ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Σκοπός

Τα Τρίγωνα συνδέουν άνδρες και γυναίκες καλής θέλησης σε μια πλανητική υπηρεσία που υπερβαίνει όλους τους φραγμούς  σε ότι αφορά τη φυλή, τη θρησκεία, την κοινωνική τάξη, την οικονομική και πολιτική πεποίθηση. Ένα παγκόσμιο δίκτυο φωτός και καλής θέλησης δημιουργείται για τη διανομή πνευματικών ενεργειών. Τα Τρίγωνα:

Πώς Λειτουργούν τα Τρίγωνα

Υπάρχει αυξανόμενη αναγνώριση της δύναμης του διαλογισμού και του οραματισμού. Αυτή η δύναμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμια κλίμακα για πνευματικούς σκοπούς, εάν ο καθένας μας προσπαθήσει να κατανοήσει την πνευματική ανάγκη του κόσμου και την συνεισφορά που μπορούμε να έχουμε σαν παγκόσμιος όμιλος.

Ένα τρίγωνο είναι μια ομάδα τριών ατόμων που συνδέονται καθημερινά με τη σκέψη για λίγα λεπτά δημιουργικού διαλογισμού. Τα μέλη των Τριγώνων δεν είναι απαραίτητο να ζουν στην ίδια τοποθεσία, και αρκετά τρίγωνα υπάρχουν σε διεθνή κλίμακα.

Κάθε μέρα τα μέλη κάθονται ήσυχα για λίγα λεπτά και συνδέονται νοερά με τα άλλα μέλη του τριγώνου ή των τριγώνων τους. Επικαλούνται τις ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης, ενώ οραματίζονται αυτές τις ενέργειες να κυκλοφορούν μέσω των τριών εστιακών σημείων του κάθε τριγώνου και να διαχύνονται προς τα έξω, μέσω του δικτύου των τριγώνων που περιβάλλει τον πλανήτη. Συγχρόνως εκφωνούν τη Μεγάλη Επίκληση, βοηθώντας έτσι στον σχηματισμό ενός αγωγού για τη διάχυση του φωτός και της αγάπης μέσα στη συνείδηση της ανθρωπότητας.

Η εργασία παίρνει μόνο λίγα λεπτά κάθε μέρα και μπορεί να προσαρμοστεί ακόμη και στο πιο απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Δεν είναι απαραίτητο για τα μέλη να συγχρονίζονται μεταξύ τους, διότι από τη στιγμή που ένα τρίγωνο δομηθεί και αρχίσει να λειτουργεί, μπορεί να ζωογονηθεί από οποιοδήποτε μέλος του και σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Καλωσορίζουμε την συμβολή κάθε άντρα και γυναίκας με καλή θέληση που είναι πρόθυμοι να εκτελέσουν την εργασία που περιγράφεται παραπάνω και συμφωνούν με τους σκοπούς της παγκόσμιας υπηρεσίας των Τριγώνων. Δεν υπάρχουν άλλοι όροι για την ιδιότητα του μέλους. Οι οικονομικές ανάγκες του έργου καλύπτονται αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου από τις δωρεές μελών και φίλων.

H Mεγάλη Επίκληση

Η Μεγάλη Επίκληση είναι μια παγκόσμια προσευχή μεταφρασμένη σε περισσότερες από 80 γλώσσες και διαλέκτους.

H Mεγάλη Επίκληση

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

 

Η Μεγάλη Επίκληση

Προσαρμοσμένη

Από την εστία του Φωτός μέσα από τη Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.

Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων
Είθε ο Ερχόμενος να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων –
Ο σκοπός που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.

Το Φως, η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

 

Συχνές Ερωτήσεις

Τα Τρίγωνα έχουν μια απλή, εντούτοις βαθιά πνευματική σημασία. Τα παρακάτω σημεία μπορεί να σας φανούν χρήσιμα:

Τι είναι τα «Τρίγωνα»;

Τα Τρίγωνα αποτελούν μια δραστηριότητα στην οποία δομείται και συντηρείται ένα δίκτυο φωτός και καλής θέλησης που αγκαλιάζει ολόκληρο τον πλανήτη.

Γιατί τρίγωνο;
Το Τρίγωνο είναι ένα βασικό  γεωμετρικό σχήμα, πνευματικό σύμβολο της ουσιαστικής Τριαδικότητας του Θεού-Πατέρα. Τρία άτομα, που  εργάζονται ομαδικά, παρέχουν μια σύνδεση τριών εστιακών σημείων,  μέσω των οποίων μπορεί να κυκλοφορεί πνευματική ενέργεια.

