De Grote Aanroep - Aangepaste versie

Vanuit het punt van Licht in het Denken van God,
Strome licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.

Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God,
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge de Komende* tot de aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.

Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen,
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht,
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.

Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

 aangepaste versie
__________________________________________

Dit is de Grote Aanroep die vrijgegeven werd in 1945, met een kleine aangepaste bewoording.  In overeenstemming met het veranderend bewustzijn en talen van de mensheid bij het ingaan van het Waterman Tijdperk, worden deze ‘aangepaste’ bewoordingen van de Grote Aanroep aangeboden in de hoop dat het een grotere verspreiding van dit wereldgebed zal aanmoedigen.

*vele religies geloven in de Komende, een Wereldleraar, en we kennen Hem onder de namen als de Heer Maitreya, de Imam Mahdi, de Bodhisattva, en de Messias, en deze termen worden gebruikt in sommige van de versies van de Grote Aanroep  in het Christendom, de Hindoe, de Moslims, de Boeddhisten en Joden.

Mannen en vrouwen van goede wil over heel de wereld gebruiken deze Aanroep in hun eigen taal. Wilt u zich hij hen voegen door de Aanroep dagelijks te gebruiken – aandachtig en toegewijd aan de dienst van de mensheid? Door de Aanroep te gebruiken en anderen aan te moedigen dit ook te doen, wordt er geen enkele groep of organisatie gesteund. De Aanroep behoort toe aan de hele mensheid.

Aangepaste verklaring

Het was steeds de bedoeling van de Tibetaan, Djwhal Khul, om de Grote Aanroep op grote schaal te verspreiden en er een wereldgebed van te maken. In een toenemende pluralistische en multiculturele wereld is het nodig om de Grote Aanroep in toenemende mate beschikbaar te maken aan zo veel mogelijk mensen.

Lees Meer