Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ από Alice Bailey (Συγγραφέας)

Το βιβλίο αυτό παρέχει μια σαφή βάση στον αποκρυφιστή για τη μελέτη της συνείδησης σε βάθος καθώς και σε ορθή σχέση με το πρότυπο της ζωής του σύμπαντος. Το «άτομο» προβάλλει σαν ένα μικροσκοπικό αλλά τέλειο πανομοιότυπο της ενεργειακής δομής που είναι κοινή σε όλες τις μορφές ζωής – κοσμικές, πλανητικές, ανθρώπινες και υπανθρώπινες.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Πίνακας Περιεχομένων

Διάλεξη 1 - Το Πεδίο της Εξέλιξης
Διάλεξη 2 - Η Εξέλιξη της Ουσίας
Διάλεξη 3 - Η Εξέλιξη της Μορφής
Διάλεξη 4 - Η Εξέλιξη του Ανθρώπου
Διάλεξη 5 - Η Εξέλιξη της Συνείδησης
Διάλεξη 6 - Ο Στόχος της Εξέλιξης
Διάλεξη 7 - Η Κοσμική Εξέλιξη

Οι διαλέξεις που παρουσιάζονται εδώ δόθηκαν στη Νέα Υόρκη το χειμώνα που πέρασε. O σκοπός αυτής της σειράς ήταν να παρουσιάσει στο ακροατήριο τη μαρτυρία της επιστήμης για τη σχέση ύλης και συνείδησης· να επιτρέψει στους ακροατές να παρατηρήσουν την απαράλλακτη εκδήλωση αυτών των σχέσεων και ορισμένων βασικών νόμων σε διαδοχικά ανώτερες καταστάσεις ύπαρξης κι έτσι να τους οδηγήσει σε μια αντίληψη της παγκοσμιότητας της εξελικτικής διαδικασίας και της πραγματικότητάς της· και ν’ ασχοληθεί κάπως με τη φύση των διευρυμένων καταστάσεων της συνείδησης και τη διευρυμένη ζωή στην οποία κατευθύνεται ολόκληρο το ανθρώπινο γένος. Έτσι αποσκοπούν να χρησιμεύσουν σαν μια εισαγωγή στη λεπτομερέστερη μελέτη κι εφαρμογή των νόμων της ζωής και της ανθρώπινης ανέλιξης, που περιέχονται γενικά στον όρο «αποκρυφισμός».

Θα παρατηρηθεί ότι σ’ αυτή τη σειρά υπάρχει ένας σημαντικός όγκος επαναλήψεων, εφ’ όσον κάθε διάλεξη ανασκοπεί εν συντομία τα θέματα που καλύφθηκαν στις προηγούμενες ομιλίες. Εφ’ όσον σε καθεμία από τις διαλέξεις αυτής της σειράς παρευρίσκονταν καινούργια άτομα, κρίθηκε αναγκαίο να παρουσιάζεται κάθε φορά μια σύνοψη του εδάφους που καλύψαμε και τους λόγους που μας έκαναν, εν συνεχεία, να πάρουμε θέση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα ήταν η σταθεροποίηση στις διάνοιες των ακροατών ορισμένων απ’ τις βασικές αυτές έννοιες, που σε πολλούς απ’ αυτούς ήταν καινούργιες και θα τους βοηθούσαν να συλλάβουν και να δεχθούν αμέσως τις περαιτέρω επεκτάσεις του θέματος. Για την παρουσίαση των διαλέξεων σε μορφή βιβλίου κρίθηκε φρόνιμο να διατηρηθεί το πλήρες κείμενο των διαλέξεων όπως δόθηκαν. Εκείνοι που είναι ήδη σπουδαστές της εσωτερικής σοφίας, θα είναι ικανοί να παρακολουθήσουν δίχως δυσκολία την πορεία της επιχειρηματολογίας των διαλέξεων. Εκείνους όμως που προσεγγίζουν για πρώτη φορά την εξέταση των ζητημάτων που συζητούνται εδώ, μια σποραδική επανάληψη των θεμελιωδών σημείων θα μπορούσε να τους βοηθήσει σε μια εύκολη κατανόηση και γι’ αυτήν την τάξη των αναγνωστών προορίζεται κυρίως αυτό το βιβλίο.

Αλίκη Α. Μπέιλη
Σεπτέμβριος, 1922

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