Γιατί ένα δίκτυο;
Ένα δίκτυο προσφέρει τα απαραίτητα αλληλοσυνδεόμενα νήματα  ή τους αγωγούς  μέσω των οποίων ρέουν οι πνευματικές ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης που επικαλείται  ο κάθε εργάτης  των Τριγώνων.

Από τι αποτελείται το δίκτυο;
Το δίκτυο δομείται από νήματα  φωτεινής νοητικής ουσίας κατά μήκος των οποίων ρέει η ενέργεια της καλής θέλησης.

Πώς δομείται το δίκτυο;
Το δίκτυο δομείται και διατηρείται από την καθημερινή δράση του κάθε εργάτη των Τριγώνων ο οποίος επικαλείται πνευματικές ενέργειες και χρησιμοποιεί τη δημιουργική δύναμη του νου.

Πώς εκτελείται το έργο;
Το κάθε άτομο συνδέεται μέσω της σκέψης και του σκοπού με τα άλλα δύο μέλη του τριγώνου (ή των τριγώνων) του,  ενώ οραματίζεται τις ζωτικές ενέργειες του φωτός και της καλής θέλησης να  κυκλοφορούν από σημείο σε σημείο. Στη συνέχεια κατευθύνουν  τη ροή της ενέργειας μέσα στο δίκτυο, καθώς οραματίζονται με διαύγεια το ακτινοβόλο παγκόσμιο δίκτυο των τριγώνων, τμήμα του οποίου είναι και το δικό τους. Τέλος, εκφωνούν τη Μεγάλη Επίκληση, με εστιασμένη πρόθεση.

Γιατί χρησιμοποιείται η Μεγάλη Επίκληση;
Η χρήση της Μεγάλης Επίκλησης εστιάζει και απελευθερώνει τις πνευματικές ενέργειες που είναι διαθέσιμες για την αναζωογόνηση ολόκληρου του δικτύου.

Τί κίνητρο έχουν τα μέλη των Τριγώνων;
Το κίνητρο δεν αποσκοπεί σε ατομικά οφέλη ούτε σε όφελος των υπόλοιπων μελών των Τριγώνων, αλλά συνιστά, βασικά,  μια παγκόσμια υπηρεσία.

Πώς αυξάνεται το δίκτυο (1) σε ποιότητα και (2) ποσότητα;
(1) Αποτελεί ευθύνη του κάθε εργάτη των Τριγώνων να διεγείρει το ενδιαφέρον άλλων ανθρώπων – αντρών και γυναικών – καλής θέλησης και να σχηματίσει νέα τρίγωνα για την ενίσχυση και την επέκταση του δικτύου.

(2) Η μαγνητική και ακτινοβόλα δυναμικότητα του δικτύου των Τριγώνων βασίζεται πάνω στην πνευματική συνεισφορά του κάθε τριγώνου προς το σύνολο, που με τη σειρά του, εξαρτάται από την καθημερινή δράση του κάθε εργάτη των Τριγώνων.

Πώς συντηρείται το κάθε τρίγωνο;
Οι εργάτες των Τριγώνων παραμένουν σε επαφή μεταξύ  τους μέσω αλληλογραφίας, προσωπικής επαφής  ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου , όπου αυτό είναι δυνατό, για να διασφαλίσουν ότι το τρίγωνό τους διατηρείται ως μια λειτουργική μονάδα μέσα στο δίκτυο.

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη;
Όλοι οι νοήμονες άνθρωποι, άντρες και γυναίκες, παντού στον κόσμο, χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας, πίστης, φύλου ή χρώματος,  χρειάζονται για υπηρεσία εντός του δικτύου των Τριγώνων.

Είναι τα Τρίγωνα ένα θρησκευτικό κίνημα;
Τα Τρίγωνα δεν συνδέονται και δεν περιορίζονται από οποιαδήποτε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία. Αποτελούν ένα παγκόσμιο πνευματικό εγχείρημα που έμπρακτα συμπεριλαμβάνει άνδρες και γυναίκες από κάθε θρησκεία ή καμίας θρησκείας.

Το δίκτυο Τριγώνων καλύπτει τον πλανήτη. Πιέστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Το έργο των Τριγώνων είναι μια πράξη υπηρεσίας προς την ανθρωπότητα. Οι εργάτες των Τριγώνων συνεισφέρουν μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και ανιδιοτελούς υπηρεσίας με σκοπό να ενεργοποιήσουν και να αυξήσουν τη ροή του φωτός και της καλής θέλησης παντού στον κόσμο.