ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

Η επιστήμη της Εσωτερικής Αστρολογίας έχει ειπωθεί ότι θα είναι η βασική αποκρυφιστική επιστήμη του μέλλοντος. Η αστρολογία περιγράφεται σ’ αυτό το βιβλίο ως «η επιστήμη των σχέσεων», μια επιστήμη που ασχολείται μ’ εκείνες τις ρυθμιστικές ενέργειες και δυνάμεις που δρουν μέσω και πάνω σε ολόκληρο το πεδίο του διαστήματος και σ’ όλα όσα περιέχονται σ’ αυτό.

ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

€25.85 EUR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

paperback €25.85 EUR

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πίνακας Περιεχομένων

Ι. Ο ΖΩΔΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ
1. Τρεις Βασικές Δηλώσεις
2. Οι Δημιουργικές Ιεραρχίες
3. Ο Μεγάλος Τροχός και η Πνευματική Ανέλιξη

ΙΙ. Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
1. Κέντρα και Τρίγωνα Δύναμης
2. Οι Σταυροί και τα Ζώδια
3. Πνευματικά Αποτελέσματα του Ζωδιακού

ΙΙΙ. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΤΡΙΓΩΝΩΝ
1. Τρίγωνα Ενέργειας
2. Τρίγωνα Δύναμης
3. Τα Τρίγωνα και τα Κέντρα
4. Συμπεράσματα

IV. ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ-ΙΕΡΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
1. Τα Κέντρα, οι Ακτίνες και τα Ζώδια
2. Οι Φυλές, οι Ακτίνες και τα Ζώδια
3. Πλανητικά και Συστημικά Κέντρα

V. ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
1. Λέων, Αιγόκερως και Ιχθείς
2. Κύριες Πλανητικές Επιδράσεις

VI. OΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. Ο Σταυρός του Κρυμμένου Χριστού
2. Ο Σταυρός του Σταυρωμένου Χριστού
3. Ο Σταυρός του Εγερθέντος Χριστού

VII. ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ, ΟΙ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ
1. Η Φύση της Θέλησης
2. Διάφορες Όψεις της Θέλησης
3. Οι Βασικοί Τόνοι των Επτά Ακτίνων
4. Κοσμικές Ενέργειες και Μετασχηματισμός

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

14x20,6

792 pag.