Het Bewustzijn van het Atoom Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Het Bewustzijn van het Atoom Ebook van Alice Bailey (Auteur)

Dit boek behandelt de wetenschappelijke verhouding tussen materie en bewustzijn. De voortgaande evolutie beïnvloedt de atoommassa van alle vormen in progressieve zin. Het “atoom” blijkt een weliswaar nietig, maar compleet evenbeeld te zijn van de structuur van de energie die alle levensvormen – kosmische, planetaire, menselijke en andere – gemeen hebben.

 

Dit eBook is beschikbaar voor alle e-lees apparaten, zoek a.u.b. naar deze titel in uw Amazon kindle, Apple iBook, nook,  Google play, of Kobo online winkel. Lucis Publications hebben altijd de kenmerkende blauwe omslag met het LUX symbool.

ebook

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

ebook

Formaat

Taal Opties

Binnenkort beschikbaar...

ISBN-13: 978-0-853-30401-2

Meer Hierover

Zeven voordrachten gegeven door Alice Bailey en in dit boek onder de volgende hoofdstukken gebracht:

                1.            Het veld van evolutie.

                2.            De evolutie van de substantie.

                3.            De evolutie van vorm ofwel groepsevolutie.

                4.            De evolutie van de mens, de Denker.

                5.            De evolutie van het bewustzijn.

                6.            Het doel van evolutie.

                7.            Kosmische evolutie.          

In deze hoofdstukken wordt de wetenschappelijke verhouding besproken van stof en bewustzijn, naarmate de evolutie op toenemende wijze de atoomsubstantie van alle vormen, subjectief zowel als objectief, beïnvloedt. Het doel van deze lezingen was om wetenschappelijke bewijzen aan te brengen in verband met deze verhouding en om de toehoorders in de gelegenheid te stellen om de identieke openbaring van deze verhoudingen vast te stellen. Ook wilden zij zekere fundamentele wetten, die regeren op steeds hoger wordende bestaanstoestanden, toelichten. Zo kon er een begrip ontstaan van de universaliteit van het evolutionaire proces. Deze voordrachten kunnen dienen als een inleiding tot een meer uitvoerige studie en toepassing van de wetten des levens en de menselijke ontplooiing. Dit kan worden samengevat in de uitdrukking “occultisme”.

Gedurende deze eeuw is er grote vooruitgang gemaakt op het gebied van de atomaire wetenschap alsook op het vlak van de kennis van de mens aangaande de samenstelling van het heelal, de samenstelling van de mens en de verhouding tussen deze beide. Dit boek verschaft een verklaarbare basis aan de occultist voor een diepgaande studie van het bewustzijn en van een juiste verhouding tot het levenspatroon van het heelal; het “atoom” in een oneindig klein doch volledig evenbeeld van de energiestructuur van alle levensvormen en wel kosmisch, planetair, menselijk en ondermenselijk.

De leringen en de uitspraken van de Christus worden aangehaald om de nadruk te leggen op het verband dat bestaat tussen de wetenschappelijke, filosofische of religieuze aspecten van de Goddelijkheid. Ieder goddelijk beginsel kan worden uitgedrukt in termen die betrekking hebben op elke menselijke activiteit. Hierin ligt de synthese van het leven in de vorm.

Product Informatie
Het Bewustzijn van het Atoom Ebook

EPUB: 159 pages

ISBN-13: 978-0-853-30401-2