ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το πρώτο μέρος αυτούς του τόμου περιέχει τους Δεκατέσσερις Κανόνες για Ομαδική Μύηση, μια επέκταση της διδασκαλίας που δόθηκε στη Μύηση, Ανθρώπινη και Ηλιακή πάνω στους Δεκατέσσερις Κανόνες για υποψήφιους μαθητές και μυημένους.

Το δεύτερο μέρος περιέχει τις εννέα μυήσεις με τις οποίες ο μαθητής απελευθερώνεται προοδευτικά από τις διάφορες μορφές της πλανητικής μας ζωής. Η δυνατότητα της ομαδικής μύησης αποτελεί μια ανάπτυξη της τωρινής εποχής· αυτός ο τόμος τονίζει την ανάπτυξη της ιδέας της ομάδας – ομαδική υπηρεσία, ομαδική ευθύνη, ομαδική μύηση και ομαδική απορρόφηση στο Ιεραρχικό κέντρο.

ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

€32.85 EUR

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

paperback €32.85 EUR

ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (αποσπάσματα)

Θα ήταν εδώ χρήσιμο, αδελφοί μου, αν τόνιζα πάλι το γεγονός ότι η είσοδος στον άμορφο κόσμο επιτυγχάνεται μόνο όταν ο ζηλωτής έχει αποκτήσει κάπως την ικανότητα να επικεντρώνεται στα αφηρημένα επίπεδα του νοητικού πεδίου. Αυτό συνεπάγεται αναγκαστικά ορισμένες αναπτύξεις μέσα στη φύση του υποψηφίου. Διαφορετικά η απαιτούμενη επαφή θα είναι ανέφικτη. Ό,τι απαιτείται είναι η αυτο-εξάσκηση, τα προκύπτοντα αποτελέσματα της οποίας θα μπορούσαν να περιγραφούν ως εξής:

1. Η Επαναπόλωση Ολόκληρου του Κατώτερου Ανθρώπου.
Έτσι ώστε να αλλάξει η στάση του προς το άθροισμα των μορφών που απαρτίζουν το πεδίο της γενικής του επαφής. Δεν εξαπατάται πια από τα πράγματα των αισθήσεων αλλά έχει στα χέρια του εκείνο το νήμα ή κλειδί που τελικά θα τον οδηγήσει έξω απ’ το λαβύρινθο των αντιλήψεων της κατώτερης ζωής, στο πεδίο της καθαρής γνώσης και στο βασίλειο όπου βρίσκεται το φως της ημέρας· τότε δε θα χρειάζεται πια να βαδίζει στο σκοτάδι.

2. Η Ανάδυση σε Εκδήλωση της Υποκειμενικής Όψης του Ανθρώπου.
Ένας από τους σκοπούς της εξέλιξης είναι ότι η υποκειμενική πραγματικότητα πρέπει τελικά ν’ αναγνωρισθεί.

3. Η Επανευθυγράμμιση των Κατώτερων Περιβλημάτων.
Έτσι ώστε η επαφή με τον Πραγματικό Άνθρωπο, το Στοχαστή, τον Ηλιακό Άγγελο, στα ανώτερα επίπεδα του νοητικού πεδίου να καταστεί πλήρης και συνεχής. Είναι εφικτή μόνο από τη στιγμή που τα δύο άλλα σημεία αρχίζουν να συλλαμβάνονται και η θεωρία ως προς τη σύσταση και τον αντικειμενικό σκοπό του ανθρώπου γίνεται, με ορισμένο τρόπο, κατανοητή.

4. Μια Σειρά Δοκιμασιών που Οδηγούν στη Μύηση.
Όταν ο άνθρωπος αρχίσει να καταδεικνύει τις ποιότητες της ακτίνας του και να αποδεικνύει μια βαθμιαία αυξανόμενη σημασία για την ομάδα του, θα προετοιμασθεί με δοκιμασίες, ελέγχους και πειρασμούς για τα τελικά εκείνα στάδια ανάπτυξης, που θα θέσουν στην εξουσία του:

  • Τη γνώση ορισμένων νόμων που διέπουν την ύλη και τη μορφή.
  • Τα κλειδιά των μυστηρίων που συνδέονται με την ενέργεια, την πολικότητα και την ομαδική σχέση.
  • Ορισμένες Λέξεις Δύναμης που θα του δώσουν τον έλεγχο στις στοιχειακές δυνάμεις της φύσης.
  • Διόραση των πλανητικών σχεδίων.

5. Το Βασικό Ουσιώδες του Αγνού Χαρακτήρα.
Είναι κάτι περισσότερο από το να είναι κανείς απλά καλός. Αφορά την υλική όψη και σχετίζεται με το άδραγμα ή τον έλεγχο που η μορφή έχει πάνω στον άνθρωπο. Μπορούμε να το εκφράσουμε μ’ αυτό τον τρόπο κι επομένως να δώσουμε την πιο αποκρυφιστική του έννοια. Αν το ένα ή το άλλο από τα τρία κατώτερα στοιχειακά (το φυσικό, το αστρικό και το νοητικό) είναι οι ελέγχοντες παράγοντες στη ζωή του ανθρώπου, βρίσκεται –εξ αιτίας αυτού ακριβώς του γεγονότος– σε επικίνδυνη θέση και πρέπει να πάρει μέτρα για να αναχαιτίσει αυτόν τον έλεγχο πριν επιχειρήσει να εισέλθει στο άμορφο βασίλειο.

Θα σας δώσω λίγες απλές υποδείξεις. Μπορεί να είναι χρήσιμες σε όλους τους ειλικρινείς ζηλωτές:

Με τη μεθοδική τακτοποίηση της ζωής έρχεται η τελική σύνθεση κι ο ορθός έλεγχος του χρόνου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Με την ορθή εξάλειψη εκείνου που είναι δευτερεύον και με την αίσθηση της ορθά προσαρμοσμένης αναλογίας έρχεται εκείνη η ακρίβεια και η προσήλωση που είναι το σημάδι του αποκρυφιστή.
Με την ορθή έφεση στον καθορισμένο χρόνο έρχεται η αναγκαία επαφή και η έμπνευση για το έργο που πρέπει να γίνει.
Με τη σταθερή συμμόρφωση στους αυτοπροσδιορισμένους κανόνες έρχεται η βαθμιαία εκλέπτυνση του οργάνου και η τελειοποίηση των φορέων που θα είναι –για το Διδάσκαλο– το μέσον της βοήθειας μεταξύ πολλών μικρών.

Σας εμπιστεύομαι την παραπάνω σκέψη γιατί γνωρίζω ότι θα κατανοήσετε τις συνέπειες και θα εξετάσετε σοβαρά το νόημα των παρατηρήσεών μου.

Ο ΘIBETANΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΗΣΕΙΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

14x20,6

1004 pag,