Geschiedenis

Sinds de Grote Aanroep in April 1945 werd uitgegeven, werd deze in ongeveer 80 talen en dialecten vertaald en is de verspreiding nu wereldwijd.

Wat is de oorsprong van de Grote Aanroep?

De Grote Aanroep werd door de geestelijke Hiërarchie aan de mensheid gegeven. Deze Hiërarchie zijn de gezamenlijke leden van de mensheid die de materie hebben overwonnen, die het doel van zelfbeheersing hebben bereikt op hetzelfde pad dat de mensen nu betreden. De geestelijke Hiërarchie is het resultaat van menselijke activiteit, aspiratie en bereiken; zij werd geschapen door en uit de mensheid. De leden van de Hiërarchie hebben een volledige beheersing van de persoonlijkheid of lager zelf bereikt. Ze zijn niet langer geconcentreerd in het individueel bewustzijn maar zijn een hogere verwezenlijking van het planetaire groepsleven binnengegaan, die alle trappen – van de eerste stappen op het pad van geestelijke rijpheid, tot het inclusieve begrijpen van de Christus Zelf – omvat.

De Meesters staan bekend als de “Bewakers van het Plan”. Het Plan is de blauwdruk van goddelijke Bedoeling voor alle mensen waar dan ook in de wereld. Het goddelijke Plan kan zich enkel voltrekken door de mensheid, maar de Hiërarchie werkt onder de geestelijke wet en dwingt de mensheid nooit noch zet ze deze onder druk. Op individuele vrijheid, en vooral dan mentale vrijheid, wordt nooit inbreuk gemaakt.

Het Plan voltrekt zich onder de voortdrijvende kracht van de evolutie zelf. Om de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid te verhaasten werd de Grote Aanroep gegeven in drie stadia, over een periode van negen jaar die de stoffelijke gebeurtenis van de tweede fase van de Wereldoorlog omvatte. Als gevolg van de samenwerking van Alice Bailey en de Tibetaanse Meester van Wijsheid, werden “zeven zeer oude woordvormen” naar het Engels vertaald in “verstaanbare en geschikte” zinnen.

Er wordt gezegd dat deze zeven woordvormen de volledige, nieuwe uitspraken van de Christus voor de komende 2000 jaar behelzen; daardoor wordt van de Grote Aanroep gezegd dat zij “de eigen mantram van de Christus” is.

Waarom werd de Grote Aanroep pas in 1945 vrijgegeven?

De Wereldoorlog die in april 1945 aan zijn einde toe was, had een diepe uitwerking op de gehele planeet. De grootste oorlog uit de menselijke geschiedenis veroorzaakte ongekend lijden maar blies letterlijk het menselijk bewustzijn open ten gevolge van de vernietiging van oude, versleten instellingen, levensgewoonten en gekristalliseerde gedachtenvormen, die de mensheid tot slaaf maakten van afgescheidenheid en materialisme, vooral vanaf het tijdperk van de Industriële Revolutie.

De doodstrijd van de oorlog en de nood van de gehele menselijke familie bracht de Christus ertoe tot een grote beslissing te komen in het jaar 1945. Hij besloot om opnieuw in fysisch contact met de mensheid te komen indien de mensen zelf een begin zouden maken met het tot stand brengen van juiste menselijke verhoudingen; Hij gaf de wereld een van de oudste gebeden, maar een waarvan het tot dan toe niet toegelaten was gebruikt te worden behalve dan door de meest verheven geestelijke Wezens. De Christus zelf gebruikte de Grote Aanroep voor de eerste keer in juni 1945.

Voor meer informatie over de geschiedenis van De Grote Aanroep zie Alice A. Bailey, Het naar buiten treden van de Geestelijke Hiërarchie, blz. 144 - 171; 251 - 283; 488 - 491.