Αποσπάσματα σχετικά με τη Σχολή Αρκέην

Από την Ατέλειωτη Αυτοβιογραφία της Αλίκης Μπέιλη:

Ο κ. Ρίτσαρντ Πρέητερ, ένας παλιός σύντροφος του Β.Κ. Τζατζ και μαθητής της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, ήρθε μια μέρα στην τάξη μου και την επόμενη εβδομάδα μου ανέθεσε ολόκληρη τη δική του τάξη Μυστικής Δοξασίας. Ανάμεσα στα κείμενα που μου έδωσε ήταν ένα στο οποίο η Ε.Π. Μπ. εξέφραζε την επιθυμία να ονομασθεί ο εσωτερικός τομέας Σχολή Αρκέην. Δεν είχε γίνει τίποτε κι αποφάσισα ότι η ευχή της γηραιάς κυρίας έπρεπε να εισακουσθεί κι έτσι απέκτησε το όνομά της η σχολή.

Η βασική εκπαίδευση που δίνεται απ’ τη Σχολή Αρκέην είναι ίδια μ’ εκείνη που δινόταν στους μαθητές ανά τους αιώνες. Συνεπώς η Σχολή Αρκέην, αν επιτύχει, δε θα έχει πολλά μέλη τουλάχιστον στον αιώνα μας. Όσοι είναι έτοιμοι να εκπαιδευθούν στους πνευματικούς νόμους που διέπουν όλους τους μαθητές, είναι πράγματι σπάνιοι, αν και προσβλέπουμε σ’ ένα μεγαλύτερο αριθμό. Η Σχολή Αρκέην δεν είναι σχολή για δόκιμους μαθητές. Προορίζεται να είναι μια σχολή για όσους μπορούν να εκπαιδευθούν και να δράσουν άμεσα και συνειδητά κάτω απ’ τους Διδασκάλους της Σοφίας. Υπάρχουν, σήμερα, στον κόσμο πολλές σχολές για δόκιμους και προσφέρουν μεγάλο, ευγενές και απαραίτητο έργο.

Η Σχολή Αρκέην δεν είναι χωριστική ούτε πολιτική, αλλά βαθιά διεθνιστική στη θεωρία της. Η υπηρεσία είναι ο βασικός της τόνος. Τα μέλη της μπορούν να εργασθούν σε κάθε λατρεία και σε κάθε πολιτικό κόμμα, αρκεί να θυμούνται πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεό και, να κυβερνά τη σκέψη τους, η ευημερία της μίας ανθρωπότητας. Πάνω απ’ όλα είναι μια σχολή που διδάσκει στο σπουδαστή ότι οι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα.

Θα ήθελα, επίσης, να προσθέσω ότι είναι μια σχολή όπου διδάσκεται, επιστημονικά, η πίστη στην πνευματική Ιεραρχία του πλανήτη μας, όχι σαν δόγμα αλλά σαν υπαρκτό και καταδείξιμο βασίλειο της φύσης. Υπήρξε πολλή εκκλησιαστική διδασκαλία για τη βασιλεία του Θεού και το βασίλειο των ψυχών. Δεν είναι παρά όροι της παραπάνω φράσης, της Πνευματικής Ιεραρχίας του πλανήτη.

Είναι μια σχολή στην οποία αναπτύσσεται η αληθινή αποκρυφιστική υπακοή. Η αποκρυφιστική αυτή υπακοή δεν προϋποθέτει υπακοή σε μένα ή σε κάθε άλλο αρχηγό της Σχολής ή σε κάποιο ανθρώπινο ον. Δε ζητάμε ούτε απαιτούμε όρκους υποταγής ή προσωπικές δεσμεύσεις απ’ τους σπουδαστές της Σχολής Αρκέην. Διδάσκονται, όμως, να υπακούουν πρόθυμα στις υπαγορεύσεις της ψυχής τους. Καθώς η φωνή της ψυχής τους θα γίνεται όλο και πιο γνώριμη, θα τους καταστήσει τελικά μέλη της Βασιλείας του Θεού και θα τους φέρει πρόσωπο με πρόσωπο με τον Χριστό.

