2018, Συνδιάσκεψη Σχολής Αρκέην - Aρχείο των Βίντεο


ΒΑΣΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ:
Ας μαθευτούν οι κανόνες με τους οποίους εργάζεται ο Στρατός της Φωνής μέσα στους πέπλους της μάγια. Ύστερα, ας μην ακουστεί πια αυτή η φωνή και ας προχωρήσει ο όμιλος μέσα στον Ήχο.

 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
28 - 29 Απριλίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ

ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ
 

Το αρχείο των βίντεο μετάδοσης της συνδιάσκεψης είναι διαθέσιμο. Πατείστε εδώ >

 
 

ΓΕΝΕΥΗ
19 - 20 Μαΐου

Το αρχείο των βίντεο μετάδοσης της συνδιάσκεψης είναι διαθέσιμο. Πατείστε εδώ >