Geld en Spiritualiteit

De sleutel tot de moeilijkheden van de mensheid (zoals deze zich hebben samengetrokken in de economische moeilijkheden van de laatste tweehonderd jaar en in de theologische impasse van de orthodoxe kerken) is, dat genomen werd en niet gegeven, aanvaard en niet gedeeld, gegrist en niet verspreid. Dit is het breken van de Wet, hetgeen de mensheid in een schuldpositie heeft geplaatst. De oorlog is de verschrikkelijke straf, welke de mensheid heeft moeten betalen voor deze grote zonde van afgescheidenheid. Indrukken van de Hiërarchie zijn ontvangen, verwrongen, verkeerd toegepast en verkeerd vertolkt en de taak van de Nieuwe Groep van Werelddienaren is om dit kwaad ongedaan te maken. 

Alice Bailey

In aansluiting bij de artikels hieronder lees of download een 30-pagina tellende compilatie uit de geschriften van Alice Bailey Geld: een medium van liefdevolle verdeling.

Gedienstig zijn in de huidige financiële crisis

“Geld is manifestatie van energie. Alle energie kan op verschillende wijzen worden toegepast, daar het een onpersoonlijke en blinde kracht is.” 

Lees Meer

Het Financieren van het Werk van de Lucis Trust

De programma’s en activiteiten worden volledig door donaties gefinancierd – voor de studie aan de Arcane School of voor de literatuur of nieuwsbrieven zijn geen lidgelden of bijdragen te betalen. Dit wil zeggen dat het werk steunt op de gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen die er inspiratie en steun uit verkrijgt.

Lees Meer

Financiering van het Hiërarchisch Werk

Een samenvatting van de ideeën uit de geschriften van Alice Bailey over geld als een mogelijke bemiddelaar voor het goddelijk Plan.

Lees Meer

Het Herstel van de Goddelijke Energiestroom

In feite is geld een onderlinge afspraak en een afspraak veronderstelt een verhouding.

Lees Meer

Nieuwe initiatieven in de financiën en economie

Bronnen van geselecteerde groepen en individuen die nieuwe manieren zoeken om met de energie van geld te werken.

Lees Meer

Nieuwsbrief No.1 – 2011 - De Geest van geld en de Goddelijke Circulatiestroom

Wereld Goede Wil Nieuwsbrief over het Forum van 2010: De Geest van Geld en de Goddelijke Circulatiestroom.
MP3 Audio

Lees Meer