Λέμε στους σπουδαστές ότι αν η Σχολή επιτύχει να βαθύνει την πνευματική τους ζωή, να διευρύνει τον ορίζοντά τους και ν’ αυξήσει τη νοητική τους αντίληψη, εναπόκειται σ’ αυτούς να το εφαρμόσουν στην εκκλησία, την κοινωνία, την οργάνωση ή την ομάδα, το σπίτι ή την κοινότητα που τους έριξε η μοίρα. Γι' αυτό έχουμε δραστήριους σπουδαστές που είναι μέλη διαφόρων θεοσοφικών οργανώσεων που η καθεμιά πιστεύει ότι είναι η μόνη αληθινή. Έχουμε σπουδαστές που ανήκουν σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες Ροδόσταυρων. Έχουμε μέλη εκκλησιών, Καθολικούς και Προτεστάντες, Χριστιανούς Επιστήμονες, Ενωτιστές και μέλη όλων σχεδόν των οργανώσεων που έχουν κάποια πνευματική ή θρησκευτική βάση. Δεχόμαστε ανθρώπους που δεν έχουν καμιά πίστη, αλλά είναι πρόθυμοι να δεχθούν μία υπόθεση και να προσπαθήσουν να αποδείξουν την αξία της. Συνεπώς, η Σχολή Αρκέην δεν είναι χωριστική ούτε πολιτική, αλλά βαθιά διεθνιστική στη θεωρία της. Η υπηρεσία είναι ο βασικός της τόνος. Τα μέλη της μπορούν να εργασθούν σε κάθε λατρεία και σε κάθε πολιτικό κόμμα, αρκεί να θυμούνται πως όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεό και να κυβερνά τη σκέψη τους η ευημερία της μίας ανθρωπότητας. Πάνω απ’ όλα είναι μια σχολή που διδάσκει στο σπουδαστή ότι οι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα.

Μια απ’ τις ενδιαφέρουσες εξελίξεις στη σχολή υπήρξε και η σταθερή μας αποφασιστικότητα στις αιτήσεις για εγγραφή μελών. Αναγκαζόμασταν αδιάκοπα ν’ απορρίπτουμε σπουδαστές που ήταν αποκλειστικά συναισθηματικοί και τονίζαμε την ανάγκη κάποιας νοητικής εστίασης κι ανάπτυξης, για να δοθεί η πιο προχωρημένη εκπαίδευση των ανώτερων βαθμών. Καθώς τα χρόνια περνούν κι η ανάγκη του κόσμου γίνεται πιο κρίσιμη, η παράλληλη ανάγκη για εκπαιδευμένους μαθητές γίνεται εμφανέστερη. Ο κόσμος θα λυτρωθεί από εκείνους που έχουν νοημοσύνη κι αγάπη· η έφεση και η καλή πρόθεση δεν αρκούν.

Αποσπάσματα από Κείμενα του Θιβετανού, Ντζβαλ Kουλ:

