Wat is de Grote Aanroep?

De Grote Aanroep  is een gebed dat over de hele wereld wordt uitgesproken en vertaald is in 80 talen en dialecten. Het is een instrument van kracht ten einde het Plan van God te helpen zich uit te drukken op Aarde. Door dit te gebruiken helpt u de dienst aan de mensheid te bevorderen en zo dus ook de Christus.

Het drukt  enkele centrale waarheden uit die alle mensen herkennen en normaal gesproken accepteren:

·    dat er een basis intelligentie bestaat die wij de naam geven van God.

·    Dat er een goddelijk evolutionair Plan is in het universum, waarvan de  centrale kracht liefde is.

·    Dat een grote individualiteit, door de christenen Christus genoemd-de Wereldleraar- op aarde verscheen en die liefde belichaamde , zodat  wij kunnen begrijpen dat liefde en intelligentie uitvloeisels zijn van de wil en het Plan van God. Vele godsdiensten geloven in een Wereldleraar, kennen hem onder zulke namen als de Heer Maitreya, de Imam Mahdi  en de Messias.

·    De waarheid dat alleen door middel van de mensheid zelf het goddelijke Plan zich kan ontvouwen.

Door middel van deze aanroep, gebed en meditatie kunnen goddelijke energieën worden vrijgemaakt en tot activiteit worden gebracht. Mannen en vrouwen van goede wil van vele geloven en afkomstig uit vele landen kunnen zich verenigen in deze werelddienst, die geestelijke waarde en kracht kan brengen in een  wereld zo vol van problemen. Mannen en vrouwen hebben de kracht, door geconcentreerde en verenigde anroep,  wereldgebeurtenissen te  beïnvloeden. Kennis van dit feit, zo dit wetenschappelijk wordt toegepast, kan een van de grote bevrijdende factoren worden binnen de mensheid.

Niemand kan deze Aanroep of gebed voor verlichting en liefde gebruiken, zonder krachtige veranderingen in attitudes en levensdoelen te veroorzaken. Zoals we in ons hart denken, zo zijn wij. Wil je deze aanroep  dagelijks gebruiken met gedachte en toewijding?

Het effect van individueel gebed en aanroep om licht en liefde kan onmeetbaar toenemen als er in gedachte bewuste herkenning en besef van verwantschap is met allen die de Grote Aanroep dagelijks gebruiken. Vele mensen vragen twee vrienden om dagelijks in gedachte contact met ze op te nemen wanneer zij dit wereldgebed uitspreken, zodat een driehoek van Licht wordt geschapen. De kracht van vele toegewijde individuen en kleine groepen kan geconcentreerd worden door het gebruik van deze krachtige Aanroep en zo kan een “netwerk” van licht en liefde rond de wereld gebouwd worden.

Suggesties bij het werk

  1. 1.       Denk een paar momenten elke dag aan de Aanroep in een poging zijn diepere betekenis te begrijpen. Spreek dan de Grote Aanroep uit met geconcentreerde gedachte en intentie. Als je dit doet, visualiseer dan het Goddelijke Licht, Liefde en Wil-ten-goede, dat de harten en geesten van mensen van overal ter wereld binnendringt.

    2.       Als je wil werken als Driehoek (in het Driehoeks werk), vraag dan twee bekenden om het samen met jou te doen. Zodra je je bij het gebruiken van de Aanroep in gedachte verenigt, visualiseer dan deze driehoek als gekoppeld aan het netwerk dat gevormd wordt door alle andere die in deze werelddienst actief zijn.

    De Grote aanroep is niet exclusief voor een bijzondere godsdienst, sekte of groep. Je kunt de tekst van de Grote Aanroep desgewenst gratis downloaden dan wel kosteloos gedrukte kopieën posters en boekjes bestellen op bovenstaande link.