Een Verhandeling over Witte Magie Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Een Verhandeling over Witte Magie Ebook van Alice Bailey (Auteur)

In dit boek vindt u de vijftien regels voor magie (beheersing van de ziel). De ziel – de witte magiër – treedt door de eigen, innerlijke, “magische krachten” naar voren. In wezen en van geboorte is de mens goddelijk. Door de ziel wordt de mens zich bewust van het goddelijke; de ziel verlost de materie en bevrijdt de zuivere geestesvlam uit de begrenzingen van de vorm.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30423-4

Meer Hierover

Door deze hele serie boeken loopt een draad die de verschillende levensaspecten en gespecialiseerde activiteiten binnen het Plan voor de mens verenigt. Dit is de draad van bewustzijn, die zich in de mens ontplooit door de pogingen van de ziel om met de uitrusting van de persoonlijkheid in contact te komen en die te beheersen; deze draad ontwikkelt zich binnen de planeet naarmate de Hiërarchie steeds beter het Plan kan inprenten in het menselijk denken.

Het boek bevat derhalve de vijftien regels voor magie en voor het overheersen door de ziel, gebaseerd op de woorden in de Bhagavad- Gita: “Ofschoon ik niet geboren ben, de Ziel die niet voorbijgaat, ofschoon ik de Heer van het Bestaan ben, openbaar ik Mij toch als Heer over Mijn aard door de magische kracht van de ziel”.

De ongeopenbaarde ziel, zoals zij wezenlijk is, geopenbaard door de aard van haar persoonlijkheidsuitrusting, is altijd een bron van geheimenis. Ze ontsnapt aan het analytisch, concreet denkvermogen; ze onthult haar ware zelf aan het verlichte denken, verenigd met het open hart, in een pogen om niet te grijpen en vast te houden voor persoonlijke vooruitgang, doch om gebruik te maken van de magische kracht in dienst. De kracht van de ziel staat altijd ter beschikking van hem die, als aspirant tot aangenomen discipelschap, tracht tot praktische dienstbaarheid te komen daar waar hij is geplaatst.

De lering in dit boek berust op de volgende vier punten; zij zullen:

1. de wetten onderrichten van geestelijke psychologie in tegenstelling tot mentale en emotionele psychologie.

2. de aard van de ziel van de mens verklaren en haar verhouding tot het stelsel en de kosmos. Als een eerste stap zal dit haar groepsverhouding insluiten.

3. de verhouding aantonen tussen het zelf en de voertuigen die dat zelf gebruiken en op die manier het

               begrip verhelderen over de samenstelling van de mens.

4. het probleem toelichten van bovennatuurlijke machten en de regels verstrekken voor hun veilige en nuttige ontwikkeling.

Door deze vier stellingen loopt het thema energie, het ene bezielende leven als een energiecentrum, dat alles in de goddelijke stroom doordringt en verenigt. De mens is in wezen goddelijk en de ziel, het middelpunt van bewustzijn, is het resultaat van de vereniging van geest met stof. Zij is het middel waardoor de mens een bewustzijn van goddelijkheid en eenheid ontwikkelt, de grove materie uit zijn voertuigen verdrijft en de zuivere vlam van levensenergie verlost van de beperking van de vorm. De ziel is dus de vitale schakel tussen God en de mens.

Het boek sluit met een grote oproep aan de zielen in alle aspiranten: “Ik eindig met een beroep op allen, die deze instructies lezen, hun krachten te verenigen, hun gelofte van toewijding aan de dienst der mensheid te hernieuwen, hun eigen denkbeelden en wensen ondergeschikt te maken aan het welzijn van de groep, hun ogen van zichzelf af te wenden en opnieuw te richten op de visie. Laat alle studenten in deze tijd van nood en zich snel ontwikkelende gelegenheid besluiten, alles wat ze hebben aan hulp aan de mensheid te offeren. Ik roep u allen op om mee te doen aan de ingespannen poging der Verhevenen.”

Product Informatie
Een Verhandeling over Witte Magie Ebook

EPUB: 640 pages

ISBN-13: 978-0-853-30423-4