Ομαδική Υπηρεσία και Κύματα Δώρων

image credit

Mία από τις ανακαλύψεις που πρέπει να κάνει όποιος προσπαθεί να υπηρετήσει την ανθρωπότητα μέσω διαλογισμού είναι ότι κύματα ενέργειας ή «κύματα δώρων» κρούουν συνεχώς πάνω στην συλλογική αύρα της ομάδας εξυπηρετητών στην οποία αυτός ή αυτή ανήκει. Στον διαλογισμό, η συνειδητότητα ανυψώνεται νοερά σε μία κατάσταση ομαδικής συνείδησης και, συν τω χρόνω, η φαντασία εφελκύει και αντικαθίσταται από μία συγκεκριμένη εντύπωση, δηλαδή, ο νους δονείται από την ενέργεια μίας όψης του Σχεδίου που επιζητεί έκφραση μέσα από την ομαδική ζωή. Μέσω τακτικών διαλογισμών ομαδικής υπηρεσίας, ο νους προσαρμόζεται όλο και περισσότερο σε αυτές τις εντυπώσεις, αναπτύσσοντας συναφή υποδείγματα σκέψης γύρω από αυτές..

Αυτά τα «κύματα δώρων» μεταβάλλονται διαρκώς όσον αφορά τη δυναμική, τον τόνο και την απόχρωση, πάντα όμως φέρουν πνευματική αναζωογόνηση. Από την στιγμή κατά την οποία ένα άτομο συνταυτίζεται συνειδητά με μία ομάδα διαλογισμού, όπως της πανσελήνου ή της νέας σελήνης, ενός απολυτρωτικού ομαδικού διαλογισμού ή ενός διαλογισμού καλής θέλησης, μια πλημμυρίδα ενέργειας μεταφέρει ένα μέρος φωτός, αγάπης και δύναμης του Θείου Σχεδίου, που μπορεί να μεταβιβαστεί με ασφάλεια μέσα από την αύρα στο ευρύτερο περιβάλλον. Αν και χρειάζεται επιμονή για καταστεί ο νους ευαίσθητος σε αυτή την ομαδική κυκλοφορία ενέργειας, η διαδικασία συμβαίνει ως ένα βαθμό, ανεξάρτητα αν αυτό συνειδητοποιείται ή όχι. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ομαδική υπηρεσία συνεπάγεται μια σιωπηλή υπακοή στον σκοπό της ψυχής πράγμα που συντονίζει αυτόματα τα ενεργειακά κέντρα των λεπτοφυών σωμάτων του εξυπηρετητή με τον πνευματικό φθόγγο της ομαδικής αύρας. Με αυτόν τον τρόπο, η υπηρεσία της ομάδας προοδεύει, είτε αναγνωρίζεται από την συνείδηση του εγκεφάλου είτε όχι.

Εάν γίνει συνειδητή προσπάθεια να διατηρηθεί η σύνδεση με αυτές τις ενέργειες και μετά την ολοκλήρωση του διαλογισμού, ο ζηλωτής θα ενταχθεί στις τάξεις εκείνων των οποίων οι ζωές είναι αφιερωμένες στην υπηρεσία της ανθρωπότητας μέσω της ακτινοβολίας της πνευματικής ενέργειας. Παρ’ ότι αυτό φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί, στην πραγματικότητα πρόκειται για μια σχετικά απλή πράξη διάχυσης της αγάπης και της χαράς που θα κάνει να αναβλύζει στην  εσωτερική ζωή μια υγιή συμπονετική ανταπόκριση στην ανάγκη. Για να διατηρηθεί αυτό το ρεύμα ενέργειας, είναι χρήσιμο να αναπτυχθεί ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τις παγκόσμιες υποθέσεις από πλευράς καλής θέλησης. Αυτό αφυπνίζει το κέντρο της καρδιάς έλκοντάς το μαγνητικά σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη για την υποστήριξη όσων εξυπηρετητών μπορούν να ανταποκριθούν. Η αναγνώριση των προσπαθειών αυτών των μελών του ομίλου παγκόσμιων υπηρετών σφυρηλατεί έναν σύνδεσμο μεταξύ του εξωτερικού τους έργου και του παγκόσμιου ομίλου διαλογισμού στον οποίο μετέχει υποκειμενικά ο υπηρέτης. Η πλανητική γέφυρα ενέργειας που σχηματίζεται ανάμεσα στην Πνευματική Ιεραρχία και το ανθρώπινο βασίλειο ενισχύεται με αυτόν τον τρόπο και μέσα από αυτήν όψεις του Θείου Σχεδίου μπορούν να καρποφορήσουν.
 

_______________
Κοσμικά Κύματα αναπαράχθηκαν με την άδεια του καλλιτέχνη Wieslaw Sadurski

^