Huidige Uitgave

Wereld Goede Wil Nieuwsbrief 2014 No 1

In deze uitgave
De Lucht die we Inademen
De Adem is het Leven
De Wierrook van het Materialisme
Twee Wereldwijde Succesverhalen

Print versie | Speciale onderwerpen | Bestelformulier vanuit UK - Bestelformulier vanuit US

De Lucht die we Inademen

De onzichtbare verzameling van gassen die we lucht noemen is een van de fundamenten van het leven op aarde. De doorstroming binnen de atmosfeer is de basis van het leven; zoals de wind vrij over de oppervlakte van de aarde blaast, zo stroomt de lucht in de longen, en het bloed in de aderen. 

Lees Meer

De Adem is het Leven

Doorheen de geschiedenis van de menselijke spiritualiteit, met haar verscheidenheid aan mythen, praktijken en geloven, heeft de adem altijd een bron geweest van meditatie en bespiegeling. Dit mag ons niet verwonderen. De adem is met het leven verbonden. Wanneer de menselijke wezens, samen met de zoogdieren, de vogels en de reptielen, geboren worden, nemen zij een eerste ademhaling – en bij hun laatste ademhaling, trekt het leven zich uit het lichaam terug. 

Lees Meer

De Wierrook van het Materialisme

Door de vrij stromende aard van de atmosfeer denken we meestal niet aan luchtvervuiling als een binnenhuis probleem. Toch is het aanwezig in zowel de ontwikkelde als in ontwikkelende landen, doch in verschillende mate. Rook is een gevaar voor vele ontwikkelende landen – de rook van de binnenhuis kookfornuizen en van binnenverlichting. 

Lees Meer

Twee Wereldwijde Succesverhalen

Een van de belangrijkste moeilijkheden bij de lucht en atmosferische verontreiniging is dat de belanghebbende ondernemingen, die dikwijls gedreven worden door korte-termijn doelstellingen en de nood om hun marktaandeel en winst te verhogen, zich verzetten tegen een regularisatie, en de ontwikkeling van technische processen en economische structuren verhinderen die zouden kunnen bijdragen aan een gezonde atmosfeer.

Lees Meer

Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media