H Σχολή Αρκέην

Η λέξη εστάλη σ’ όλους τους υιούς των ανθρώπων, τους Υιούς του Θεού: Δείξτε την υπογραφή του Θεού. Αφήστε αυτό τον Υψηλό Τόπο και στο εξωτερικό βασίλειο του σκότους μοχθήστε και υπηρετήστε· φέρτε το Πραγματικό· αποκαλύψτε τα κρυμμένα βάθη του φωτός. Αποκαλύψτε τη θειότητα.

Έτσι στη διάρκεια των αιώνων οι υιοί των ανθρώπων,  που είναι Υιοί του Θεού, ενσωμάτωσαν το Φως που λάμπει, την Ισχύ που ανυψώνει και υπηρετεί, την Αγάπη που διαρκεί για πάντα. Βάδισαν την Oδό της αγνότητας, την Oδό στο εσώτατο. Ακολουθούμε στο κατόπι. Υπηρέτησαν στον καιρό τους. Ζητάμε να κάνουμε το ίδιο.

                                                                                                    (Το Αρχαίο Σχόλιο)

Η Σχολή Αρκέην εκπαιδεύει ανθρώπους στον διαλογισμό και την υπηρεσία προκειμένου να αναπτύξουν το πνευματικό τους δυναμικό.

Ο σκοπός αυτής της εκπαίδευσης είναι να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν και να αποδεχθούν την ευθύνη της μαθητείας και να αναγνωρίσουν το μερίδιο το οποίο μπορούν να έχουν στην εξέλιξη της συνείδησης υπηρετώντας την ανθρωπότητα.

Η Σχολή βοηθά τους πνευματικούς αναζητητές να προχωρήσουν μπροστά στην ατραπό της μαθητείας, και όσους ήδη βρίσκονται στην ατραπό να κινηθούν γρηγορότερα  ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην υπηρεσία.

Μαθητές είναι εκείνοι που, πάνω απ’ όλα, έχουν δεσμευτεί να κάνουν τρία πράγματα:

  • Να υπηρετούν την ανθρωπότητα
  • Να συνεργαστούν με το Σχέδιο, όπως το αντιλαμβάνονται και όσο καλύτερα μπορούν.
  • Να αναπτύξουν τις δυνάμεις της ψυχής, να διευρύνουν την συνείδησή τους έως αυτήν του ανώτερου εαυτού και να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του ανώτερου εαυτού μέσω υπηρεσίας.

Μαθητεία είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται σταθερά μεταξύ των πνευματικών αναζητητών του κόσμου, τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Είναι η βαθμίδα εξέλιξης όπου  άντρες και γυναίκες δεσμεύονται εν γνώσει τους στην συνειδητή και χαρούμενη εκπλήρωση των απαιτήσεων της ψυχής που εργάζεται υπό τον Νόμο της Αγάπης και δεν γνωρίζει χωριστικότητα. Για να το πετύχουν επιλέγουν να υποβάλουν τον εαυτό τους σε μια τακτική πορεία  διαλογισμού και μελέτης, η οποία συνεπάγεται μια γοργή ανάπτυξη της δύναμης και της ζωής της ψυχής.

Η εκπαίδευση στηρίζεται σε τρία βασικά προαπαιτούμενα, διαλογισμό, μελέτη και υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Όσοι ηθελημένα αναλαμβάνουν αυτή την αυτό-εκπαίδευση στην επιστήμη της ψυχής, αναγνωρίζονται από την ειλικρίνεια του σκοπού, την αγνότητα του κινήτρου και την επιμονή να αντιμετωπίσουν όλα τα εμπόδια  και τις δυσκολίες. Η εκπαίδευση, καθώς παρέχεται διαδοχικά και σταδιακά, αφήνει με φυσικό τρόπο να απομακρυνθούν όσοι είναι ανέτοιμοι και όσοι είναι απρόθυμοι να αναλάβουν την αναγκαία προσπάθεια και προσαρμογές στην καθημερινή τους ζωή. Η Σχολή Αρκέην  είναι ένας χώρος εκπαίδευσης που απαιτεί αποφασιστικότητα και δέσμευση.