Η επιθυμία μου, (όπως και πολλών που συνδέονται με την Ιεραρχία), ήταν να δω την ίδρυση μιας εσωτερικής σχολής που θα άφηνε ελεύθερα τα μέλη της, δεν θα τα δέσμευε με υποσχέσεις ή όρκους και –ενώ θα όριζε διαλογισμό και μελέτη και θα έδινε εσωτερική διδασκαλία– θα άφηνε τους μαθητές να κάνουν τις δικές τους προσαρμογές, να ερμηνεύσουν την αλήθεια όσο καλύτερα μπορούσαν, θα τους παρουσίαζε τις διάφορες απόψεις, ενώ, συγχρόνως, θα τους μετέδιδε τις βαθύτερες εσωτερικές αλήθειες τις οποίες θα μπορούσαν ν’ αναγνωρίσουν αν υπήρχε μέσα τους εκείνο που είναι αφυπνισμένο στα μυστήρια και οι οποίες, ακόμη κι αν τις διάβαζαν ή τις άκουγαν, δε θα τους έβλαπταν, αν τους έλειπε η αντίληψη ν’ αναγνωρίσουν την αλήθεια όπως είναι. Η Αλίκη Α. Μπέιλη εγκαινίασε μια τέτοια σχολή, το 1923, με τη βοήθεια του Φόστερ Μπέιλη, ορισμένων σπουδαστών με όραμα και πνευματική κατανόηση. Έθεσε σαν όρο ότι δε θα αναμιγνυόμουν στη Σχολή Αρκέην κι ότι δε θα ασκούσα κανένα έλεγχο στην πολιτική και το πρόγραμμά της. Αυτό που έκανε ήταν σωστό και φρόνιμο και επικροτώ απόλυτα τη θέση της. Ούτε τα βιβλία μου δεν χρησιμοποιούνταν σαν εγχειρίδια και μόνο, στη διάρκεια των τριών τελευταίων χρόνων, ένα απ’ αυτά, η Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας, προσαρμόσθηκε σαν σειρά μελέτης κι αυτό έπειτα από θερμή παράκληση πολλών σπουδαστών. Επίσης, κάποια διδασκαλία για την ανταχκάρανα (που θα εμφανισθεί σ’ ένα μεταγενέστερο τόμο της Πραγματείας επί των Επτά Ακτίνων) χρησιμοποιήθηκε επί δύο χρόνια σ’ ένα τμήμα του τέταρτου βαθμού. Η διδασκαλία για τη γοητεία δόθηκε σαν θέμα ανάγνωσης σ’ ένα άλλο τμήμα.

Στη Σχολή Αρκέην δεν απαιτείται υπακοή, δεν τονίζεται η «υπακοή στο Διδάσκαλο», γιατί κανείς Διδάσκαλος δεν διευθύνει τη Σχολή. Δίνεται έμφαση στον Διδάσκαλο στην καρδιά, την ψυχή, τον αληθινό πνευματικό άνθρωπο μέσα σε κάθε ανθρώπινο ον. Δεν διδάσκεται θεολογία κι ο σπουδαστής δεν υποχρεώνεται ν’ αποδεχθεί οποιαδήποτε ερμηνεία ή παρουσίαση της αλήθειας. Ένα μέλος της σχολής μπορεί να δεχθεί ή ν’ απορρίψει το γεγονός των Διδασκάλων, της Ιεραρχίας, της μετενσάρκωσης ή της ψυχής και να εξακολουθεί να παραμένει αναγνωρισμένο μέλος της Σχολής. Δεν αναμένεται ούτε απαιτείται υπακοή ούτε στη σχολή ούτε στην Α.Α.Μπ. Οι σπουδαστές μπορούν να εργάζονται σε οποιαδήποτε αποκρυφιστική, εσωτερική, μεταφυσική ή ορθόδοξη ομάδα κι εκκλησία και να εξακολουθούν να είναι μέλη της Σχολής Αρκέην. Τους ζητείται να θεωρούν τέτοιες δραστηριότητες σαν πεδία υπηρεσίας όπου θα μπορούν να εκφράσουν οποιαδήποτε πνευματική βοήθεια έχουν αποκτήσει με την εργασία τους στη σχολή. Αρχηγοί και πρεσβύτεροι εργάτες πολλών αποκρυφιστικών ομάδων εργάζονται επίσης στη Σχολή Αρκέην, αλλά είναι απόλυτα ελεύθεροι να διαθέσουν το χρόνο, την αφοσίωση και την υπηρεσία τους στις δικές τους ομάδες.

