ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

του Φόστερ Μπέιλη

Tο σύμβολο έχει τεθεί πάνω σε ένα απέραντο σκούρο μπλε, το οποίο δηλώνει τη σφαίρα έκφρασης της ζωής του ηλιακού μας Λόγου, που λέγεται πως είναι ένας βαθυκύανος Λόγος, δεύτερης ακτίνας. Η δυναμική και η ποιότητα αυτής της ζωής που διατρέχει, συντηρεί και ρυθμίζει τα πάντα μέσα στο ηλιακό σύστημα, συμπεριλαμβάνει τη ζωή και το πεπρωμένο του δικού μας πλανητικού Λόγου, του Σανάτ Κουμάρα. Πρόκειται για τον πλέον ισχυρό τελεστή που είναι δυνατόν να συλλάβουμε διανοητικά.

Ο χρυσός δίσκος, πάνω στον οποίο εμφανίζεται το τρίγωνο και ο αστέρας, συμβολίζει τη ζωή που αγκαλιάζει τα πάντα πάνω στον πλανήτη μας. Ο Σανάτ Κουμάρα μπορεί να βλέπει μέσα από αυτόν. Εμείς μπορούμε να τον βλέπουμε, αν έχουμε επίγνωση αυτής της πραγματικότητας. Σε αυτόν αναφέρεται η πιο αρχαία επωδός από όλες. Η Γκαγιάτρι: «Αποκάλυψέ μας το πρόσωπο του αληθινού πνευματικού Ηλιου, του κρυμμένου πίσω από δίσκο χρυσού φωτός, ώστε να μπορούμε να γνωρίσουμε την αλήθεια».

Πίσω από το όλο σύμβολο, εκτεινόμενος πέρα από τα όρια του δίσκου του χρυσού φωτός, προβάλει ο κοσμικός σταυρός, ο οποίος θεμελιώνεται μέσα στη συνείδηση των μεγάλων όντων εκείνου του μακρινού ήλιου, του Σείριου. Από αυτόν τον κοσμικό σταυρό προέρχεται η καταγωγή κάθε σταυρικού συμβόλου που έχει συλληφθεί και χρησιμοποιηθεί ανά τους αιώνες από την ανθρωπότητα.

Με την πρόοδο της εξέλιξης, οι πνευματικές δυναμικές έρχονται και παρέρχονται κυκλικά. Κατά την επερχόμενη εποχή, ορισμένες δυνάμεις, που δεν διέθετε προηγουμένως, είναι πλέον πρόσφορες στον Σανάτ Κουμάρα. Κατά κύριο λόγο αυτό συμβαίνει διότι έχει επιτύχει μια επέκταση ηλιακής συνείδησης ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε, «έχει πάρει μια μύηση».

Μερικές από αυτές τις δυνάμεις εν μέρει είναι διαθέσιμες στην αίθουσα του συμβουλίου της Σαμπάλλα και από εκεί στην Ιεραρχία, της οποίας ηγείται ο Χριστός. Το σύμβολό μας αγγίζει μόλις μερικές από αυτές τις νέες δυναμικότητες και μάλιστα περιλαμβάνει κι ένα μίγμα της παλαιάς και νέας εποχής. Κι ακριβώς η τελειοποίηση αυτού του μίγματος συνιστά το βασικό στόχο του Χριστού αυτή την περίοδο. Πρέπει δηλαδή να κατορθωθεί να επέλθει ένα κατάλληλο μίγμα, σύμφωνο προς την τωρινή κατάσταση της ανθρωπότητας.

Το τρίγωνο πάνω στο δίσκο είναι κίτρινο γιατί είναι το χρώμα του Βούδδι. Η Ιεραρχία λειτουργεί πάνω στο αποκαλούμενο βουδικό πεδίο και πάνω σε αυτό, οι δυναμικότητες αυτού του τριγώνου κάνουν την είσοδό τους στην πλανητική μας ζωή. Αυτό το τρίγωνο σχηματίζεται από τρεις μεγάλες εξωπλανητικές οντότητες που τώρα στέκουν επίκουροι του Σχεδίου του πλανήτη και μάλιστα στέκουν πίσω από τον Χριστό, αρωγοί του έργου του στην ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου οι αξίες που προσκομίζουν φθάνουν ως εμάς πρωτίστως μέσω Εκείνου. Η επίδρασή τους πάνω στην ανθρώπινη συνείδηση έχει δύναμη που φέρνει υπέρβαση. Από εμάς εξαρτάται ο τρόπος χρήσης της δύναμης αυτής και θα είναι εποικοδομητική αν ανταποκριθούμε στον Χριστό.

Ένα από αυτά τα μεγάλα όντα είναι γνωστό σε εμάς ως Κύριος Βούδας. Όμως, αυτό περιορίζει εξαιρετικά το βάθος της κατανόησής μας. Το έργο του, ως θεμελιωτής εκείνου που κατέληξε ως θρησκεία του Βουδισμού, είναι εξολοκλήρου υπερβατικό. Ακριβώς όπως και ο Κύριος του Κόσμου, έχει και Αυτός επιτύχει τέτοια επέκταση συνείδησης που τον καθιστά εξωπλανητική δυναμικότητα. Προσκομίζει τη σοφία ισορροπίας που είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένη στην ανθρώπινη ανάγκη. Είναι ο πλησιέστερος προς τον Χριστό εκ των Τριών. Στέκει στα δεξιά του Χριστού και γι αυτό καταλαμβάνει την κάτω δεξιά γωνία του τριγώνου.

