2018 Wereld Goede Wil Seminar - Genève

Transcripts van de voordrachten

 

Wereld Goede Wil Seminar 2018
In Resonantie met de Levende Aarde

Vrijdag 9 – zaterdag 10 november 2018

Programma zaterdag 10 november 
Cercle d’Orientation Cayla*, Genève
10:00-12:00 en 
13:45-16:00

Een dag van toespraken, discussies en meditaties - tegelijkertijd in Londen, New York en Genève -
rond het thema: "In resonantie met de levende aarde".

De visie dat de aarde een levend organisme is, vindt zijn wortels in het moderne denken - niet alleen
in de wetenschap, maar ook, meer in het algemeen. Dit seminar verkent het thema van resonantie
met de levende aarde vanuit verschillende invalshoeken.
Leven we in harmonie met onze omgeving, met onszelf, met onze gemeenschappen?
Wat is de diepste betekenis van resoneren met de levende aarde?

De middag zal gewijd zijn aan groepsdiscussies die zich concentreren op
de “VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling” in de context van een levende aarde.

Het bevorderen van juiste menselijke relaties, een voorwaarde voor een gezond leven op de aarde

Vincent Claessens –Wereld Goede Wil – Geneva. Gezien de groeiende economische ongelijkheid, zijn we niet allemaal gelijk in het licht van de consequenties van het huidige rentmeesterschap van de planeet; Vandaar de dringende noodzaak om rechtvaardige menselijke betrekkingen tot stand te brengen, zodat gelijkheid en broederschap een norm worden van onze dagelijkse realiteit.

In resonantie met de levende Aarde – verleden, heden maar…  wat betreft de toekomst? 

Vita de Waal –Oprichtster en directrice van de “Foundation for Gaia” de NGO Alliance on Global Concerns. Voorzitster van twee NGO Forums die werken met VN-programma's en zit in de raad van een ICOMOS Internationaal Wetenschappelijk Comité voor Religieuze Plaatsen en Ritueel.
De mensheid leeft sinds het grootste deel van haar bestaan in harmonie met de aarde. Economische historici zijn het erover eens dat het begin van de industriële revolutie de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid is sinds de domesticatie van dieren en planten. Met de nadruk op productie en winst, een concurrerende race synoniem met macht, innovatie en het beheren van natuurlijke hulp-bronnen die volgde en nog steeds aan de gang is, bevestigen de recente handelsoorlogen en beschuldigingen van technologische diefstallen dit. Als de mensheid wil overleven in de toekomst, dan is er dringend behoefte aan om als één ras bewust terug te keren naar onze eigen aard, die een biologische is, om onze evolutie te bevorderen die andere dimensies omvat..

Een nieuwe ethische cultuur: waarden en alternatieve projecten voor een eindige aarde


 

 

María Crehuet Wennberg Verantwoordelijk voor het energiebeleid van de Associació de Micropobles de Catalunya en vice-president van CMES (Collectief voor een duurzaam sociaal en energiemodel).
We zijn getuige van een wereld in crisis en verandering die onvermijdelijk een nieuw soort bewustzijn binnengaat. In de nabije toekomst zal de kennismaatschappij worden getransformeerd in een samenleving van een nieuwe ethische cultuur, een plaats waar we allemaal het zaad van vrijgevigheid kunnen dragen, de enige motor die in staat is om alles wat we kennen positief te transformeren.

In resonantie met de levende Aarde 

Workshop in de vorm van groepsdicussies


*) Het college “Cercle d’Orientation Cayla,” Chemin William Lescaze 8, 1203 Geneva is niet betrokken bij de organisatie van dit seminar.

Voor het programma van de vrijdag : klik hier a.u.b.

Registratie - Genève

Alle velden gemerkt met een sterretje (*) zijn verplicht.

Registration - Geneva


Houd contact

Wereld Goede Wil in Sociale Media