ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. Ι)  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. Ι)  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

Γράφτηκαν πέντε τόμοι κάτω από το γενικό τίτλο «Μια Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων», βασισμένοι στο γεγονός, στη φύση, στην ποιότητα και την αλληλεξάρτηση των επτά ρευμάτων ενέργειας που διαποτίζει το ηλιακό μας σύστημα, τον πλανήτη μας και όλα αυτά που ζουν και κινούνται μέσα στην τροχιά του. Αυτοί οι δύο τόμοι καταπιάνονται εκτενώς με την ψυχολογική σύνθεση ενός ανθρώπου ως ζωή, ποιότητα και εμφάνιση μιας ενσαρκωμένης, εξελισσόμενης πνευματικής οντότητας. Αφορούν, επίσης, την περίσταση μιας ανθρώπινης ψυχολογίας σε παγκόσμιες καταστάσεις και μελλοντικές δυνατότητες.

ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

€21.90 EUR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

paperback €21.90 EUR

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εσωτερική Ψυχολογία - Δύο Τόμοι

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εδώ εκπληρώνω την πρόθεσή μου να γράψω ένα βιβλίο στο θέμα των Επτά Ακτίνων. Το θέμα αυτό παρουσίαζε πάντα πραγματικό ενδιαφέρον για τους σπουδαστές, όμως γι’ αυτές τις ακτίνες λίγα είναι γνωστά. Ξέρουμε απ’ τη Μυστική Δοξασία ότι είναι οι δομητικές Δυνάμεις και το άθροισμα όλων όσων υπάρχουν στο εκδηλωμένο σύμπαν, αλλά το αποτέλεσμά τους στο ανθρώπινο βασίλειο και η ουσιαστική τους ποιότητα και φύση παραμένουν ως τώρα μυστήριο. Θα είναι ανάγκη ν’ αποφύγω τον κοσμικό φθόγγο, αν μπορώ να τον ονομάσω έτσι, γιατί ζητώ να έχουν οι πληροφορίες πρακτική αξία για το σπουδαστή και το νοήμονα αναγνώστη. Θα προσεγγίσω, συνεπώς, το θέμα τελείως από τη σκοπιά της ανθρώπινης οικογένειας και θα το πραγματευθώ με όρους ψυχολογικών αξιών, βάζοντας τα θεμέλια της νέας εκείνης ψυχολογίας που είναι πολύ αναγκαία κι έτσι πραγματευόμενος πρώτιστα την ανθρώπινη εξίσωση. Ό,τι έχω να πω θα είναι ένα σχόλιο πάνω σε μια επέκταση των λέξεων που βρίσκονται στο προοίμιο της Μυστικής Δοξασίας, ότι «Όλες οι Ψυχές είναι ένα με την Υπερψυχή».

Απ’ την αρχή θα δεχθούμε το γεγονός της ψυχής. Δεν θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της υπόθεσης ύπαρξης μιας ψυχής – παγκόσμιας, κοσμικής και θείας ή ατομικής κι ανθρώπινης. Για τους σκοπούς της συζήτησής μας η ψυχή υπάρχει και προϋποτίθεται η ενδόμυχη πραγματικότητά της σαν βασική και αποδειγμένη αρχή. Όσοι δεν παραδέχονται την προϋπόθεση αυτή μπορούν ωστόσο να μελετήσουν το βιβλίο απ’ τη σκοπιά μιας προσωρινά αποδεκτής υπόθεσης κι έτσι να επιδιώξουν να συγκεντρώσουν εκείνες τις αναλογίες και τις ενδείξεις που μπορούν να υποστηρίξουν την άποψη. Για το ζηλωτή, και για εκείνους που ζητούν να καταδείξουν την ύπαρξη της ψυχής γιατί πιστεύουν στην ύπαρξή της, αυτή η έκφραση των νόμων και της παράδοσής της, της φύσης, της προέλευσης και των δυναμικοτήτων της, θα αποβεί ένα βαθμιαία εμβαθυνόμενο και βιωματικό φαινόμενο.

Όσα υποδεικνύω και οι εισηγήσεις που μπορεί να κάνω, προλέγω ότι θα καταδειχθούν με την επιστημονική έννοια στη διάρκεια της ερχόμενης Υδροχοϊκής Εποχής. Η επιστήμη θα έχει, τότε, διεισδύσει λίγο περισσότερο στο πεδίο των άψαυστων, κι όμως πραγματικών, φαινομένων· θα έχει ανακαλύψει (ίσως και να έκανε ήδη αυτή την ανακάλυψη) ότι το πυκνό και συγκεκριμένο δεν υπάρχει· θα ξέρει ότι δεν υπάρχει παρά μία ουσία που συναντάται στη φύση σε ποικίλους βαθμούς πυκνότητας και κραδασμικής δραστηριότητας κι ότι η ουσία αυτή ελαύνεται από επιτακτικό σκοπό και αποτελεί έκφραση της θείας πρόθεσης.

