De Bestemming der Volkeren van Alice Bailey (Auteur)

De Bestemming der Volkeren van Alice Bailey (Auteur)

Een natie, een volk, is een zich voortdurend ontwikkelend geestelijk geheel, dat – net als de individuele mens – is onderworpen aan energie-schokken. Deze energie beïnvloedt het nationale bewustzijn en spoort aan tot erkenning van de bestemming van de ziel en tot medewerking aan het ontwikkelingsproces. Het geestelijk lot van een groot aantal volkeren en de voorbeschikte invloed van hun ziel en persoonlijkheid worden in dit boek belicht.

Pocket Boek

$13.00 USD

£8.50 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $13.00 USD £8.50 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30102-8

Meer Hierover

Wereldproblemen worden steeds gecompliceerder naarmate de bevolking der aarde toeneemt en de volkeren onderling verbonden en onderling afhankelijk geraken. Het is voor de toekomst van de mensheid belangrijk dat we de geestelijke wetten en krachten leren begrijpen die werkzaam zijn binnen de structuur van de beschaving en er mee samenwerken, zodat het individuele deel – menselijk en nationaal – op de juiste manier in verband kan worden gebracht met het zich ontplooiend geheel.

Een volk is, juist zoals een mens, onderhevig aan de inwerking van energieën die voortkomen uit solaire en kosmische bronnen. Deze energieën beïnvloeden het volk als een geheel door het reactie-apparaat, dat men kan vergelijken met de samenstelling Monade-ziel-persoonlijkheid van een mens. Sommige volkeren zijn meer ontvankelijk voor de ene soort energie dan voor de andere; alle volkeren, afhankelijk van de evolutie van het nationale bewustzijn, hebben een bestemming vóór zich, die letterlijk is gebaseerd op de hoedanigheden en beginselen van de speciale straalenergie die uitdrukking tracht te vinden door de nationale ziel.

In dit boek worden met betrekking tot hun betekenis en doel de straalenergieën geanalyseerd die zekere volkeren, wereldgroepen en de voornaamste steden beïnvloeden. Ook wordt onderzocht wat het verband is tussen het opduiken van nieuwe ideeën en de energie-invloeden die aan het einde en aan het begin van een tijdperk domineren.

De mensenwereld wordt ons voorgesteld als een “Wordingstoestand”, uit een stabiele “Zijnstoestand” geleid en met gelegenheden voorzien door de geestelijke Hiërarchie, de innerlijke regering van de planeet. Het begrijpen, accepteren en gebruiken van geestelijke mogelijkheden brengt de bestemming van alle volkeren tot een synthese, en dit door de ontplooiing van individueel potentieel. Een herkennen van de ziele-bestemming van de volkeren, in het licht van de lering in dit boek, is in onze dagen van praktisch belang bij ons zoeken naar internationale aanpassingen. De hoedanigheden van de stralen, die de volkeren der aarde beïnvloeden, kunnen op intelligente wijze worden gebruikt om begrip en eenheid te bevorderen.

In dit boek wordt ons een glimp gegeven van de schoonheid van energie-synthese wanneer alle delen samenwerken volgens hun eigen straalkombinatie “tot verheerlijking van de Ene”.

In de toekomst zullen we juiste verhoudingen, ware gemeenschap en een delen van alle dingen hebben ... en goede wil. We krijgen ook een beeld van de toekomst van de mensheid, wanneer alle volkeren verenigd zullen zijn in volkomen begrijpen; de verscheidenheid van talen, symbool van verschillende tradities, culturen, beschavingen en gezichtspunten, zullen geen hinderpaal vormen voor juiste menselijke verhoudingen. In het middelpunt van deze twee beelden bevindt zich de Christus.

Product Informatie
De Bestemming der Volkeren

Paperback: 152 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30102-8