΛΟΒΑΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

"Η σκέψη ότι περισσότερο φως κυβερνά κάθε αδιαμόρφωτη έντονη λαχτάρα του ανθρώπινου πνεύματος"

Αυτή ήταν η συνειδητοποίηση που προτάθηκε από την έξοχη σύλληψη της επιτομής αυτής της λαχτάρας από τον Ντάγκ Χαμαρσκτξολντ, στον συμβολισμό που εξέθεσε στους ανθρώπους κάθε έθνους στο Δωμάτιο Διαλογισμού των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

¨... υπάρχουν απλά πράγματα που μιλούν σε όλους την ίδια γλώσσα. Έχουμε αναζητήσει αυτά τα πράγματα και πιστεύουμε ότι τα έχουμε βρει στον στυλοβάτη του φωτός που κτυπά στην λαμπερή επιφάνεια του ενός συμπαγούς βράχου.

Έτσι στο μέσον του δωματίου, βλέπουμε το σύμβολο του πώς κάθε μέρα το φως του ουρανού δίνει ζωή στην γη στην οποία στέκουμε, ένα σύμβολο που για πολλούς από μας καταδεικνύει το πώς το πνεύμα δίνει ζωή στην ύλη."

Ο στυλοβάτης του φωτός φωτίζει την πέτρα σε ένα δωμάτιο υπέρτατης απλότητας. Δεν υπάρχουν άλλα σύμβολα, δεν υπάρχει τίποτα που να διασπάσει την προσοχή μας ή να ταράξει την ηρεμία μέσα μας..."

"Θέλουμε να επαναφέρουμε την ηρεμία που έχουμε χάσει στους δρόμους και στα δωμάτια συνεδριάσεων και να επαναφέρουμε ένα σκηνικό στο οποίο κανένας θόρυβος δεν θα διαταράξει την φαντασία μας. Σε αυτό το σκηνικό, θέλουμε να επαναφέρουμε τις σκέψεις μας σε βασικά γεγονότα, σε γεγονότα που πάντα αντιμετωπίζουμε, η ζωή κτυπιέται από το φως, καθώς αυτή αναπαύεται στη γη." Ντάγκ Χάμαρσκολντ

Ένας κοντινός φίλος του Ντάγκ Χάμαρσκολντ έγραψε τα παρακάτω γι' αυτό το δωμάτιο:

"Δεν υπήρχε τίποτα σε αυτό το δωμάτιο που να είχε επιλεγεί για να εκπροσωπεί μια θρησκεία, όμως φαίνεται να έχει την δύναμη να μεταφέρει στους ανθρώπους κάθε θρησκείας, και σε αυτούς που δεν ανήκουν σε καμία, την στάση που πρέπει να προηγείται της ανθρώπινης κατανόησης κάθε ποιότητας -- μια αίσθηση ταπεινότητας και ηρεμίας. Για πολλούς από εμάς ο βράχος και το φως εκφράζουν ένα βεληνεκές μέσα στο οποίο το ανθρώπινο πνεύμα μπορεί να επεκταθεί στο άπειρο ή να καθηλωθεί στην ακινησία σαν πέτρα".

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Από την εστία του Φωτός μέσα από την Διάνοια του Θεού,

Ας διαχυθεί φως στις διάνοιες των ανθρώπων,

Το Φως ας κατέλθει στην Γη.

Μέχρι να μπορέσουμε να σκεφτούμε για τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να είμαστε νοήμονες, πρόθυμοι και με κατανόηση συνεργάτες, με τις δυνάμεις της εξέλιξης. Μέχρι να εμποτιστούμε με το πνεύμα της καλής θέλησης και με το "όλον", θα είμαστε ανίκανοι να ανταποκριθούμε στην θέληση-για-το-καλό, η &