Οικοδομώντας το Ναό του Άνθρακα - 1ο Μέρος

Επισκοπηση

Καθώς η Συμπαντική Ροή Αίματος αποτελεί ένα συνεχώς εξελισσόμενο χαρακτηριστικό της Ηλεκτρικής Γέφυρας, μπορούμε πλέον να εστιάσουμε παράλληλα στη μορφή που δημιουργείται και συντηρείται μέσω αυτού του ρευστού, ηλεκτρικού μέσου.

Όπως είναι κοινώς γνωστό, η βάση κάθε οργανικής ζωής είναι ο άνθρακας και ένα από τα μυστικά που κρύβονται πίσω από την ικανότητα του άνθρακα να δημιουργεί μεγάλου μήκους αλυσίδες πολυμερών και να κατασκευάζει οργανικές μορφές, είναι μια εγγενής μαγνητική δύναμη. Μέχρι πρόσφατα, η επιστημονική θεωρία θεωρούσε αδύνατη τη μαγνήτιση του άνθρακα σε θερμοκρασία δωματίου και αυτό οφειλόταν στη διάταξη των ηλεκτρονίων του – η λέσχη των μαγνητικών υλικών ήταν μια «κλειστή» λέσχη με ελάχιστα εκλεκτά μέλη: το σίδηρο, το κοβάλτιο, το νικέλιο και μερικά σπάνια κράματα. Τώρα όμως, ως αποτέλεσμα της προηγμένης έρευνας γύρω από το φως, ο άνθρακας αναγνωρίστηκε επισήμως ως μέλος αυτής της ομάδας και η επιστήμη και η τεχνολογία εργάζονται για να φέρουν κοντά τους δύο κόσμους του μαγνητισμού και του άνθρακα – κάτι που το ανώτερο ιερατείο της αλχημείας κάνει εδώ και πολύ καιρό.1

Ο μαγνητισμός είναι ένα «φαινόμενο ταξινόμησης» τόσο για τον επιστήμονα όσο και για τον αποκρυφιστή, ο οποίος τον χρησιμοποιεί για τη μετουσίωση της δομής της μορφής σε ένα πιο κατάλληλο περίβλημα για το πνεύμα. Ο μαγνητικός άνθρακας διαδραματίζει έναν κεντρικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς αποτελεί το κρυμμένο και από μακρόν περιζήτητο κλειδί για τη Φιλοσοφική Λίθο. Η σχέση ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό άνθρωπο έχει σαν άξονα την αλχημεία του άνθρακα και η σύγχρονη έρευνα πάνω στην ηλεκτρονική και μαγνητική αλληλεπίδραση με τον άνθρακα έχει τεράστιες συνέπειες για το μέλλον, καθώς θα βοηθήσει την ανθρωπότητα να ξεπεράσει το υλικό επίπεδο μέσω νέων νοητικών αντιλήψεων του χρόνου και του χώρου και, με τα λόγια του Θιβετανού:

«Θα βλέπουμε ο ένας τον άλλο και όλες τις μορφές της θείας εκδήλωσης σαν μονάδες φωτός διαφόρων βαθμών λαμπρότητας και θα μιλούμε και θα σκεφτόμαστε αυξανόμενα με όρους ηλεκτρισμού, τάσης, έντασης και ισχύος».2

Υπάρχουν επτά θεμελιώδεις τύποι ηλεκτρικής δύναμης που ο δημιουργικός άνθρωπος με ανεπτυγμένη πνευματικότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει και επτά αντίστοιχοι τύποι ύλης. Το έργο της οικοδόμησης που έπεται βρίσκεται στην καρδιά ενός μελλοντικού ηλεκτρικού τεκτονισμού, όπου θα κατασκευάζονται «ναοί αχειροποίητοι». Οι τρέχουσες ανακαλύψεις για τον άνθρακα και οι εφαρμογές τους στην νανοτεχνολογία αποτελούν ένα εξωτερικό σύμβολο αυτής της μελλοντικής πνευματικής τέχνης και επιστήμης. Όταν η ανθρωπότητα στο σύνολό της θα έχει προχωρήσει σε μια πιο πνευματική κατάσταση συνείδησης, ο χειρισμός του άνθρακα, με βάση τον ηλεκτρισμό, θα εφαρμόζεται ευρέως στην πράξη μέσω των φυσικών ικανοτήτων που υπάρχουν σε λανθάνουσα κατάσταση σε κάθε άτομο. Τότε, η ανθρωπότητα θα αρχίσει να εργάζεται συνειδητά, ως ενιαίο σύνολο, για να μετασχηματίσει τη γη και αργότερα ολόκληρο το ηλιακό σύστημα σε ένα ζωντανό ναό. Θα είναι ο ναός της μεταμόρφωσης του άνθρακα, όπου η ανθρωπότητα ως βασίλειο της διαμαντένιας ψυχής θα ζει και θα εκφράζεται μέσω αυτού.

Το κλειδί για την έναρξη του μεγάλου αυτού Τεκτονικού εγχειρήματος βρίσκεται στην κατανόηση «της έβδομης ακτίνας σε σχέση με τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού δια του οποίου συντονίζεται και ζωογονείται το ηλιακό σύστημα... Όταν περατωθεί το μεγάλο έργο θα δούμε το Ναό του Θεού, το ηλιακό σύστημα, οργανωμένο αντικειμενικά και υποκειμενικά· οι αυλές και οι ιεροί τόποι του θα είναι τότε προσιτοί στους υιούς των ανθρώπων που θα εργάζονται πια δίχως περιορισμό και θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σ’ όλα τα μέρη του οικοδομήματος. Δια της μαγείας της Λέξης που θα έχει τότε ανακτηθεί, όλες οι πόρτες θα ανοίξουν διάπλατα και η συνείδηση του ανθρώπου θα ανταποκρίνεται σε κάθε θεία εκδήλωση».3

Δεν πρόκειται απλώς για ένα μυστηριώδες, μυστικιστικό όραμα, αλλά για κάτι εξαιρετικά εφαρμόσιμο στην πράξη, όπως θα αποκαλύψει η κατανόηση του θεμελιώδους ρόλου του άνθρακα στην ηλεκτρική γέφυρα:

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά ηλεκτρισμός σε εκδήλωση, το “μυστήριο του ηλεκτρισμού” στο οποίο αναφέρθηκε η Ε.Π. Μπ. στη Μυστική Δοξασία. Καθετί στη Φύση είναι ηλεκτρικής φύσης· η ίδια η ζωή είναι ηλεκτρισμός, αλλά ό,τι εγγίζουμε και χρησιμοποιούμε σήμερα είναι εκείνο που είναι μόνο φυσικό και σχετίζεται και είναι εγγενές στη φυσική κι αιθερική ύλη όλων των μορφών. ... Οι μελλοντικές επιστημονικές ανακαλύψεις κρατούν συνεπώς το μυστικό».4

Η ανακάλυψη των μαγνητικών ιδιοτήτων του άνθρακα και η ανταπόκρισή του στον χειρισμό του ηλεκτρισμού είναι ένα από αυτά τα μυστικά, αλλά υπάρχουν πολλά περισσότερα που βρίσκονται στα πρόθυρα της αποκάλυψης….

Συνέχεια στο 2ο Μέρος

.

  1. Carbon joins the Magnetic Club http://www.physorg.com/news98111007.html
  2. Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας, σ. 334. A.A. Μπέιλη.
  3. Εσωτερική Ψυχολογία, τόμ. Ι, σ. 373. Της ιδίας.
  4. Εσωτέρα Θεραπευτική, σ. 377. Της ιδίας.