2016 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, Η.Ε., ΓΕΝΕΥΗ

Από την Διανόηση στην Ενόραση

Η Ηθική Υπευθυνότητα για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

 

unogpalais2unog.jpgΠαρασκευή 28 Οκτωβρίου 2016
Palais des Nations – Genève
Program 15:00-18:00

Μεταγραφές Γενεύη, 28 Οκτωβρίου    29 Οκτωβρίου: 

English English
French  French 
Spanish Spanish
Italian Italian
German German
Dutch Dutch
Russian Russian

 

 

 

 

 

Ένα απόγευμα προβληματισμού και συζήτησης πάνω στο θέμα της ηθικής υπευθυνότητας, που αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα Ηνωμένα Έθνη και οι συνδεδεμένες ΜΚΟ, αλλά και η ίδια η ανθρωπότητα, στην προσπάθεια εφαρμογής της αντζέντας 2030 ή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Goodwill, ethical responsibility and the SDGs – the challenge of this century

 

Mintze van der Velde –World Good Will – Geneva

Dag Hammarskjöld– Ethics in international cooperation

 

Marco Toscano-Rivalta – Staff member of the United Nations - Geneva

The UN Sustainable Development Goals and Human Values

Vita de Waal - Foundation for Gaia, Global Ecovillage Network, Planetary Association for Clean Energy

 

A Crisis of Growth, a Crisis of Consciousness

 

Patrice Brasseur – founder of the psychosophie : a cross road of philosophy, spirituality and psychology

 

The UN: Reflecting the World, Reflecting Ourselves

Judith Hegedus - College Board, mission-driven not-for-profit organization that connects students to college success and opportunity

 

Registration closed

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα