Κύκλος Διασκέψεων - Το Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, 2018

O Kύκλος των Διασκέψεων

Το Κοινοβούλιο

των Θρησκειών του Κόσμου

 1-7 Νοεμβρίου 2018

Αγαπητοί Συν-εργάτες,

 

Ο Κύκλος των Διασκέψεων θέτει, από σήμερα, ως επίκεντρο της εστίασής του το έβδομο Κοινοβούλιο των Θρησκειών του Κόσμου, που πραγματοποιείται στο Τορόντο του Καναδά, από 1 έως 7 Νοεμβρίου. Το θέμα θα είναι Η Υπόσχεση της Ενσωμάτωσης, η Δύναμη της Αγάπης: Επιτυγχάνοντας Παγκόσμια Κατανόηση, Συμφιλίωση και Αλλαγή.

Το αρχικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το 1893, θέτοντας ένα σημαντικό ορόσημο στη διαδικασία του διαθρησκευτικού διαλόγου μεταξύ των πίστεων της Ανατολής και της Δύσης. Σήμερα ζούμε σε καιρούς,  όπου οι διάφορες θρησκείες έχουν πολύ ευρύτερη επίγνωση η μια της άλλης, καθώς οι άνθρωποι από κάθε πίστη βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλη την υδρόγειο και έχουν πολλαπλασιαστεί οι ευκαιρίες για διαθρησκευτικές συναντήσεις. Αληθεύει, ωστόσο,  ότι όλες αυτές οι συναντήσεις δεν ήταν δυστυχώς ειρηνικές. Εξακολουθούν να υπάρχουν ανάμεσα στους πιστούς αρκετές εντάσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου επικρατεί μια πιο φονταμενταλιστική ερμηνεία της θρησκείας. Συνεπώς, εστιασμένες συναντήσεις,  όπως του Κοινοβουλίου, είναι απαραίτητο να συνεχισθούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βαθύνει η κατανόηση, να εντοπιστούν κοινά ενδιαφέροντα και δίκτυα συνεργασίας μπορούν  να προβάλουν και να αναπτυχτούν. Έτσι, άνθρωποι από διαφορετικές πίστεις  μπορούν να εργαστούν για την εκτόνωση εντάσεων και την επανόρθωση αδικιών.

Ίσως η βαθύτερη σημασία τέτοιων συναντήσεων δεν έγκειται τόσο στην συλλογική δράση από εξωτερικής απόψεως –όσο σημαντική και να είναι– αλλά στην διερεύνηση της συνήχησης ανάμεσα στις διαφορετικές προσεγγίσεις της αιώνιας αλήθειας. Επειδή οι ίδιες οι θρησκείες πραγματεύονται την έσχατη αλήθεια, που δεν μπορεί να αποδοθεί επαρκώς με λέξεις, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι καθεμιά από αυτές παράγει μια ελαφρώς διαφορετική οπτική. Η αντιμετώπιση και κατανόηση  αυτών των αλληλοεπικαλυπτόμενων απόψεων μπορεί να αποδεσμεύσει μια τεράστια δύναμη ενοποίησης. Επιπλέον, η συνεργασία σε τυπικά και τελετουργικά δρώμενα, που μπορούν με ταπεινότητα να εκφράσουν κάποια πτυχή του τρόπου με τον οποίο αυτές οι διαφορετικές απόψεις επιδιώκουν να προσεγγίσουν τα μεγάλα Μυστήρια, είναι σίγουρο ότι θα αυξήσει την αμοιβαία κατανόηση. Οι συμμετέχοντες στο έργο του Κύκλου των Διασκέψεων μπορούν να ενισχύσουν αυτή τη διαδικασία διαλογιζόμενοι την ύπαρξη ενός κόσμου όπου μέλη όλων των θρησκειών μπορούν να συμμετάσχουν από κοινού στην πνευματική προσέγγιση της Μίας Θεϊκής Πραγματικότητας.

Το έργο μας αρχίζει από σήμερα και ολοκληρώνεται στις 7 Νοεμβρίου.

         

Η Ομάδα των Κεντρικών Γραφείων

Κύκλος των Διασκέψεων

    

 

* (Προσοχή: Κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο στο λογισμικό Chrome ή στο Outlook πιθανόν να διαμετακομίσει το αντίστοιχο αρχείο word στον υπολογιστή σας. Για να ελέγξετε το αρχείο αυτό θα πρέπει να πάτε στο μενού του Chrome και να κάνετε κλικ στο "Downloands").

Image credit: Toronto - John Vetterli

 

.

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα