Ηλεκτρική Τάση και Ιερός Χώρος

Επισκόπηση:

Στο άρθρο Κοσμική Κυκλοφορία του Αίματος διερευνήθηκε το θείο κυκλοφορικό σύστημα του ΧΩΡΟΥ (ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ), και στον Ηλεκτρικό Τεκτονισμό - Οικοδομώντας το Ναό του Άνθρακα, το ανάκτορο του ζωντανού πυρός που μέσω αυτού κατασκευάζει ο Ηλιακός Λόγος. Αυτά τα δύο θέματα μπορούν τώρα να εξεταστούν λίγο καλύτερα με όρους μιας εφαρμοσμένης δημιουργικής διαδικασίας στον μακρόκοσμο και τον μικρόκοσμο.

Όπως είδαμε, υπάρχουν έξι δυνάμεις στη φύση και μία συνθετική «παν - δύναμη», που συμβολίζεται από «το εξάγωνο σχηματιζόμενο από έξι τρίγωνα, των οποίων οι ακμές συγκλίνουν προς ένα σημείο: απ’ όπου το σύμβολο της "Συμπαντικής δημιουργίας".

Αυτές οι δυνάμεις της συμπαντικής δημιουργίας απεικονίζονται επίσης στο "Άνθος της Ζωής" (επάνω εικόνα) – ένα σχήμα της ιερής γεωμετρίας αποτελούμενο από ομοιόμορφα κατανεμημένους, επικαλυπτόμενους κύκλους που διαμορφώνουν ένα σχέδιο όμοιο με λουλούδι. Από το κέντρο κάθε λουλουδιού εκπορεύονται έξι πέταλα που αντιπροσωπεύουν τις έξι δυνάμεις στη φύση, όπου κάθε ένα εκτείνεται προς την περίμετρο του κύκλου που τα περιβάλλει, τη συνθετική «παν -δύναμη». Το κέντρο του κάθε άνθους βρίσκεται στην περιφέρεια έξι άλλων και χαρακτηρίζεται από τελειότητα μορφής, αναλογία και αρμονία. Το Λουλούδι της Ζωής αντιπροσωπεύει τις θεμελιώδεις δημιουργικές δυνάμεις στο χώρο και το χρόνο που εκφράζονται σαν ορθές σχέσεις μεταξύ των πάντων.

Θεωρούμενη από τη σκοπιά των επτά ακτίνων της ζωής, η συνθέτουσα «παν-δύναμη» σε αυτό το ηλιακό σύστημα είναι η ακτίνα της Αγάπης-Σοφίας, καθώς καθοδηγεί και σταδιακά ανυψώνει τις άλλες έξι δυνάμεις στις μορφοδομητικές τους δραστηριότητες. Στο φυσικό επίπεδο, αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την συντονιστική ηλεκτρική δύναμη της ακτίνας της τελετουργικής τάξης. Αυτές οι δύο ακτίνες φαίνεται να δουλεύουν παίρνοντας το σχήμα γιγάντιων, διπλών, ηλεκτροφόρων ελίκων που εξαπλώνονται δια μέσου του σύμπαντος παρέχοντας την ισχύ που γεννά και διαμορφώνει γαλαξίες και αστέρες.

  Ρεύματα Birkeland – στη δεξιά εικόνα παρουσιάζονται οι ντεβαϊκές ποιότητες της ζώσας ουσίας, που συμπιέζονται διαμέσου της δημιουργικής περιοχής για να σχηματίσουν γαλαξίες, αστέρες και πλανήτες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ρεύματα Birkeland στην ιστοσελίδα της Ηλεκτρικής Γέφυρας, μπορείτε να βρείτε εδώ.  

Καθώς τα παράλληλα νημάτια των ρευμάτων Birkeland έρρχονται το ένα κοντά στο άλλο, αρχίζουν να περιστρέφονται κατά ζεύγη σχηματίζοντας πλεγμένα ελικοειδή νημάτια (διάγραμμα πάνω αριστερά). Παρατηρώντας προς τα κάτω στον άξονα αυτών των περιστρεφόμενων νηματίων, διακρίνεται ένας κυλινδρικός δακτύλιος μέσα στον οποίο παράγεται μια τεράστια ηλεκτρική τάση που διασπάται σε στροβίλους, γνωστούς ως αστάθειες Diocotron [σημ. τ. μετ.: ο όρος diocotron προέρχεται από το ελληνικό ρήμα διώκειν – Αγγλ. topursue], με προτίμηση το εξαγωνικό σχήμα.

