Van Intellect naar Intuïtie van Alice Bailey (Auteur)

Van Intellect naar Intuïtie van Alice Bailey (Auteur)

 

De ontwikkeling van het intellect, hoe noodzakelijk in vele opzichten ook, is een middel tot een doel, en wel een middel om door te dringen in nieuwe denk- en bewustzijnsdimensies, teneinde de intuïtieve talenten van het 'zuivere verstand' te activeren. Door meditatie wordt de kloof tussen het drievoudig denken en de intuïtie overbrugd.

Pocket Boek

$15.00 USD

£10.00 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $15.00 USD £10.00 GBP

Formaat

Taal Opties

Meer Hierover

In deze periode van een snel toenemen van de menselijke intelligentie en het vermogen om het denkvermogen te gebruiken, lopen we het risico om het intellectualisme te overdrijven. “Het verstand is de doder van het werkelijke” is een welbekende overweging van een wezenlijk gevaar.

In dit boek wordt de ontwikkeling van het intellect (iets dat nodig is), voorgesteld als een middel tot een doel en als één stap op de weg naar een volledig ontwaakt actief mentaal lichaam.

Het intellect is het rationaliserend, analytisch aspect van het denkvermogen waar dit zich bezighoudt met kennis. Het kan worden gebruikt als een stap om nieuwe gebieden en dimensies van het denken binnen te dringen en het intuïtieve vermogen van zuivere rede te benaderen. Tussen het intellect en de intuïtie bestaat echter een kloof tot deze bewust zal zijn overbrugd door meditatie. Meditatie wordt wel eens beschreven als “in het hart denken”. Juiste meditatie heeft slechts dan plaats, wanneer hoofd en hart in samenklank functioneren. Om de intuïtie te benaderen is dit samensmelten van hart en hoofd een noodzaak, daar de intuïtie een hoedanigheid is van het hart, opgewekt door de activiteit van het geïntegreerde, drievoudige denkvermogen.

Meditatie omvat ook het opleggen van discipline aan het denkvermogen om het beheerst, geconcentreerd en éénpuntig te maken. Een juist gebruik van het denkvermogen in meditatie onthult aan het bewustzijn de schoonheid, waarheid en goedheid van de ziel en wel door de vijf stadia van concentratie, meditatie, contemplatie, verlichting en inspiratie. Deze vijf stadia leiden tot eenwording met de ziel, de zoon van het denkvermogen en tot een directe kennis van de godheid. Dit brengt een intelligent vermogen voort om door de ziel in het dagelijks leven te worden gebruikt.

De ervaren stem van de Oosterse Wijsheid komt tot ons met dit ene woord: Meditatie. De vraag doet zich natuurlijk voor: Is dat alles? en het antwoord is Ja! Indien meditatie op de juiste manier wordt beoefend en indien volharding de grondtoon is van het leven dan wordt in toenemende mate ziele-contact gevestigd. De gevolgen van zulk een contact zijn zelfdiscipline, zuivering en een leven van aspiratie en dienst. Meditatie volgens Oosterse begrippen is beslist een mentaal proces dat leidt tot zielekennis en verlichting. Het is een feit in de natuur dat “zoals een mens (in zijn hart) denkt, zo is hij”.

Product Informatie
Van Intellect naar Intuïtie

Paperback: 267 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8