Οι αναδυόμενες ενέργειες της Υδροχοϊκής  Εποχής ευνοούν την ομαδική εργασία και η εκπαίδευση της Σχολής που δίνεται σε ομαδικό σχηματισμό  ακολουθεί μια τεχνική που θα χαρακτηρίζει την υπηρεσία της μαθητείας καθώς προοδεύουμε περαιτέρω σ’ αυτή την κατεύθυνση. Οι σπουδαστές βρίσκονται παντού στον κόσμο και μπορεί ποτέ να μην συναντηθούν ή να γνωρίσει ο ένας τον άλλο. Εντούτοις εργάζονται μαζί σε ομαδικό διαλογισμό και μελέτη,  βοηθώντας να κατασταλάξουν οι ιδέες πάνω στις οποίες  θα θεμελιωθεί ο νέος πολιτισμός. Η Σχολή είναι, συνεπώς,  ένα πείραμα σε επίπεδο ομαδικής συνείδησης, ένα πείραμα που οδηγεί τους σπουδαστές στους υποκειμενικούς κόσμους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να εισέλθουν στον κόσμο των ενεργειών και των δυνάμεων, που υπόκεινται της μορφής και των γεγονότων.

Η Σχολή Αρκέην πρωτίστως παρέχει μία σειρά μαθημάτων από απόσταση. Οι σπουδαστές καθοδηγούνται μέσω των διαλογισμών και της ύλης των μαθημάτων από τα κεντρικά των ομίλων  στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Γενεύη. Επίσης, για κάθε σπουδαστή ορίζεται ένας γραμματέας, ένας συμμαθητής-σπουδαστής πιο προχωρημένος στην εκπαίδευση, και ο οποίος θα υποστηρίξει  και θα συμβουλεύσει τους σπουδαστές στα πρώτα χρόνια των σπουδών τους. Όλοι οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να σκέφτονται, να διαλογίζονται και να αναζητούν την αλήθεια για τον εαυτό τους, σύμφωνα με την δική τους ανάγκη και κατανόηση, να μαθαίνουν μέσω της αποκτηθείσας πνευματικής ανεξαρτησίας τη σημασία της αλληλεξάρτησης στο ομαδικό έργο.

Η Σχολή Αρκέην σέβεται το δικαίωμα των σπουδαστών να διατηρούν τις απόψεις και τις πεποιθήσεις  τους, αναγνωρίζοντας ότι η μόνη αληθινή πνευματική αυθεντία είναι της ίδιας της ψυχής του σπουδαστή. Το υλικό που χρησιμοποιείται  στα μαθήματα έχει επιλεγεί  από ποικίλες πνευματικές πηγές, καθώς και από την εσωτερική φιλοσοφία όπως αποκαλύπτεται στα βιβλία της Αλίκης Μπέιλη. Η γνώση, η διορατικότητα  και η σοφία, καθώς και η δυνατότητα να χειρίζεται πνευματική ενέργεια, που απορρέει από την εκπαίδευση στην Σχολή Αρκέην,  πρόθεση είναι να εκφραστούν και να εφαρμοστούν στην καθημερινή υπηρεσία. Οι μαθητές αγωνίζονται για την εκδήλωση του Σχεδίου στη γη βοηθώντας στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

Η Σχολή ιδρύθηκε το 1923 από την Αλίκη Μπέιλη για να βοηθήσει στην προφανή και αυξανόμενη ζήτηση για εκπαίδευση στην επιστήμη της ψυχής. Από τότε δεκάδες χιλιάδες σπουδαστών έχουν επωφεληθεί από αυτήν την εκπαίδευση. Καθώς οι σπουδαστές βρίσκονται διάσπαρτοι σε κάθε σημείο του κόσμου, τα κεντρικά γραφεία στη Νέα Υόρκη εξυπηρετούν όσους ζουν στην Βόρια Αμερική, τον Καναδά, την Ασία, όσο και τους σπουδαστές στην Βόρεια και Νότια Αμερική που εργάζονται στην Ισπανική γλώσσα. Το κεντρικό γραφείο του Λονδίνου εξυπηρετεί σπουδαστές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κοινοπολιτεία,  καθώς και σπουδαστές από την Ευρώπη και την Ασία που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Αγγλική γλώσσα. Εξυπηρετεί, επίσης, όσους σπουδαστές εργάζονται στην Ελληνική γλώσσα. Η σχολή της Γενεύης  εργάζεται με μαθητές σε όλες τις βασικές Ευρωπαϊκές γλώσσες (Ολλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Ρώσικα).

Η Σχολή δεν χρεώνει για τις υπηρεσίες της. Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Lucis Trust από τις εθελοντικές συνεισφορές των σπουδαστών και όσων ενδιαφέρονται για το έργο της Σχολής και την διδασκαλία. Ο καθένας δίνει ανάλογα με τις προσωπικές του δυνατότητες.