Esoterische Astrologie van Alice Bailey (Auteur)

Esoterische Astrologie van Alice Bailey (Auteur)

De esoterische astrologie kunnen we als de wezenlijke occulte wetenschap van de toekomst beschouwen. In dit boek wordt astrologie bekeken als “wetenschap van de onderlinge betrekkingen” – dus als een wetenschap die zich met de energieën en krachten bezighoudt, die hun werking uitoefenen op de gehele ruimte en alles wat zich daarin bevindt.

Pocket Boek

$25.00 USD

£16.50 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $25.00 USD £16.50 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30120-2

Meer Hierover

Er wordt gezegd, dat de wetenschap van esoterische astrologie de fundamentele occulte wetenschap voor de toekomst is. Ze zal in ere worden hersteld wanneer de esoterische of ziele-factoren zullen beginnen de plaats in te nemen van het exoterisch gericht zijn van de grote meerderheid van beroeps- en amateurastrologen van het ogenblik.

Dit is de wetenschap welke die bepalende en leidende energieën en krachten behandelt die inwerken op het gehele gebied van de ruimte en op alles wat zich in dat gebied bevindt. De Oude Wijsheid leert dat “Ruimte een Wezen is”. Over het leven van dit Wezen, over de krachten en energieën, de impulsen en de ritmen, de cycli en de jaargetijden handelt de esoterische astrologie.

Esoterische astrologie kan door hem die geoefend is op verschillende wijzen worden toegepast, zoals b.v. in de medische wetenschap, psychologie, de wetenschap in haar geheel, op het vlak van opvoeding, en evenzo als een waardebepaling van menselijke problemen, van het lot der volkeren, van de juiste vertolking van wereldaangelegenheden enzovoort. Het is echter noodzakelijk, dat in dit stadium de toepassing van esoterische astrologie op het menselijk leven als experimenteel en bij wijze van proef wordt gezien, zodat elkeen individueel zijn denken en werkwijzen kan aanpassen aan de door hemzelf opgedane ervaringen.

Zoals met alle andere aspecten van occultisme en esoterie, hangen nauwkeurigheid en vaardigheid in het werk helemaal af van een bewustzijn dat zich ontwikkelt vanuit een beheersen van de persoonlijkheid naar het leven van de ziel, vanuit de afgescheidenheid en op zichzelf gericht zijn naar een verwerkelijking van eenheid en een opgenomen worden in het middelpunt van groepsbewustzijn.

Astrologie wordt in dit boek beschreven als de wetenschap van verhoudingen, d.w.z. de verhouding die bestaat tussen alle levende organismen in het heelal. Deze centra van bewustzijn worden niet alleen door de hoedanigheden van de straalenergieën beïnvloed, doch ook door de hoedanigheid en energie van de heersende planeten en de tekens van de dierenriem. Wanneer we astrologie van de exoterische buitenkant bekijken, is ze een uitgebreid en hoogst gecompliceerd onderwerp. Wanneer ze van de esoterische zijde wordt beschouwd is het, hoewel ze ook omvangrijk, alomvattend en ingewikkeld is, ook mogelijk de draad te herkennen die vereent en verbindt alsook het patroon dat aan het gehele stelsel ten grondslag ligt. Dan komt er een fundamentele eenvoud in het grootse plan naar voren die ertoe kan dienen om het geheel te verklaren. Het boek is in de volgende hoofdstukken onderverdeeld: 1. De zodiak en de stralen; 2. De aard van esoterische astrologie; 3. De wetenschap der driehoeken; 4. De heilige en niet-heilige planeten; 5. Drie voornaamste sterrenbeelden; 6. De drie kruisen; 7. De stralen, de sterrenbeelden en de planeten. Bovendien is er een aanhangsel in het boek waarin vele factoren van principieel belang voor de studie van esoterische astrologie worden samengebracht en gerangschikt.

Dit is een boek voor de echte occulte student. Voor sommigen mag het wat te gespecialiseerd schijnen, maar iedere werker in de esoterie komt tenslotte tot de conclusie dat zijn werk een begrip vereist van de fundamentele astrologische factoren die een invloed hebben op alle verhoudingen en alle levensvormen binnen de ethers van de ruimte, opdat hij moge leren op intelligente wijze mee te werken in de evolutie van het geheel, en dit door de juiste aanpassing van het deel binnen dat geheel,  totdat tenslotte “de velen zullen zijn opgenomen in de Ene”.

Product Informatie
Esoterische Astrologie

Paperback: 695 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30120-2