Η Σχολή Αρκέην έχει βίο είκοσι χρόνων και εισέρχεται τώρα σ’ ένα νέο κύκλο ανάπτυξης και χρησιμότητας –μαζί με το σύνολο της ανθρωπότητας– και γι’ αυτό γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία. Ο βασικός τόνος της σχολής είναι η υπηρεσία που βασίζεται στην αγάπη της ανθρωπότητας. Το διαλογιστικό έργο ισορροπείται και παραλληλίζεται με τη μελέτη και την προσπάθεια να διδαχθούν οι σπουδαστές να υπηρετούν (Mαθητεία στη Νέα Εποχή, σσ. 781-82 - αγγλικό).

Ενδιαφέρθηκα, λοιπόν, για τρεις φάσεις του έργου: τα Βιβλία, τη Σχολή Αρκέην και το Νέο Όμιλο Υπηρετών του Κόσμου. Η κρούση που έγινε στον κόσμο από τις τρεις αυτές όψεις του έργου, ήταν σαφώς αποτελεσματική και χρήσιμη. Αυτό που μετρά είναι το σύνολο του χρήσιμου έργου που έγινε κι όχι οι επικρίσεις και οι παρανοήσεις εκείνων που ανήκουν βασικά στην παλιά τάξη, την Ιχθυακή εποχή και είναι, συνεπώς, ανίκανοι να δουν την εμφάνιση των νέων τρόπων ζωής και των νέων προσεγγίσεων στην αλήθεια.

Όλο αυτό τον καιρό έμεινα στα παρασκήνια. Είμαι υπεύθυνος για τα βιβλία και τα φυλλάδια και φέρουν την αυθεντία της αλήθειας –αν υπάρχει αλήθεια σ’ αυτά– κι όχι την αυθεντία του ονόματός μου ή οποιασδήποτε θέσης θα μπορούσα να ισχυρισθώ ή να ισχυρισθούν για μένα οι περίεργοι, οι ερευνητές και οι πιστοί. Η Α.Α.Μπ. είναι υπεύθυνη για τη Σχολή Αρκέην και δεν έχω υπαγορεύσει καμιά πολιτική της ούτε αναμίχθηκα στο πρόγραμμά της. Τα βιβλία μου και τα φυλλάδια είναι διαθέσιμα στους σπουδαστές της σχολής όπως και στο υπόλοιπο κοινό (Αυτόθι, σ. 785 - αγγλικό).

H Σχολή Aρκέην δεν αποτελεί σχολή εκπαίδευσης για μύηση και στόχος δεν είναι να βοηθήσει το μαθητή να εισέλθει σε κάποιο άσραμ ή να έρθει σε επαφή με κάποιο Διδάσκαλο. Σκοπός της Σχολής Aρκέην είναι, και πάντοτε ήταν, να βοηθήσει το σπουδαστή να προχωρήσει ταχύτερα στην Aτραπό της Μαθητείας. Δεν ασχολείται με τα προβλήματα που συνοδεύουν τη Δοκιμαστική Ατραπό ή την Ατραπό της Μύησης. O Διδάσκαλος Ντζβαλ Κουλ έχει δηλώσει ότι στη νέα εποχή το πεδίο εκγύμνασης του μαθητή είναι ο Νέος Όμιλος Υπηρετών του Κόσμου (Mαθητεία στη Νέα Εποχή, Τομ. ΙΙ, σ. xii – Εισαγωγή από τον Φόστερ Μπέιλη).

Η οργάνωση και η εργασία της Σχολής Αρκέην είναι πνευματικό έργο της Α.Α.Μπ. και μ’ αυτό δεν έχω τίποτε να κάνω, ούτε πρόκειται ποτέ στο μέλλον να καθοδηγήσω ή να πάρω οποιαδήποτε θέση στις υποθέσεις της Σχολής Αρκέην. Είναι έργο που θα επιτελέσουν εκείνοι που θα διαλέξει η Α.Α.Μπ. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που θα αναπτυχθεί από τις δικές του ενδόμυχες δυναμικότητες και υπό την πνευματική έμπνευση της ενέργειας που έρχεται απ’ το Άσραμ του Διδασκάλου Κ.Χ., όπου η Α.Α. Μπ. είναι εργάτης και μαθητής (Αυτόθι, σσ. 82-3 - αγγλικό).

