De Ziel en Haar Mechanisme van Alice Bailey (Auteur)

De Ziel en Haar Mechanisme van Alice Bailey (Auteur)

De ziel werkt via het mechanisme van de drievoudige persoonlijkheid. In dit boek wordt beschreven hoe ziel en persoonlijkheid wederzijds op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren. Tevens wordt behandeld hoe de mens als geheel en in zijn verschillende componenten reageert op een zich tot een hoger niveau ontwikkelend bewustzijn.

Pocket Boek

$13.00 USD

£8.50 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $13.00 USD £8.50 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30115-8

Meer Hierover

Het is een vaststaand en aangenomen occult feit, dat de ziel werkt door het apparaat van de drievoudige persoonlijkheid en dit door de drie werelden van de menselijke evolutie te stimuleren. Hieronder wordt verstaan de mentale, emotionele en etherisch/stoffelijke bewustzijnsgebieden. In dit boek wordt de methode helder uiteengezet, volgens welke de ziel en de persoonlijkheids-voertuigen op elkaar inwerken en gezamenlijk functioneren. Ook brengt de schrijfster de verhouding naar voren tussen wat de occultist, in de samenstelling van de mens, aanneemt als het levenslichaam – het etherisch netwerk met zijn energiecentra – en de fysiologische uitwerking op het lichaam door rechtstreekse secretie van de klieren in de bloedsomloop. Dit is het endocriene klierstelsel, dat in het stoffelijk lichaam overeenkomt met de energiecentra in het etherisch lichaam en dat dus op het soort en de sterkte van de kracht reageert die het etherisch lichaam verbreidt.

Menselijk gedrag en de gesteldheid van het stoffelijk lichaam worden bepaald naar het ontvangen of verwerpen door de persoonlijkheidsvoertuigen van de inwerkingen van de ziel en dit wordt weer bepaald door de plaats van het brandpunt van het bewustzijn op een gegeven ogenblik. Het stoffelijk voertuig is geen beginsel; het reageert op iedere dominerende kracht die zich uitdrukt door het etherisch stelsel van energiecentra. Een zeer emotionele toestand bij voorbeeld, waardoor het energiecentrum van de zonnevlecht in het etherisch lichaam wordt over-gestimuleerd en waardoor zijn stoffelijke tegenhanger, de alvleesklier sterk wordt beïnvloed, veroorzaakt een te sterke secretie van de klier met als gevolg een algehele onevenwichtigheid in de persoonlijkheid.

Het is vanzelfsprekend dat door het mechanisme van de geïntegreerde persoonlijkheid in een hoog ontwikkeld mens de voertuigen van de persoonlijkheid in éénlijnigheid zijn, het etherisch lichaam in evenwicht en de energiecentra, die het stoffelijk lichaam beheersen, ontvankelijk zijn voor de invloed van de ziel. Doch totdat deze toestand zal bestaan in bewustzijn is het reactie-apparaat min of meer geïsoleerd in zijn begoochelingen van de persoonlijkheid.

Er wordt gezegd, dat de aspirant naar discipelschap eigenlijk maar twee dingen hoeft te weten en wel de samenstelling van de mens en de eerstvolgende stap. In dit boek is de manier waarop de menselijke constitutie momenteel functioneert zeer duidelijk uiteen gezet. Voor de aspirant is het een doel om te leren van zijn persoonlijkheids-uitrusting een instrument te maken dat de ziel kan gebruiken. Kennis van de verhouding tussen de ijle en grove lichamen, de etherische centra en de stoffelijke klieren, energie en kracht, de ziel en de persoonlijkheid, kan het hele proces uit de vaagheid, waarin het zich meestal bevindt, omhoog heffen en er de helderheid en duidelijkheid van een wetenschappelijke formule aan geven.

Dit is echter niet slechts een vraag van vorm en energie, de gehele mens is bij dit proces betrokken, evenals bij de psychologische, filosofische en geestelijke gevolgen, want energie stroomt als gevolg van gedachte en de hoedanigheid, de aard en de kracht van de gedachte is een zaak van bewustzijn, dat de gehele levenswijze omvat. Daar waar in het dagelijks leven het bewustzijn op normale wijze is geconcentreerd, zal het energiecentrum het reactie-apparaat domineren.

Product Informatie
De Ziel en Haar Mechanisme

Paperback: 153 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30115-8