ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΚΕΗΝ 2016

Η Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην έλαβε χώρα στα τρία κέντρα –Νέα Υόρκη, Γενεύη και Λονδίνο– στο ανώτερο διάλειμμα του έτους: στα τρία πνευματικά φεστιβάλ.

Η Συνδιάσκεψη της Σχολής Αρκέην, το 2016, πραγματοποιήθηκε στις ακόλουθες ημερομηνίες:

Νέα Υόρκη:  (Βίντεο από αρχείο)

23-24 Απριλίου 2016

Venue:
3 West Club,
3 W. 51st Street,
(b/t 5th and 6th Ave.)
New York. N.Y.

Γενεύη

14-15 Μαΐου 2016

Venue:
Aula du College,
Sismondi,
Chemin Eugene-Rigot 3
1202 Geneva

Λονδίνο: (Βίντεο από αρχείο)

21-22 Μαΐου 2016

Venue:
Amba Hotel (Charing Cross)
Trafalgar Square,
The Strand,
London WC2N 5HX

ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ: Ας μοχθήσει ο όμιλος προς εκείνη την υποκειμενική σύνθεση και την τηλεπαθητική αλληλεπίδραση που τελικά θα εκμηδενίσει το χρόνο.