Η Σχολή Αρκέην δεν αποτελεί μια από τις δραστηριότητες ή τα εγχειρήματά μου και ποτέ δεν υπήρξε. Έχοντας υπόψη την κατάσταση των εσωτερικών σχολών (όπως αποκαλούνται) στον κόσμο, όταν η Α.Α.Μπ. οργάνωσε τη Σχολή Αρκέην, αρνήθηκε εσκεμμένα να με αφήσει ν’ ασχοληθώ μαζί της και συμφώνησα πλήρως με την απόφασή της. Η έκταση της σχέσης μου με τη Σχολή βρίσκεται στο γεγονός ότι περιέγραψα γι’ αυτή τους βαθμούς της Σχολής και μία ή δύο φορές –στις οδηγίες μου που χρησιμοποιήθηκαν στο Βαθμό των Μαθητών– έκανα έκκληση στους σπουδαστές για συνεργασία σε κάποιο ζήτημα. Μην ξεχνάτε ότι οι οδηγίες αυτές δεν ήταν οδηγίες της Σχολής, αλλά ήταν η αρχική μορφή των βιβλίων μου και δόθηκαν αναλλοίωτες στο ευρύ κοινό. Επίσης, μόνο μια φορά στα πέντε τελευταία χρόνια, κάποιο μάθημα δι’ αλληλογραφίας της Σχολής σχεδιάστηκε πάνω στο ένα ή το άλλο απ’ τα βιβλία μου (Αυτόθι, σσ. 83-4 - αγγλικό).

  1. Η Σχολή Αρκέην εκπαιδεύει μαθητές. Το πρόγραμμά της είναι συνεπώς εξαλειπτικό. Τα πρότυπά της δεν μπορούν να χαμηλώσουν. Δεν είναι σχολή για δόκιμους. Επομένως θα παραμείνει πάντοτε σχετικά ολιγομελής.
  2. Είναι σχολή για ενήλικες όπου αναπτύσσεται η αποκρυφιστική υπακοή. Δεν πρόκειται για υπακοή σε ανθρωποποίητους κανόνες ούτε για σχολική υπακοή, αλλά συνεπάγεται ψυχική υπακοή.
  3. Είναι σχολή όπου διδάσκεται επιστημονικά η πίστη στην Ιεραρχία, όχι σαν δόγμα αλλά σαν υπαρκτό κι αποδείξιμο φυσικό βασίλειο· δίνεται έμφαση στους κανόνες του Άσραμ και στη διπλή ζωή του μαθητή.
  4. Είναι σχολή στην οποία οι σπουδαστές διδάσκονται ότι «οι ψυχές των ανθρώπων είναι ένα».
  5. Κανένας ισχυρισμός για αξίωμα ή εξουσία δεν προβάλλεται και ο ισχυρισμός ότι κάποιος είναι μυημένος δε γίνεται ποτέ ακουστός. O Όμιλος του Κέντρου και οι εργάτες στη Σχολή βρίσκονται εκεί από πνευματική κλίση.
  6. Η Σχολή Αρκέην είναι μη-θρησκευτική, μη-πολιτική και διεθνιστική στη σκέψη της. O βασικός της τόνος είναι η υπηρεσία. Τα μέλη της μπορούν να εργάζονται σε κάθε δόγμα ή σε κάθε πολιτικό κόμμα, αρκεί να θυμούνται ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Θεό κι ότι «η Μία Ανθρωπότητα» διέπει κάθε τους σκέψη.
  7. Τα θεμελιώδη δόγματα της Αιώνιας Σοφίας, που αναγνωρίζονται σ’ όλο τον κόσμο κι όπως αναπτύσσονται στα βιβλία μου, συνιστούν τη θεμελιώδη διδασκαλία της Σχολής Αρκέην. Αυτό είναι έτσι, όχι επειδή είναι βιβλία μου, αλλά επειδή είναι μέρος της συνέχειας της Αιώνιας Σοφίας κι αποτελούν την πιο πρόσφατη απόρροια της Αιώνιας Σοφίας που δόθηκε απ’ την Ιεραρχία. Δεν πρέπει να επιτραπεί να γίνουν η Βίβλος κάποιας αίρεσης, όπως συνέβη στην περίπτωση της Μυστικής Δοξασίας και της Θεοσοφικής Εταιρείας. Παρεμπιπτόντως αυτό αποτέλεσε βαθιά απογοήτευση για την Ιεραρχία. Η Α.Α.Μπ. δεν πρέπει να μετατραπεί σε αποκρυφιστική αυθεντία. Όσοι συνδέονται με τη Μεγάλη Λευκή Στοά δεν εκτιμούν Βίβλους ή αυθεντίες – μόνο την ελευθερία της ανθρώπινης ψυχής. Η διδασκαλία μετρά, όχι η πηγή ή η μορφή (Αυτόθι, σσ. 87-8 - αγγλικό).

