Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην 2018

Νέα Υόρκη, 28 & 29 Απριλίου

Γενεύη, 19 & 20 Μαΐου

Λονδίνο, 26 & 27 Μαΐου

Βασικός Τόνος Συνδιάσκεψης: Ας μαθευτούν οι κανόνες με τους οποίους εργάζεται ο Στρατός της Φωνής μέσα στους πέπλους της μάγια. Ύστερα, ας μην ακουστεί πια αυτή η φωνή και ας προχωρήσει ο όμιλος μέσα στον Ήχο.

 

 

Σας προσκαλούμε εγκάρδια να παρακολουθήσετε ένα Σαββατοκύριακο με Διαλογισμό, Ομιλίες και Συζητήσεις    

    

Χωρίς χρέωση

Δωρεά ευπρόσδεκτη

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
28 - 29 Απριλίου

 

ΓΕΝΕΥΗ
 19 - 20 Μαΐου

 
 

ΛΟΝΔΙΝΟ
26 - 27 Μαΐου

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΚΕΗΝ


Η Σχολή Αρκέην  παρέχει εκπαίδευση για την μαθητεία στη νέα εποχή μέσω ενός εδραιωμένου προγράμματος διδασκαλίας εξ αποστάσεως. Σπουδαστές από όλο τον κόσμο εμβαθύνουν την ευθυγράμμισή τους με τις αρχές της Προαιώνιας Σοφίας μέσω εσωτερικού διαλογισμού, μελέτης και υπηρεσίας ως τρόπου ζωής.

Η ετήσια Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη, τη Γενεύη και το Λονδίνο κατά τη διάρκεια του ανώτερου ετήσιου διαλλείματος, των τριών πνευματικών φεστιβάλ. Οι εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη πραγματοποιούνται κατά το πλησιέστερο στο Φεστιβάλ του Βεσάκ Σαββατοκύριακο, στο διάστημα της πανσελήνου του Ταύρου. Οι εκδηλώσεις στη Γενεύη και στο Λονδίνο πραγματοποιούνται σε δύο διαδοχικά Σαββατοκύριακα, κοντά στο Φεστιβάλ της Ενοποίησης, το Φεστιβάλ του Χριστού, στο διάστημα της πανσελήνου των Διδύμων.

Οι τρεις συνδιασκέψεις περιλαμβάνουν μια πρωινή συνεδρίαση το Σάββατο μόνο για μαθητές της Σχολής Αρκέην. Οι απογευματινές συνεδριάσεις του Σαββάτου και της Κυριακής είναι ανοιχτές για όλους.

Σκοπός των Συνδιασκέψεων  είναι η δόμηση ενός πεδίου ομαδικής σκέψης, ακτινοβολώντας τις ενέργειες του Σχεδίου στις διάνοιες και τις καρδιές της ανθρωπότητας. Χρησιμοποιείται ένα τυπικό διαλογισμού με τίτλο Επιτρέποντας την Είσοδο στο Φως. Κάθε συνδιάσκεψη περιλαμβάνει ομιλίες σπουδαστών της Σχολής Αρκέην και μελών του ομίλου του κέντρου, ενώ υπάρχει και μια συνεδρίαση για συζήτηση σε μικρές ομάδες