De Nieuwe (Esoterische) Psychologie, Deel I Ebook van Alice Bailey (Auteur)

De Nieuwe (Esoterische) Psychologie, Deel I Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Er zijn vijf delen met als gezamenlijke titel: “Een Verhandeling over de Zeven Stralen” en daarnaast een tweede titel voor de delen afzonderlijk. De bovengenoemde delen bevatten een uitvoerige uiteenzetting over de psychologische uitrusting van de mens, als leven, hoedanigheid en verschijning van een geïncarneerd en zich evoluerend wezen. Ook wordt de menselijke psychologie in verband gebracht met de toestand in de wereld en met toekomstige mogelijkheden.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30418-0

Meer Hierover

Er zijn vijf boeken geschreven onder de collectieve titel “Een Verhandeling over de zeven stralen”. Deze serie boeken is gebaseerd op het feit, de aard en de hoedanigheid van de zeven fundamentele energiestromen die ons zonnestelsel, onze planeet en alles wat erop leeft en beweegt, doordringen. Twee van de gespecialiseerde onderwerpen in deze serie boeken houden zich bezig met esoterische psychologie; het eerste in verband met fundamentele energiepatronen en samenstellingen; het tweede meer in het bijzonder toegepast op de ziel en de persoonlijkheid van de mens en op het uitwerken van het Plan voor de mensheid.

Psychologie wordt omschreven als de wetenschap van het denkvermogen en ze werd vroeger beschouwd als een tak van de metafysica. In onze dagen zijn we eerder geneigd alle subjectieve factoren als psychologisch te beschouwen, mentale en emotionele impulsen en ziele-contact en dit onverschillig in welke mate! Deze subjectieve invloeden vormen de gehele psychologische achtergrond voor de houding en het gedrag van de mens en scheppen het vermogen tot geestelijke reactie.

Per saldo is de psyche de menselijke ziel, het middelpunt van bewustzijn. Esoterische psychologie begint met een beschouwing van de mens als een ziel, die zich openbaart in de persoonlijkheid, bestaande uit mentale, emotionele en etherisch-stoffelijke substantie, en die min of meer in contact staat met deze persoonlijkheid of ze zelfs domineert, afhankelijk van het stadium van evolutie van het bewustzijn ervan.

Vanuit het standpunt van esoterische psychologie is evolutie een evolutie van bewustzijn, waarbij het fragment van de ziel binnen de persoonlijkheid steeds meer haar geestelijke bron herkent en er zich mee vereent.

De zeven gedifferentieerde stromen van stralenenergie spelen een beduidende rol in het evolutieproces. Vijf energieën in de mens bepalen zijn doelstellingen, zijn problemen, zijn beschikbare hoedanigheden en hulpbronnen aan energie als ook de juiste methode waardoor hij, als gevolg van zijn overheersende straleninvloed, zijn bewustzijn kan ontplooien en geestelijke vooruitgang kan maken.

In dit boek over esoterische psychologie worden vele van deze speciale straalhoedanigheden en methoden gegeven als aanhalingen van “Het Oude Commentaar”, en dit in poëtische en symbolische bewoordingen. De zeven stralen worden ons getoond als de zeven scheppende Bouwers, elk bezield met doel en macht, samenwerkend als een synthese in occulte gehoorzaamheid aan de doelstellingen van onze Zonnelogos.

Zulk een gedetailleerde en begrijpelijke studie van de stralenenergieën, die ons planetaire leven en alle natuurrijken beïnvloeden, is van onschatbare waarde voor de aspirant die er zich bewust op voorbereidt om tot planetaire dienstbaarheid te komen naarmate hij leert te dienen en zich te verenigen met zijn medemensen.

Product Informatie
De Nieuwe (Esoterische) Psychologie, Deel I Ebook

EPUB: 430 pages

ISBN-13: 978-0-853-30418-0