Een Verhandeling over Kosmisch Vuur Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Een Verhandeling over Kosmisch Vuur Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Dit boek behandelt de structuur die de grondslag vormt van de esoterische leer voor het huidige tijdperk, naast de geweldige kosmische gebeurtenissen die door alle levensvormen – van het universum tot aan het atoom – worden gereproduceerd. Een groot deel van het boek is gewijd aan gedetailleerde besprekingen van het zonnevuur, het vuur van het denken, omdat het de overheersende energie is die in ons tijdperk begrepen en beheerst dient te worden. Het bevat een compact ontwerp voor een kosmologisch, filosofisch en psychologisch schema, en is zowel naslagwerk als leerboek.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30417-3

Meer Hierover

Ofschoon dit een der eerste boeken is, geschreven door Alice Bailey in samenwerking met de Tibetaan, is het waarschijnlijk het meest tijdloze, diepe en minst begrepen boek. Dit boek behandelt de fundamentele structuur van de occulte leer voor de huidige periode, de enorme kosmische processen die zich door alle gebieden van het leven herhalen vanaf het heelal tot aan het atoom. Daarom is het geen boek voor het concrete denkvermogen, dat om bewijzen vraagt of voor hen die zich met het spectaculaire en het fenomenale bezighouden. Bij de ware student echter, de oprechte aspirant, zal bij het bestuderen van dit boek het denkvermogen worden gestimuleerd en zal zijn bewustzijn verruimen.

Het boek is opgedragen aan Helena Petrovna Blavatsky en er wordt van gezegd, dat het “de psychologische sleutel tot de kosmische schepping is”. Zeker worden in de openbaring van verhouding en overeenkomsten door de gehele Kosmos alle levensaspecten, die zich door bewustzijn ontplooien, opgenomen volgens de woorden: “Nadat ik het heelal met één fragment van mijzelf heb doordrongen verblijf Ik”.

Het Ene Leven openbaart zich door alle vormen in het heelal als vurige energie; de drie voornaamste stromen van kosmische energie, onderverdeeld in zeven stralen van het stelsel, worden beschreven in verhouding tot de drie aspecten van vuur die het gehele geopenbaarde leven beheersen en wel elektrisch vuur ofwel het vuur van de geest, zonnevuur ofwel het vuur van het denkvermogen en vuur door wrijving ofwel het inwendige vuur.

Een groot deel van dit boek is gewijd aan een beschrijving in bijzonderheden van het zonnevuur, het vuur van het denkvermogen, daar dit de energie is die gedurende dit tweede zonnestelsel moet worden begrepen en beheerst. Er wordt een uiteenzetting gegeven van de kosmische wetten die door het stelsel heen werken in verhouding tot de mindere wetten van planetaire oorsprong en de natuurwetten die door de substantie heen werken, in tegenstelling tot het leven en bewustzijn van de planeet.

In het voorwoord noemt Alice Bailey een vijfvoudig doel in dit onderricht en wel in het kort:

a. om een beknopte schets te geven van een kosmologisch, filosofisch en psychologisch stelsel dat als een tekstboek kan worden gebruikt;

b. om een toelichting te geven over de verhouding tussen geest en stof die zich openbaart als bewustzijn;

c. om de samenhangende ontwikkeling aan te tonen van alles wat zich bevindt in een zonnestelsel en om te bewijzen dat alles ontwikkelt;

d. om praktische inlichtingen te verschaffen over brandpunten van energie die zich bevinden in de etherische lichamen van de Zonnelogos, de macrokosmos en van de mens, de microkosmos;

e. om enige inlichtingen te verschaffen over plaats en werk van die gevoelige levens die de essentie vormen van het objectieve en om de aard aan te geven van de Hiërarchieën van Wezens die uit hun eigen substantie alles vormen wat gezien en bekend is.

Over deze vijf punten, maar over nog veel meer, handelt dit boek, want het resultaat in het individuele bewustzijn is zodanig dat theorieën worden overtroffen en het denkvermogen begint, door contemplatief denken, te ervaren wat de woorden op het papier aan het verstand onthullen. Het eindige menselijke denken kan zijn kosmische oorsprong en zijn vurige essentie benaderen wanneer het zich opent voor de drie kosmische wetten van synthese, van aantrekking en van economie.

Het vuur van liefde, de levensvlam in het hart, is de toetssteen voor al het intuïtieve denken en de alchemist voor de dichte stoffelijkheid van grove substantie.

Product Informatie
Een Verhandeling over Kosmisch Vuur Ebook

EPUB: 1282 pages

ISBN-13: 978-0-853-30417-3