Wereld Aanroepdag - Video

 

Als we trachten om ons deel in het bouwen van juiste verhoudingen in de wereld te volbrengen, laten we dan ook de hulp van de hogere geestelijke krachten aanroepen. De Grote Aanroep  is een wereldgebed voor alle mensen van goede wil en van alle geloofsovertuigingen. Gebruik a.u.b. de Grote Aanroep op Wereld Aanroepdag op 9 juni 2017.

Help Wereld Aanroepdag bekend te maken. Deel deze informatie met anderen.