Θα ήθελα όμως να συλλάβετε σαφώς ένα πράγμα κι αυτό είναι το σχέδιο που υπόκειται των διαφόρων όψεων του έργου που βρίσκεται τώρα σε διαδικασία επέκτασης. Ένα συνοπτικό διάγραμμα θα αποσαφήνιζε τη σχέση και οι σχέσεις αυτές είναι σήμερα πραγματικές:

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤOΥ ΠΛΑΝΗΤΗ
που εργάζεται μέσα από
/
TO ΝΕO OΜΙΛO ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΤOΥ ΚOΣΜOΥ
που χρησιμοποιεί πολλούς πράκτορες, ανάμεσά τους
/
ΤΗ ΣΧOΛΗ ΑΡΚΕΗΝ
που εργάζεται μέσα από
/
ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
τα Τρίγωνα, το έργο της Καλής Θέλησης, το έργο της Επίκλησης
που σχετίζεται με
/
ΤOΝ ΕΚΔOΤΙΚO OΙΚO LUCIS

Η ενέργεια του Νέου Oμίλου Υπηρετών του Κόσμου θα μπορούσε να παρομοιασθεί με την ανταχκάρανα που συνδέει την ανθρωπότητα με την Ιεραρχία και προσφέρει έναν αγωγό επαφής με τα Άσραμ των Διδασκάλων. Η Σχολή Αρκέην μπορεί να θεωρηθεί ως ένα από τα αποτελέσματα της δραστηριότητας του Νέου Oμίλου Υπηρετών του Κόσμου. Υπάρχουν πολλά άλλα διάσπαρτα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ίδιο ισχύει και για τις Δράσεις Υπηρεσίας. Κανένας εσωτερικός όμιλος δεν τυγχάνει σταθερού χειρισμού και δεν κινητοποιείται ορθά, εκτός αν οι πνευματικές ενέργειες οι οποίες του είναι διαθέσιμες και η αναπτυσσόμενη γνώση και σοφία, βρουν έκφραση σε συγκεκριμένη υπηρεσία. Οι δράσεις υπηρεσίας είναι, λοιπόν, η έκφραση της ζωντάνιας της Σχολής Αρκέην και η σχέση αυτή πρέπει να αξιολογηθεί και να διατηρηθεί (Αυτόθι, σσ. 88-9 - αγγλικό).

