Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel I van Alice Bailey (Auteur)

Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel I van Alice Bailey (Auteur)

In deze beide banden vindt u gegevens over het onderricht dat aan kleine groepen en individuele leden hiervan werd gegeven gedurende een periode van vijftien jaar. Het onderricht, gegeven door een Meester van Wijsheid, behandelt o.a. de volgende onderwerpen: meditatie, inwijding en de zes stadia van discipelschap. De nadruk ligt op het nieuwe tijdperk en de noodzaak dat groepen baanbrekend werk verrichten en, in verband hiermee, op de ontwikkeling van het groepsbewustzijn en de gewijzigde training tot inwijding, die niet meer voor het individu bestemd is, maar voor groepen van discipelen.

Pocket Boek

$25.00 USD

£18.50 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $25.00 USD £18.50 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30103-5

Meer Hierover

Hoeveel toekomstige discipelen zijn ervan overtuigd, dat ze het waard zijn rechtstreeks onderricht van een Meester te ontvangen? Hoe weinig zijn er slechts in staat de zware druk van de ervaringen te verwerken en profijt te trekken uit de gelegenheden! In deze twee delen over Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk bevinden zich de persoonlijke instructies gegeven aan een kleine groep chela’s gedurende een periode van vijftien jaar met daarop betrekking hebbend onderricht over een zeker aantal onderwerpen.

Toen de groepspoging tenslotte niet langer werd voortgezet, maakte de Tibetaanse Meester de opmerking dat, hoewel zijn bedoeling om de groep te vormen voor zijn ashramische training geen succes was gebleken, de instructies en leringen, gegeven als gevolg van het vormen van de groep, van grote en duurzame waarde zouden blijken te zijn voor een toenemend aantal aspiranten naar discipelschap. Zekere belangrijke begrippen werden in het menselijk bewustzijn vastgelegd door het groepskanaal, waaronder meer in het bijzonder het belangrijke feit van het weder verschijnen van de Christus. Daar de wisselwerking tussen de Hiërarchie en de mensheid toeneemt, doen vele jonge discipelen, die de buitenkant van een ashram naderen, hun voordeel met de ervaring van deze groep die door de Tibetaan werd tezamen gebracht.Ook vinden zij hier een schat aan waardevolle lering en geestelijke stimulatie die thans tot hun beschikking staat.

De vereisten voor een discipel in de nieuwe eeuw zijn drastisch en zwaar. Ze houden in de eerste plaats de noodzaak in voor persoonlijke decentralisatie, het opgeven van individuele voorkeuren van iedere soort en opname in een groep met het doel om te dienen. “Het hele onderwerp van groepswisselwerking is van een veel diepere strekking en betekenis dan u vermoedt”, wordt ons gezegd.

Het ontwikkelen van groepsbewustzijn is vaak een pijnlijke ervaring in het vergeten van het zelf, hetgeen ook een gevoelige reactie vereist op het doel en het plan van de Meester, en dit door het een of andere hiërarchisch geïnspireerd gebied van werken.

Zowel de duidelijke als de subtiele begoochelingen en illusies die de discipel misleiden en zijn bewustzijn beperken moeten duidelijk worden onderkend, gezien en omgezet. De discipel moet zichzelf zien zoals hij is en zich op weg begeven naar het volgend geestelijk doel.

In het eerste gedeelte van dit boek worden enige van de vereisten van het hiërarchisch Plan en de plaats van dienst van groepen discipelen duidelijk aangegeven. De Zes stadia van discipelschap, die het laatste gedeelte van dit boek vormen, tonen de opeenvolging van groei in bewustzijn naar het middelpunt van een ashram, en dit op zulk een duidelijke manier, dat slechts hij die zichzelf misleidt er niet in slaagt om vast te stellen waar zijn plaats is en de vóór hem liggende gelegenheden.

Tussen deze twee gedeelten van het boek worden persoonlijke instructies en training gegeven aan elk van de 41 discipelen en aspiranten naar discipelschap. In deze directe en openhartige commentaren kan iedere ernstige aspirant naar discipelschap vanuit het diep, geestelijk inzicht, de kennis en de liefde van een Meester van Wijsheid, een begrip vinden voor zijn eigen behoeften, soms in drastische termen.

Op deze wijze wordt dit pogen tot groepstraining vereeuwigd voor hen die heden het Pad van Discipelschap betreden.

Product Informatie
Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel I

Paperback: 790 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30103-5