De Stralen en de Inwijdingen van Alice Bailey (Auteur)

De Stralen en de Inwijdingen van Alice Bailey (Auteur)

In het eerste deel van dit boek vindt u de veertien regels voor groepsinwijding, en het kan worden beschouwd als een verdieping van de leer die in “Mensen- en Zonne-Inwijding” over de veertien regels voor de neofiet werd behandeld. Het tweede deel heeft als onderwerp de negen inwijdingen waardoor de leerling zich steeds verder voortschrijdend bevrijd van de verschillende vormen van ons planetaire leven. De mogelijkheid tot groepsinwijding heeft zich in dit huidige tijdperk ontwikkeld – de dienst van de groep, de verantwoordelijkheid van de groep, inwijding van de groep en het opgaan van de groep in de centrale Hiërarchie.

Pocket Boek

$24.00 USD

£18.50 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $24.00 USD £18.50 GBP

Formaat

Taal Opties

ISBN-13: 978-0-853-30122-6

Meer Hierover

Het laatste deel in deze verhandeling over de zeven stralen bevat de fundamentele geestelijke structuur waarop de volgende aanbieding van de lering over de Oude Wijsheid zal worden uitgewerkt. Het boek is in twee delen gesplitst: het eerste gedeelte behandelt in bijzonderheden de Veertien Regels voor Groepsinwijding. Dit zijn de regels voor discipelen en ingewijden, die, op een hogere boog van de spiraal, overeenstemmen met de regels voor hen die naar inwijding streven, zoals aangegeven in het boek “Mensen- en Zonne-inwijding”. Het tweede gedeelte van dit boek behandelt de stralen en de inwijdingen, die negen grote bewustzijnsuitbreidingen, waardoor de ingewijde langzamerhand bevrijd wordt van de verscheidene vormen van ons planetair leven om tenslotte zijn uitgekozen Pad van ontwikkeling en dienst in het heelal voort te zetten.

Een van de voornaamste beginselen die in dit boek tot ontwikkeling wordt gebracht is de groei van de groepsidee, zoals groepsdienst, groepsverantwoordelijkheid en groepsinwijding. De mogelijkheid van groepsinwijding schijnt een van de nieuwe naar voren komende ontwikkelingen te zijn van het Watermantijdperk; vandaar de grote waarde voor de discipel van de veertien regels voor groepsinwijding.

Deze regels bevatten grote waarheden in symbolische vorm, waarin het bewustzijn zich verruimt, met het aannemen van occulte gehoorzaamheid en in het vervullen van alle vereisten op het pad van inwijding in een groep die gezamenlijk doordringt naar het middelpunt van een ashram en tot in het hart en de wil van de verantwoordelijke Meester.

Daar “de weg naar het Heilige der Heiligen” de weg van uiterlijke dienst is en daar inwijding het gevolg is van een toenemend vermogen om het Plan intuïtief aan te voelen, ashramische doelstelling waar te nemen en dienovereenkomstig te handelen, “zijn deze regels in werkelijkheid grote formules van benadering ... , benadering tot een speciale afdeling van het Pad en geen benadering van de Ingewijde. Ik zou willen, dat u eens nadacht over dit verschil. De ingewijde wordt zich steeds meer bewust van de dynamica van de wetenschap van de dienst aan het Plan. Dit onderscheidend besef doet zich pas voor, wanneer zijn vereende persoonlijkheid en ziele-uitdrukking van wil zijn opgegaan in het stralende licht van het Goddelijk Doel.”

Veel van dit onderricht is, hoewel buiten het bereik van de huidige doorsnee student, van onschatbare waarde voor het uitbreiden van het denkvermogen, teneinde over de grotere patronen en processen te bespiegelen waarin de individuele functie in verhouding kan worden beschouwd.

Bij het behandelen van zulke diepe vraagstukken toont de schrijver opnieuw een wonderbaarlijk vermogen om de meest diepzinnige aspecten van het onderricht door de Meester in verband te brengen met leven en bewustzijn van de aspirant in de huidige wereld. Aangezien er geen scheiding is in het leven en aangezien de kernspreuk “zo boven, zo beneden” in elke bijzonderheid door de gehele kosmos heen van toepassing is en waarneembaar is in de solaire en planetaire levens, is een duidelijke schildering van samenhang van grote waarde.

Openbaring betekent Eenheid en niets anders. De praktische aard van deze waarheid wordt slechts dan erkend, wanneer de discipel probeert om twee dingen te doen en wel om dit individueel te beseffen en om de aard van planetaire eenheid en niet afgescheidenheid tot in het denken en het leven van de mensen overal te brengen.

Product Informatie
De Stralen en de Inwijdingen

Paperback: 890 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8

ISBN-13: 978-0-853-30122-6