Over de Grote Aanroep

Wat is de Grote Aanroep?

De Grote Aanroep is een wereldgebed. Het maakt voor de gehele mensheid gebruik van het aanroepen van de goddelijke energieën van licht, liefde en geestelijke macht.

Lees Meer

De Grote Aanroep: Gebruik en Betekenis

De schoonheid en kracht van deze Aanroep liggen in haar eenvoud en in haar uitdrukking van zekere centrale waarheden, die alle mensen op natuurlijke wijze en normaal gesproken aanvaarden. (Uit de geschriften van Alice Bailey)

Lees Meer

Een mantram voor het Nieuwe Tijdperk en voor de gehele Mensheid

Ik herinner me goed de spanning van de dagen voor die morgen wanneer, toen de zon opkwam, Mevr. Bailey me de woorden van deze Aanroep bracht nadat ze deze neergeschreven had volgens het exact dicteren van de Tibetaan. Het was een gelegenheid van de meest volledige verbondenheid met hem die ze waarschijnlijk ooit heeft bereikt. (Foster Bailey, The Beacon, June/July 1951)

Lees Meer