2017, Συνδιάσκεψη Σχολής Αρκέην - Βίντεο Αρχείου

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ:
«Ας εφελκύσει ο όμιλος τη δύναμη της Σαμπάλλα και ας καταδείξει τη θέληση-για-το-καλό σε νέα και δυναμική ζωντάνια»

 
 
 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 
13 - 14 ΜαΐουΤο αρχείο βιντεοσκόπησης της συνδιάσκεψης είναι διαθέσιμο.

 
 

ΓΕΝΕΥΗ
  3 - 4 Ιουνίου

Το αρχείο βιντεοσκόπησης της συνδιάσκεψης είναι διαθέσιμο.

 
 

Λονδίνο
10 - 11 Ιουνίου

Το αρχείο βιντεοσκόπησης της συνδιάσκεψης είναι διαθέσιμο.