ΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗ

Τα ακόλουθα προγράμματα είναι διαθέσιμα για ακρόαση στο διαδίκτυο και για μεταφόρτωση (κατέβασμα) σε μορφή MP3.

1. Ηχογραφημένα προγράμματα Σεμιναρίων (webinar) των Τριγώνων: [Δεν υπάρχουν ακόμη ενεργοί σύνδεσμοί]

2. Ηχογραφήσεις από εκπομπές του ραδιοφωνικού προγράμματος «Εσωτερική Όραση» (“Inner Sight”) σχετικές με την υπηρεσία των Τριγώνων: [Σύνδεσμοι για να τις ακούσετε στο διαδίκτυο ή  να τις μεταφορτώσετε/κατεβάσετε]

021 - The Great Invocation
071 - Light
133 - The Etheric Body
238 - Meditation as Service
260 - Service through the Power of Thought