Κοιτάζοντας από ψηλά προς τα κάτω στον άξονα ενός ρεύματος Birkeland κατά τον σχηματισμό των ασταθειών Diocotron.

Οι αστάθειες Diocotron ήταν γνωστές από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Kristian Birkeland φωτογράφισε δέσμες σωματιδίων που διέρχονταν μέσα από ένα χαμηλό κενό. Αυτό προσφέρει μια πιο πιθανή εξήγηση από ότι η Δυναμική των Ρευστών, για το εξαγωνικό σχήμα που υπάρχει στο Βόρειο Πόλο του Κρόνου, καθώς αυτά τα γεωμετρικά σχήματα παρατηρούνται επίσης σε βραχώδεις πλανήτες και φεγγάρια, όμοια όπως και στον Βόρειο Πόλο αυτού του γίγαντα αερίου.

Ο Μίμας – δορυφόρος του πλανήτη Κρόνου.

ΒΑ Θάλασσα των Νεφών – Σελήνη.

Σε ολόκληρο το ηλιακό σύστημα, πλανήτες με πολλούς κρατήρες και φεγγάρια δείχνουν αυτά και άλλα ακόμη χαρακτηριστικά που μπορούν να αναπαραχθούν στο εργαστήριο και μέσω κατεργασίας με ηλεκτρική εκκένωση να βρουν χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές, χωρίς ωστόσο να εξηγούνται εύκολα σε άλλα σημεία του σύμπαντος, εκτός και εάν ο ηλεκτρισμός αποδειχτεί παγκόσμια ενεργός.

Κρατήρες που παράγονται σε εργαστηριακά πειράματα με τη χρήση ηλεκτρικών τόξων, από τον φυσικό πλάσματος C.J. Ransom

Μέχρι σήμερα, ο σχηματισμός των εξαγωνικών φαινομένων στο σύμπαν μέσω της ηλεκτρικής τάσης και της επακόλουθης εκκένωσης δεν αναγνωρίζεται στην επικρατούσα αστροφυσική. Ωστόσο, νέα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτουν διαρκώς και σε κάποιο σημείο, το βαρυτικό μοντέλο του σύμπαντος και το BigBang, θα απαιτήσουν μια μείζονα επανεξέταση όπως και οι αντίστοιχες θεωρίες της γενικής σχετικότητας, των μελανών οπών, της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας. Αυτές οι βασικές παράμετροι του ισχύοντος βαρυτικού μοντέλου δεν απαιτούνται μέσα σε ένα ηλεκτρικό σύμπαν. Στην Κοσμική Κυκλοφορία Αίματος του Διαστήματος η ηλεκτρική τάση είναι εκείνη που παράγει τα κάθε είδους φαινόμενα στους ουρανούς με βάση την εξαγωνική γεωμετρία του άνθους της ζωής. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως η διαδικασία αυτή διεξάγεται και στο νερό, του οποίου η επιφάνεια είναι διαρθρωμένη ηλεκτρικά σε μια εξαγωνική δομή που μεταφέρει πληροφορίες προς καθετί που αυτό περιβάλλει, συμπεριλαμβανομένου του DNA και όλων τις πρωτεϊνικών αλύσων από τις οποίες κατασκευάζεται κάθε μορφή ζωής στη γη. Αυτό θα διερευνηθεί στο 2ο Μέρος. Το 3ο Μέρος θα εξετάσει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου των θηλαστικών μέσω μιας μορφοκλασματικού τύπου (fractal) δομής εξαγώνων σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και τον τρόπο που η διάταξη αυτή μεταφράζει τις σκεπτομορφές σε ηλεκτρικά σήματα στον εγκεφαλικό φλοιό.

συνέχεια στο 2ο μέρος

αρχή σελίδας ^