ΓΟΗΤΕΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΓΟΗΤΕΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η παγκόσμια θυμική αυταπάτη –το σύνολο της άγνοιας, του φόβου και της απληστίας του ανθρώπου– μπορεί να διασκορπιστεί με τη διαυγή, περιεκτική σκέψη εκείνων στους οποίους αφυπνίζεται το ψυχικό στοιχείο. Η θυμική αυταπάτη προκύπτει από μια αρνητική συναισθηματική εστίαση, ο διασκορπισμός της θυμικής αυταπάτης εξαρτάται από τη «φωτισμένη σκέψη».

ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

€19.90 EUR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

paperback €19.90 EUR

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Δήλωση του Εκδότη

Στο βιβλίο «Μαθητεία στη Νέα Εποχή», (Τόμ. Ι και ΙΙ), κοινοποιήθηκαν ορισμένες προσωπικές οδηγίες που δόθηκαν απ’ το Θιβετανό σε μια ομάδα μαθητών. Οι οδηγίες αυτές μαζί με μια ορισμένη εσωτερική διδασκαλία δημοσιεύθηκαν το 1944 απ’ την Αλίκη Α. Μπέιλη με τη συναίνεση των ενδιαφερόμενων μαθητών.

Αδημοσίευτα χειρόγραφα που περιείχαν πρόσθετες οδηγίες κι εσωτερικές διδαχές, όπως συμπληρώθηκαν απ’ την κα Μπέιλη, είναι πλέον διαθέσιμα. Το παρόν κείμενο γράφτηκε σε μια περίοδο εννέα ετών από το 1935 έως το 1944.

Σε διάφορα μέρη του βιβλίου «Γοητεία: Ένα Παγκόσμιο Πρόβλημα» γίνονται αναφορές σ’ αυτή την ομάδα μαθητείας. Στον παρόντα τόμο περιελήφθησαν ορισμένες μορφές ομαδικής εργασίας στο διαλογισμό, λόγω της ενημερωτικής αξίας τους κι επειδή επεξηγούν την πρακτική αξία της παρεχόμενης διδασκαλίας. Ωστόσο ο αναγνώστης πρέπει ν’ αντιληφθεί ότι οι διαλογισμοί που είναι κατάλληλοι για ειδικούς ομαδικούς σκοπούς δεν είναι γενικά τόσο αποτελεσματικοί όταν χρησιμοποιούνται σαν ατομική άσκηση.

Η δυναμικότητα ενός ολοκληρωμένου ομίλου που αποτελείται από μαθητές οι οποίοι έχουν κοινό όραμα κι εδραιωμένο ομαδικό σκοπό είναι πολύ μεγάλη και μπορεί να έχει πραγματική χρησιμότητα για το ανθρώπινο γένος. Οι νεότερες Υδροχοϊκές τεχνικές περιλαμβάνουν τέτοιες ομαδικές προσπάθειες. Τα δημοσιευμένα κείμενα του Θιβετανού και της Αλίκης Α. Μπέιλη παρέχουν πληροφορίες για συνετό και χρήσιμο πειραματισμό στο ομαδικό έργο που αναλαμβάνεται σαν πνευματική παγκόσμια υπηρεσία κι όχι σαν μέσον πνευματικής ανέλιξης του ζηλωτή ατομικά.

Μια τέτοια ομαδική δράση που προσφέρεται εθελοντικά, όταν δεν κυριαρχείται από αυταρχικό ηγεμονικό έλεγχο κι όταν αναλαμβάνεται με την πρέπουσα ταπεινότητα και προσοχή, είναι πολύ επιθυμητή αυτήν την εποχή. Μια τέτοια δράση πρέπει να αναγνωρίζεται σαν πρωτοποριακό πειραματικό εγχείρημα.

Τέτοιου είδους ομάδες έχουν ήδη εμφανισθεί σε διάφορα μέρη του κόσμου και μπορούν να συμβάλουν ικανοποιητικά στην επιτυχία του έργου του Νέου Ομίλου Υπηρετών του Κόσμου. Πληροφορίες για τον παγκόσμιο αυτό όμιλο υπηρετών δίνονται στην «Πραγματεία επί της Λευκής Μαγείας» και την «Πραγματεία επί των Επτά Ακτίνων» (Τόμος ΙΙ).

Φόστερ Μπέιλη
Ιούλιος 1950

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΓΟΗΤΕΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

14x20,6 cm

328 pag.