Στα αριστερά στέκει το μέγα Ον που προσκομίζει την δυναμικότητα της ηλιακής ισοζυγίας, που μόλις πρόσφατα έχει καταστεί διαθέσιμη στον Σανάτ Κουμάρα. Από τον Διδάσκαλο Τζβαλ Κουλ αναφέρεται ως «πνεύμα του ισοζυγίου», κι επίσης ως «πνεύμα της ειρήνης, της πέρα από κάθε αντίληψη ειρήνης». Ο ενεργός τελεστής της ειρήνης είναι η καλή θέληση, η οποία θα εκφραστεί κατά τον ύψιστο τρόπο μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια ως κατεστημένες ορθές σχέσεις. Οι ορθές ανθρώπινες σχέσεις αποτελούν την πρακτική επιδίωξη του ερχομένου Χριστού κατά τη νέα εποχή.

Στην κορυφή αυτού του μοναδικού τριγώνου στέκει ο Αβατάρ της Σύνθεσης, του οποίου η ευθεία επίδραση είναι πλέον αναγνωρίσιμη μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση και αναδύεται με διάφορους τρόπους. Αυτή την περίοδο είναι το πλέον ισχυρό σε σχέση με τα άλλα δύο, αναφορικά με τη μαζική συνείδηση. Η επίδρασή του, καθώς εξαπλώνεται, τονώνει τη συνειδητοποίηση εκ μέρους της ανθρωπότητας του γεγονότος ότι πράγματι ζούμε μέσα σε έναν κόσμο, σαν μια οικογένεια, με έναν κοινό προορισμό.

Αυτά λοιπόν, εν συντομία, δείχνουν ένα μικρό μόλις μέρος της σπουδαιότητας αυτού του νέου τριγώνου που στέκει τώρα πίσω από τον Χριστό, αρωγό στο έργο Του.

Πάνω σε αυτό το τρίγωνο των δυνάμεων της νέας εποχής βρίσκεται το πεντάκτινο αστέρι του Χριστού. Αυτό το αστέρι υπήρξε το όχημα της επίδρασής του μέσα στην ανθρώπινη οικογένεια καθ' όλη την Ιχθυακή εποχή. Είχε και εξακολουθεί σήμερα να έχει μια εκπληκτική δυναμική. Το αστέρι είναι μπλε διότι συμβολίζει το βαθμό ανταπόκρισης της ανθρωπότητας προς την ηλιακή ποιότητα.

Η συνείδηση της ανθρωπότητας σήμερα, σε μαζικό επίπεδο, εν πολλοίς είναι το προϊόν των Ιχθυακών πιέσεων. Μολονότι ήδη εισερχόμαστε στην Υδροχοϊκή εποχή, οι καθιερωμένοι ρυθμοί της παλαιάς περιόδου εξακολουθούν να κυριαρχούν την ανθρωπότητα συνολικά, κι αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει, κατ' εσάς, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν ο Χριστός εγκαταλείψει το παλαιό και στραφεί αποκλειστικά στο καινούριο, αυτομάτως και αναπότρεπτα η αντίδραση των υιών του ανθρώπου θα είναι η σταύρωση όλων μας. Το παλαιό και το νέο πρέπει να συγχωνευτούν. Το ζήτημα δεν είναι η μάχη για το φόνο του παλαιού, αλλά, η σοφή και σωστά χρονισμένη ενστάλαξη του νέου μέσα στο καυτό καζάνι των γεγονότων της εποχής μας.

Συνεπώς, το σύμβολό μας αναμιγνύει τις δύο εποχές και εικονίζει ορθά το έργο του Χριστού σήμερα και τις δυνάμεις που θα πρέπει να χειριστεί. Το σημείο στο κέντρο είναι ο τόπος όπου στέκει ο Χριστός. Είναι το κέντρο του αστεριού, το κέντρο του τριγώνου και το κέντρο του δίσκου του χρυσού φωτός.

Από αυτό το κέντρο Εκείνος εργάζεται και, καθώς εργάζεται, αναδύεται ο σταυρός της νέας εποχής. Αυτός είναι ο ισόπλευρος σταυρός, που αντανακλά το κοσμικό αρχέτυπό του και ο οποίος αυτοδικαίως, προσεχώς, γίνεται σταυρός της ανθρωπότητας. Συμβολίζει την ισορροπημένη ζωή εκείνου που επιδιώκει ορθή σχέση με τον Θεό, και ορθή σχέση υπηρεσίας και μερισμού με τους συνανθρώπους του. Τελικά θα μάθουμε και θα ζούμε με το γεγονός ότι πραγματικά τίποτε δεν ανήκει σε κανέναν ατομικά.

Επικεντρώνοντας την προσοχή σε αυτό το κέντρο δύναμης του συμβόλου μας έρχεται φώτιση... Η εστίαση σε αυτό το σημείο όπου στέκει ο Χριστός, αποκαλύπτει ολόκληρο το πεδίο. Κι αυτό, ανάλογα με την ατομική μας πνευματική θέση.