Σας είναι αναγκαίο να θυμάστε ότι η ομαδική αυτή προσπάθεια που την εγκαινίασα με τη βοήθεια μερικών από τους παλαιότερους και πιο έμπειρους Διδασκάλους, δεν έχει κατά κανένα τρόπο ολοκληρωθεί· μπορεί να είναι, (και μάλλον είναι), ένα πείραμα για σας στην ιδιαίτερη αυτή ζωή, αλλά η επόμενη ζωή θα εφελκύσει από σας μια νέα στάση και μια βαθύτερη κατανόηση εκείνου που συμβαίνει υποκειμενικά. Η από μέρους σας έλλειψη κατανόησης κι αντίληψης της ευκαιρίας ήταν εκείνη που με δυσκόλεψε κι έφερε σε αμηχανία την Α.Α.Μπ. Όπως όλοι οι μαθητές έπρεπε αρχικά να εργασθεί στο σκοτάδι· δε γνώριζε τίποτε στη συνείδηση του φυσικού της εγκεφάλου για τους Διδασκάλους ή την Ιεραρχία όταν άρχισε να υπηρετεί, αλλά συνέχισε να υπηρετεί για πολλά χρόνια ωσότου η ανακάλυψη την αντάμειψε, ή (θα έπρεπε ίσως να πω;) η ανάκτηση των αρχαίων δεσμών και γνώσης ξεκαθάρισε το όραμά της και τη θέση της αναφορικά με την αλήθεια. Βραδέως, τώρα, αποσύρεται σ’ εκείνη την υπηρεσία (μέσα στο Άσραμ) που θα επιτρέψει στον Κ.Χ. να επιτελέσει βαθύτερο πνευματικό έργο σε συνεργασία με τον Χριστό. Επρόκειτο να την εκπαιδεύσει και να της επιτρέψει έτσι να κάνει αυτό που ανέλαβε μόνη και χωρίς τη βοήθειά μου, να ιδρύσει και να οργανώσει τη Σχολή Αρκέην· της έδωσε πολλή αναγκαία εκπαίδευση κι εμπειρία και της επέτρεψε να εκδηλώσει την ποιότητα της διδασκαλίας κι εκείνη την εσωτερική ψυχολογία που αποτελεί το κύριο έργο σε κάθε Άσραμ και ιδιαίτερα σ’ ένα Άσραμ δεύτερης ακτίνας (Αυτόθι, σ. 101 - αγγλικό).

Ένα μεγάλο πείραμα επιχειρείται στη Σχολή Αρκέην. Είναι μια προσπάθεια ν’ αφαιρεθεί από τους ώμους των Διδασκάλων η εκπαίδευση των υποψήφιων για μαθητεία κι έτσι να προετοιμασθούν να πάρουν τη θέση τους στην περιφέρεια κάποιου Άσραμ – στην περίπτωση αυτή του δικού μου. Με τον ίδιο τρόπο σηκώνω πολλά πάνω σ’ αυτή τη γραμμή από τους ώμους των άλλων Διδασκάλων. Διδάσκαλοι όπως ο Κ.Χ. και ο Μ. ασχολούνται αυτή τη στιγμή μόνο με εκγυμνασμένους μαθητές – τέτοιες είναι οι ανάγκες του παγκόσμιου έργου. Στο προχωρημένο τμήμα της Σχολής Αρκέην το πείραμα αυτό προχωρά… (Αυτόθι, σ. 746 - αγγλικό).

Η ίδρυση και το έργο της Σχολής Αρκέην. Ξεκίνησε από την Α.Α.Μπ. για να εκγυμνάσει εκείνους που ήταν έτοιμοι για την εσωτερική διδασκαλία και να τους προετοιμάσει για το στάδιο και το έργο της Αποδεγμένης Μαθητείας. O κόσμος, σήμερα, είναι γεμάτος ομάδες που απασχολούνται με το έργο της βοήθειας του ενός ή του άλλου απ’ τους ομίλους ζηλωτών κι ερευνητών που βρίσκονται παντού, ή με το πιο γενικό εγχείρημα της ανύψωσης της μαζικής συνείδησης. Συνεπώς η Σχολή Αρκέην σχηματίσθηκε για δύο σκοπούς:

α. Κυρίως για να βοηθήσει την Ιεραρχία στο έργο της στη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης – μιας κρίσης για την οποία η Ιεραρχία είχε προετοιμασθεί προ πολλού. Η Σχολή Αρκέην δεν ήταν και δεν είναι ο μόνος όμιλος μ’ αυτό το σκοπό, αλλά είναι σαφώς μεταξύ εκείνων με τη μεγαλύτερη επιρροή.