Θα επιδιώξουμε ν’ αποφύγουμε όσο είναι δυνατό τις χαλαρές εκείνες γενικότητες που είναι τόσο ενοχλητικές για τον ακαδημαϊκό και κριτικό νου και στις οποίες ο μυστικιστής βρίσκει τόση ανακούφιση και χαρά. Θα παρακαλέσω, ωστόσο, εκείνους που μελετούν αυτή την πραγματεία να φυλάξουν τη γνώμη τους και να μην καταλήξουν σε κάποια αποκρυσταλλωμένη κρίση ωσότου παρουσιασθεί ολόκληρη η θέση, γίνουν σαφώς αισθητά τα περιγράμματά της και αναλυθούν κάπως οι λεπτομέρειές της.

Θα είναι ανάγκη να παρουσιάσουμε το θέμα σε μια πλατιά βάση και να συνδέσουμε το ατομικό με το γενικό κι αυτό (στην αρχή) μπορεί να φανεί πελώριο ζήτημα, μια πολύ υποθετική παρουσίαση κι ένα πολύ νεφελώδες κι αόριστο περίγραμμα. Αλλά η κατάσταση αυτή δεν μπορεί ν’ αποφευχθεί, γιατί τα επιχειρήματα –όπως πρέπει να συμβαίνει με κάθε αληθινά αποκρυφιστικό έργο– πρέπει να εξετασθούν απ’ το παγκόσμιο στο ιδιαίτερο, απ’ το κοσμικό στο ατομικό. Οι άνθρωποι έχουν προς το παρόν υπερβολικό ενδιαφέρον για το ιδιαίτερο και ατομικό, ώστε να τους είναι εύκολο να δείξουν το ίδιο ενδιαφέρον για το μεγαλύτερο Όλο μέσα στο οποίο «ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν», ούτε κατέχουν τη στιγμή αυτή (κατά γενικό κανόνα) τον εσώτερο εκείνο μηχανισμό σκέψης και την ενορατική εκείνη αντίληψη της αλήθειας, που θα τους επιτρέψει να συλλάβουν εύκολα τη σημασία εκείνου που υπόκειται στο συμβολισμό των λέξεων ή να δουν καθαρά το υποκειμενικό περίγραμμα κάτω από την αντικειμενική μορφή. Αλλά η προσπάθεια να καταλάβουμε φέρνει τη δική της ανταμοιβή και η απόπειρα να συλλάβουμε και να αντιληφθούμε την Ψυχή –κοσμική, παγκόσμια, πλανητική και ατομική– οδηγεί αναπόφευκτα στην ανέλιξη της νοητικής συσκευής (με μια επακόλουθη ανάπτυξη των μέχρι στιγμής ηρεμούντων εγκεφαλικών κυττάρων) η οποία πρέπει τελικά να προκαλέσει συντονισμό της ικανότητας για σκέψη κι επακόλουθη φώτιση.

Πρέπει να εξετασθεί η φύση του επταδικού μας συστήματος και πρέπει να σημειωθεί η σχέση του τριπλού ανθρώπινου όντος με τη θεία Τριάδα. Μια γενική ιδέα της όλης συμβολικής εικόνας έχει αξία. Κάθε μαθητής καθώς αναλαμβάνει τη μελέτη των ακτίνων, πρέπει να έχει σταθερά κατά νου πως ο ίδιος –σαν ανθρώπινη μονάδα– έχει τη θέση του στη μια ή την άλλη απ’ αυτές τις ακτίνες. Το πρόβλημα που δημιουργείται έτσι, είναι πολύ πραγματικό. Το φυσικό σώμα μπορεί ν’ ανταποκρίνεται σ’ έναν τύπο ακτινικής δύναμης, ενώ η προσωπικότητα σαν σύνολο μπορεί να δονείται ομόφωνα μ’ έναν άλλο. Το εγώ ή ψυχή μπορεί να βρίσκεται επίσης σ’ έναν τρίτο τύπο ακτίνας, ανταποκρινόμενο έτσι σ’ έναν άλλο τύπο ακτινικής ενέργειας. Το ζήτημα της εναδικής ακτίνας εισάγει σε πολλές περιπτώσεις έναν ακόμη παράγοντα, αλλά αυτός μπορεί μόνο να υπονοηθεί κι όχι να διευκρινισθεί πραγματικά. Όπως σας είπα συχνά, μόνο ο μυημένος της τρίτης μύησης μπορεί να έρθει σ’ επαφή με την εναδική του ακτίνα ή την ύψιστη ζωική του όψη κι ο ταπεινός ζηλωτής δεν μπορεί προς το παρόν να διακριβώσει αν είναι μια ενάδα Δύναμης, Αγάπης ή Νοήμονος Δραστηριότητας.

