ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

Καθώς η ανθρώπινη φυλή πετυχαίνει όλο και περισσότερο τη νοητική πόλωση, –αποτέλεσμα της αναπτυσσόμενης δύναμης του νοητικού στοιχείου–, η χρήση της γλώσσας για τη μεταβίβαση των σκέψεων θ’ ατονεί όλο και περισσότερο. Η αύξηση της τηλεπαθητικής επικοινωνίας θα μας οδηγήσει σε μια εποχή καθολικότητας και σύνθεσης. Θα πρέπει, λοιπόν, σ’ αυτό ακριβώς το στάδιο ανάπτυξης της ανθρώπινης φυλής, οι νόμοι, η τεχνική και η διαδικασία της τηλεπαθητικής επικοινωνίας να εκτεθούν απλά, ώστε να γίνουν κατανοητά, τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο. Σε πρακτικό επίπεδο, η νοητική κατανόηση και η νοητική συμπάθεια θα καταστήσουν δυνατή την αληθινή αλληλεπίδραση, με αποτέλεσμα έναν τελείως νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

€15.90 EUR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

paperback €15.90 EUR

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ένα απ’ τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την ομάδα των παγκόσμιων υπηρετών και γιγνωσκόντων είναι ότι η εξωτερική οργάνωση που θα τους διατηρούσε συγκροτημένους είναι πρακτικά ανύπαρκτη. Συγκρατούνται από μια εσώτερη δομή σκέψης κι από ένα τηλεπαθητικό μέσον αλληλοσυσχέτισης. Τα Μεγάλα Όντα, που όλοι επιδιώκουμε να υπηρετήσουμε, συνδέονται μ’ αυτό τον τρόπο και μπορούν –στην παραμικρότερη ανάγκη και με την ελάχιστη δαπάνη δύναμης– να έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ Τους. Συντονίζονται όλοι μ’ έναν ιδιαίτερο κραδασμό.

Στις νέες ομάδες συναθροίζονται άνθρωποι που έχουν πολύ διαφορετικές φύσεις, βρίσκονται σε διαφορετικές ακτίνες, ανήκουν σε διαφορετικές εθνικότητες και είναι ο καθένας τους προϊόν πολύ διαφορετικού περιβάλλοντος και κληρονομικότητας. Πέρα από τους προφανείς αυτούς παράγοντες, που ελκύουν αμέσως την προσοχή, απαντάται, επίσης, μια παρόμοια διαφοροποίηση στη ζωική εμπειρία των ενεχόμενων ψυχών. Η περιπλοκή του προβλήματος μεγαλώνει επίσης τρομακτικά, αν αναλογισθούμε το μακρύ δρόμο που ταξίδεψε ο καθένας και τους πολλούς παράγοντες (που προβάλλουν μέσα από ένα αμυδρό και μακρινό παρελθόν) που συνέβαλαν για να καταστεί κάθε πρόσωπο ό,τι είναι τώρα. Όταν λοιπόν σταθεί κανείς στα εμπόδια και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται κάτω από τόσο διαφορετικές συνθήκες, προκύπτει αμέσως το ερώτημα: Τί παρέχει το κοινό έδαφος συνάντησης και τί κάνει εφικτή την αλληλεπίδραση μεταξύ των ενεχόμενων διανοιών; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει πρωταρχική σπουδαιότητα και απαιτεί να κατανοηθεί σαφώς.

Προσεγγίζοντας, λοιπόν, το ζήτημα της τηλεπάθειας πρέπει να έχουμε προσεκτικά κατά νου ότι το αιθερικό σώμα κάθε μορφής στη φύση είναι ακέραιο μέρος της ουσιώδους μορφής του ίδιου του Θεού – όχι της πυκνής φυσικής μορφής, αλλά εκείνου που οι εσωτεριστές θεωρούν σαν τη μορφοποιό ουσία. Χρησιμοποιούμε τη λέξη Θεός για να υποδηλώσουμε την έκφραση της Μίας Ζωής που εμψυχώνει κάθε μορφή στο εξωτερικό αντικειμενικό πεδίο. Συνεπώς, το αιθερικό ή ενεργειακό σώμα κάθε ανθρώπινου όντος είναι ακέραιο μέρος του αιθερικού σώματος του ίδιου του πλανήτη κι επομένως του ηλιακού συστήματος. Με το μέσον αυτό κάθε ανθρώπινο ον σχετίζεται βασικά με κάθε άλλη έκφραση της Θείας Ζωής, μικρή ή μεγάλη. Η λειτουργία του αιθερικού σώματος είναι να δέχεται ενεργειακές ώσεις και να παρασύρεται σε δραστηριότητα απ’ αυτές τις ώσεις ή ρεύματα δύναμης που εκπορεύονται απ’ τη μια ή την άλλη γενεσιουργό πηγή. Το αιθερικό σώμα δεν είναι, στην πραγματικότητα, παρά ενέργεια. Απαρτίζεται από μυριάδες νήματα δύναμης ή μικροσκοπικά ρεύματα ενέργειας που με το συντονιστικό τους αποτέλεσμα βρίσκονται σε σχέση με το συναισθηματικό και νοητικό σώμα και με την ψυχή. Αυτά τα ρεύματα ενέργειας έχουν με τη σειρά τους ένα αποτέλεσμα πάνω στο φυσικό σώμα και το παρασύρουν σε δραστηριότητα του ενός ή άλλου είδους, ανάλογα με τη φύση και τη δύναμη οποιουδήποτε τύπου ενέργειας που μπορεί να κυριαρχεί στο αιθερικό σώμα σε κάθε ιδιαίτερη στιγμή.

Συνεπώς δια του αιθερικού σώματος κυκλοφορεί ενέργεια που εκπορεύεται από κάποιο νου. Για την ανθρωπότητα μαζικά η ανταπόκριση στα κελεύσματα του Παγκόσμιου Νου γίνεται ασυνείδητα· αυτή περιπλέκεται στην εποχή και τον αιώνα μας από μια αυξανόμενη ανταποκριτικότητα στις μαζικές ιδέες –που μερικές φορές ονομάζονται κοινή γνώμη– της γοργά ανελισσόμενης ανθρώπινης νοητικότητας. Στην ανθρώπινη οικογένεια βρίσκονται επίσης εκείνοι που ανταποκρίνονται στον εσώτερο όμιλο των Στοχαστών, οι Οποίοι εργαζόμενοι με νοητική ύλη, ελέγχουν απ’ την υποκειμενική πλευρά της ζωής την ανάδυση του μεγάλου σχεδίου και την εκδήλωση του θείου σκοπού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΗΛΕΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

14x20,6 cm

264 p.