Mensen- en Zonne-Inwijding van Alice Bailey (Auteur)

Mensen- en Zonne-Inwijding van Alice Bailey (Auteur)

Inwijding is een verruiming van bewustzijn die tot openbaring en verlichting voert. Alle levensvormen, grote en kleine, ervaren inwijding. Het werk van de planetaire Hiërarchie wordt in dit boek beschreven. Ook zijn in dit boek veertien regel opgenomen die de neofiet tot voor de deur van het portaal van inwijding kunnen brengen.

Pocket Boek

$15.00 USD

£10.00 GBP

Taal Opties

Product Informatie

Ook Beschikbaar in

paperback $15.00 USD £10.00 GBP

Formaat

Taal Opties

Meer Hierover

Het onderwerp inwijding komt in deze serie boeken in diverse verhoudingen voor. Een inwijding is een bewustzijnsuitbreiding, een middel om denkvermogen en hart te openen voor het herkennen van iets dat reeds in werkelijkheid bestaat. Inwijding is dus het gevolg van het vermogen om die begoochelingen en illusies te boven te komen die de waarheid versluieren en het bewustzijn beperken.

Inwijding wordt door alle levensvormen, groot en klein, ervaren. In ons zonnestelsel is het inwijdingsproces gebaseerd op een patroon dat zich weerspiegelt in het geheel, door alle onderdelen heen. Men zou inwijding de draad van levende energie kunnen noemen, die door iedere bewustzijnseenheid in het gehele tapijt wordt geweven tot aan het scheppen van een uiteindelijke synthese. Het pad van inwijding is derhalve het pad van het antahkarana.

Vanaf dit min of meer abstracte besef moet de enkeling zich het proces gaan voorstellen in een poging om te begrijpen op welke wijze de verschillende levensvormen van een geheel organisme een vitale, individuele rol vervullen welke, tezamen met alle andere delen, bijdragen tot het allesomvattende evolutieplan. Dit pogen van het denkvermogen om boven de normale grenzen uit te reiken naar een begrijpen van planetaire bedoeling, plan en werkwijze veroorzaakt een meer omvattend besef van verhoudingen binnen het geheel en stimuleert tot groei. Zo een geoefend denkvermogen kan nooit meer tot zijn oorspronkelijke afmetingen terugkeren.

Een van de grote waarden van dit boek is, dat het inderdaad het denkvermogen doet reiken naar een nieuwe opvatting over de geweldige activiteit op alle bewustzijnsniveaus op de planeet om toestanden te scheppen, waarin de evolutionaire groei kan voortgaan. Het werk van de planetaire Hiërarchie en van enige der verantwoordelijke werkers in de Hiërarchie is op zulk een wijze beschreven, dat het het leven van de mens van alle dag uitbeeldt als een uiterlijke uitdrukking van het doel door de ashrams van de Meesters. De drie afdelingen van de Hiërarchie vormen beduidende brandpunten voor het instromen van kosmische energie, elk bezield van het doel en verantwoordelijk voor een aspect van Gods Plan. De onderlinge verhoudingen en wisselwerkingen van de vele rijken en bewustzijnscentra werken alle naar de volledige integratie en éénlijnigheid van onze Planeetlogos binnen het stelsel.

De in bijzonderheden beschreven inwijdingsrituelen stimuleren de verbeelding, doch in wezen wordt de individuele aspirant, die het pad van discipelschap gaat, teruggewezen naar zijn eigen innerlijke geestelijke hulpbronnen als de enige manier waarop vooruitgang kan worden gemaakt en het bewustzijn kan worden uitgebreid. En dit geschiedt naarmate hij gevoelig wordt voor en gaat reageren op de energie die vanuit de Hiërarchie komt.

Een discipel is hij die dient en tenslotte hij die De Ene dient. En zo openbaart zich dan het uitgestrekte, verbazingwekkende en heerlijke proces van evolutie en inwijding in de diepten en in de stilte van de ziel en leert de discipel al het zoeken voor het kleine zelf op te geven, zelfs voor persoonlijke, geestelijke ervaring en wordt hij, met anderen, opgenomen in de dienst aan het Plan.

Product Informatie
Mensen- en Zonne-Inwijding

Paperback: 213 pages

Dimensions:  7.5 x 4.8