Συμπερασματικά, ζητώ την ειλικρινή σας συνεργασία στο έργο που αναλαμβάνουμε. Μπορεί να έχει μεγαλύτερη γενική και δημόσια αξία από κάθε άλλο σύγγραμμά μου. Θα επιδιώξω να καταστήσω σχετικά σύντομη αυτή την πραγματεία για την ψυχή. Θα επιδιώξω να εκφράσω τις αφηρημένες αυτές αλήθειες με τέτοιο τρόπο ώστε το ευρύ κοινό, με το βαθύ ενδιαφέρον του για την ψυχή, να μπορέσει να εμπλακεί και να κερδίσει μια βαθύτερη άποψη για ό,τι είναι ακόμη μια συγκαλυμμένη εικασία. Η Υδροχοϊκή Εποχή θα δει να καταδεικνύεται το γεγονός της ψυχής. Αυτή είναι μια απόπειρα που διεξάγεται μέσα στις δυσκολίες μιας μεταβατικής περιόδου, στερούμενη ακόμη και την αναγκαία ορολογία, για να βοηθήσει σ’ αυτή την κατάδειξη.

Ας προσθέσω επίσης ότι η στάση σας στις μεταδιδόμενες οδηγίες πρέπει να είναι εκείνη του σπουδαστή που αναζητεί την αλήθεια η οποία μπορεί να πιστοποιηθεί και την πληροφόρηση που μπορεί να εφαρμοσθεί στην καθημερινή ζωή και να δοκιμασθεί στο χωνευτήρι της εμπειρίας της ζωής. Αν, λόγου χάρη, υπάρχουν πράγματι επτά ακτίνες που ενσωματώνουν επτά τύπους θείας ενέργειας, τότε ο άνθρωπος πρέπει να είναι ικανός ν’ αναγνωρίζει αυτούς τους τύπους και τις ενέργειες στο ιδιαίτερο πεδίο φαινομένων στο οποίο παίζει το μικρό του ρόλο. Αν η προσφερόμενη αλήθεια είναι συγκαλυμμένη με συμβολισμό και παρέχεται σαν υπόθεση, πρέπει την ίδια στιγμή να αποκαλύπτεται επαρκώς ώστε να είναι αναγνωρίσιμη και να έχει επαρκή νοήμονα ελκυστικότητα για να δικαιολογεί τη διερεύνησή της. Τα λόγια «Όλες οι ψυχές είναι ένα με την Υπερψυχή» μπορεί και ενσωματώνουν, πιστεύω, ένα βασικό και ουσιαστικό τμήμα πληροφορίας, αλλά αν δεν υπάρξει απόδειξη στον κόσμο ότι εμφανίζεται μια ζώσα σχέση μεταξύ όλων των αισθαντικών όντων, τότε η δήλωση είναι άνευ νοήματος. Αλλά το γεγονός είναι ότι η παγκόσμια αισθαντικότητα και μια γενική επίγνωση αναγνωρίζονται παντού ως υφιστάμενες κι αναπτυσσόμενες. Ο κόσμος είναι γεμάτος από γνώση που σε τελευταία ανάλυση είναι αισθαντική ανταπόκριση σε συνθήκες που υπάρχουν, από διάνοιες που αναπτύσσονται αλλά δεν είναι πλήρως αναπτυγμένες. Βαθμιαία γίνεται φανερό ότι κάτω από την ποικιλία βρίσκεται μια βασική ενότητα κι ότι η επίγνωσή μας είναι ορθή, αληθινή και σωστή στο βαθμό που μπορούμε να ταυτισθούμε μ’ αυτή την ενότητα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να προχωρήσετε. Τίποτε από το παρελθόν –φυσική αδράνεια, νοητική κατάθλιψη, έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου– ας μη σας εμποδίσει από ένα νέο άδραγμα και με χαρά και ενδιαφέρον να κάνετε την αναγκαία πρόοδο που θα σας εφοδιάσει για μια πιο ενεργό και χρήσιμη υπηρεσία. Το να μη παρεμποδιστεί κανείς σας είτε απ’ το παρελθόν είτε από το παρόν, αλλά να μπορέσετε να ζήσετε σαν Θεατές, είναι η προσευχή, σταθερή και γεμάτη πίστη, του δασκάλου σας.

Ο ΘIBETANΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΤΟΜ. Ι)  - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

14x20,6 cm

536 pag.