Esoterische Genezing Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Esoterische Genezing Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Genezen is een exacte en veeleisende wetenschap. Ook esoterische genezing heeft een wetenschappelijke basis en berust op enige vooronderstellingen, waaronder die, dat de mens een geestelijk wezen is. In dit boek worden de afzonderlijke genezingsmethoden van de zeven stralen beschreven en eveneens worden de wetten en de regels voor genezing besproken. Verder wordt gewezen op de diepere oorzaken van ziekte en worden de voorwaarden verklaard waaraan iemand die wil genezen dient te voldoen.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30421-0

Meer Hierover

Waarschijnlijk zijn er meer enkelingen en groepen in de wereld, van alle mogelijke opvattingen en kunnen, die zich wijden aan het idee van genezing dan aan enige andere menselijke behoefte. Maar genezing is een exacte wetenschap en in de moderne maatschappij mag geen dokter of chirurg het beroep van genezing uitoefenen zonder daarvoor wettelijk gekwalificeerd te zijn ter bescherming van het publiek. Zonder twijfel kunnen gebed en aanroep (invocatie) onder zekere omstandigheden doeltreffend zijn, vooral wanneer hij die dient een zuiver motief heeft en genoeg begrip bezit om met de bedoelingen van de ziel van de te behandelen persoon samen te werken om op die manier de genezende energie van de ziel toe te staan om vrijer en doeltreffender door de persoonlijkheid heen te stromen of om voort te gaan met het proces van terugtrekken, als dat het onmiddellijke doel is.

Esoterische genezing omvat echter veel meer dan dit; het is een wetenschap, gebaseerd op een aantal vereisten, waarbij inbegrepen een kennis van de samenstelling van de mens en de aard van de grove en subtiele lichamen. Aan deze praktische kennis voegt de occulte wetenschap belangrijke inlichtingen toe over energie, karmische en straalsinvloeden, de psychologie en astrologie van de ziel en de fundamentele wetten en voorschriften voor een veilige en succesvolle beoefening van esoterische genezing.

Daar dit allemaal begrepen en toegepast moet worden is het begrijpelijk, dat deze wetenschap nog maar in een beginstadium is, nog in het stadium van proefnemingen is en samen met nog andere aspecten van de esoteriek pas tot grotere ontwikkeling zal komen, wanneer de ziel in de mens een vastere greep krijgt op alle aangelegenheden van de persoonlijkheid.

In dit boek worden de zeven straaltechnieken van genezen beschreven; de wetten en voorschriften om te genezen worden in bijzonderheden meegedeeld en op fundamentele oorzaken van ziekte wordt de aandacht gevestigd. Zo vernemen wij b.v. dat veel ziekte een karmische oorsprong kan hebben; dat zekere ziekten eigen zijn aan de grond en aan de substantie van de planeet en dat vele andere ziekten van psychologische aard zijn die ontstaan in de emotionele of mentale lichamen. Vandaar de noodzaak tot een volkomen begrijpen, zowel van de patiënt als van de juiste en veilige methodes tot genezen.

We krijgen ook een zuiver beeld van de dood als de terugtrekking van de ziel uit het lichaam waarna de ziel op haar eigen gebied het leven voortzet zonder de beperkingen van het lichaam, totdat een nieuwe incarnatiecyclus en ervaring in de vorm nodig wordt.

In een pogen om de lering toe te passen zoals die in dit boek wordt gegeven zullen zij, wier bestemming op dit gebied van menselijke dienst ligt, beginnen de geestelijke vermogens te ontplooien die nodig zijn voor het genezen van de gehele mens. En dit zal steeds meer de groepen van werkers betreffen die de magnetische en stralende kracht gebruiken van groepsenergie en aanroep. De juiste beoefening van esoterisch genezen is derhalve in overeenstemming met de ontwikkeling in het licht van de nieuwe eeuw van groepsbewustzijn en het vestigen van juiste energieverhoudingen die ten grondslag liggen aan alle aspecten van esoterische opleiding in de huidige wereld. Niet slechts de eventuele genezer, doch alle occultisten zullen veel van Esoterische Genezing leren.

Product Informatie
Esoterische Genezing Ebook

EPBU: 714 pages

ISBN-13: 978-0-853-30421-0