β. Για να εκπαιδεύσει δόκιμους μαθητές να γίνουν αποδεγμένοι μαθητές, ώστε η Ιεραρχία να μπορεί να βρει εκείνους που μπορούν με ασφάλεια να μεταφέρουν πνευματική δύναμη και να είναι αγωγοί αγάπης και κατανόησης στον κόσμο.

Μπορείτε, λοιπόν, να δείτε ότι η Σχολή Αρκέην δεν εμπλέκεται τόσο πολύ στη βοήθεια του ατόμου όσο στη βοήθεια της Ιεραρχίας να σώσει την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό το έργο απαιτείται εκπαίδευση και η Σχολή Αρκέην την προσφέρει (Η Εξωτερίκευση της Ιεραρχίας, σσ. 322-23 - αγγλικό).

… ο στόχος της είναι να εκπαιδεύσει εκείνους τους μαθητές που μπορούν να εκπληρώσουν το Σχέδιο κι έτσι να προετοιμάσουν την επανεμφάνιση του Χριστού· συνεπώς η Σχολή Αρκέην μπορεί να προσφέρει ένα εκγυμνασμένο σώμα εργατών (Αυτόθι, σ. 633 - αγγλικό).

O Φόστερ Μπέιλη για τη Μαθητεία της Αλίκης Μπέιλη:

Η τελευταία ενσάρκωση της Αλίκης Μπέιλυ εκυριαρχείτο από δύο σκοπούς, ο ένας εκ των οποίων ήταν αποκλειστικά δικός της και ο άλλος μία συνεργασία με τον Ν.Κ. ο οποίος είχε το μεγάλο καθήκον να προσφέρει τη διδασκαλία που ήταν απαραίτητη στην γεφύρωση της παλιάς Ιχθυακής και της νέας Υδροχοϊκής εποχής.

Ήρθε σε ενσάρκωση με τον σαφή σκοπό να δημιουργήσει μια εσωτερική σχολή της νέας εποχής, η οποία θα εκπαίδευε υποψήφιους για μαθητεία. Υπήρχε ένας αυξανόμενος αριθμός υποψηφίων της μαθητείας, με κάποια εσωτερική γνώση, πράγμα το οποίο είχε αρκούντως προωθηθεί από τον μαθητή Ε.Π. Μπλαβάτσκι, όμως, υπήρχαν πολύ λίγοι εκπαιδευμένοι και αποτελεσματικοί αποδεδειγμένοι μαθητές. Αν υπήρχαν περισσότεροι, η κρίση του παγκόσμιου πολέμου μπορεί να είχε τακτοποιηθεί στο νοητικό επίπεδο και δεν θα είχε κατασταλάξει στον φυσικό πόλεμο. Η Σχολή Αρκέην ήταν η επιλεγμένη συνεισφορά της στο ιεραρχικό έργο και είχε εγκριθεί από τον Διδάσκαλό της. Ούτε ο Κ.Χ. ούτε ο Ν.Κ. την κατηύθυναν στη ίδρυση της Σχολής Αρκέην. Εξαρτάτο από αυτήν η επιτυχία ή η αποτυχία.

Μας ζητεί να κρατήσουμε τη Σχολή Αρκέην λαμπρή και φωτεινή, όπως είναι τώρα, να την κρατήσουμε γεμάτη από τη λυτρωτική δύναμη μιας παγκόσμιας συγκέντρωσης στοργικών καρδιών, όπως συμβαίνει τώρα, και να φροντίσουμε να την υπηρετούμε αληθινά. (Γράφτηκε στις 16 Δεκεμβρίου του 1949, μία ημέρα μετά το θάνατο της Αλίκης Μπέιλη).