ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε σημάδια αναταραχής, αβεβαιότητας και αλλαγών σε παγκόσμια κλίμακα. Το έθνος-κράτος, η ελεύθερη αγορά και οι παραδοσιακές θρησκείες που αποδείχθηκαν επαρκείς για τόσο μεγάλο διάστημα, παρουσιάζουν ολοφάνερα σημάδια καταπόνησης, καθώς πασχίζουν να αντιμετωπίσουν τις νέες πραγματικότητες ενός εκτεταμένα διασυνδεόμενου κόσμου. Οι πάντες υποφέρουν από έλλειψη οράματος. Στην πραγματικότητα, η κρίση που αντιμετωπίζουν μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πνευματική, τόσο μακριά φτάνουν οι επιπτώσεις της.

Η ανθρωπότητα καλείται να κινητοποιήσει τα βαθύτερα αποθέματα της καρδιάς και του νου, για να ανταποκριθεί σε μια περίοδο αυξανόμενης ολοκλήρωσης και σύνθεσης. Μπορούμε συλλογικά να βάλουμε στην άκρη μια για πάντα, τους φραγμούς στη συνείδηση, οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν διαχωρίσει εθνότητες, θρησκείες και κοινωνικές τάξεις, και να μάθουμε να εργαζόμαστε για τη μία ανθρωπότητα; Γύρω από αυτήν την ερώτηση περιστρέφεται, ούτε λίγο ούτε πολύ, το μέλλον του κόσμου.

Σε ότι αφορά τους ανθρώπους καλής θέλησης χρειάζεται μια εμβάθυνση της κατανόησης των βασικών προβλημάτων που διέπουν την παρούσα παγκόσμια κρίση, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην μετάβαση προς ένα νέο πολιτισμό και μια νέα συνείδηση. Η πρόκληση της εγκαθίδρυσης ορθών ανθρώπινων σχέσεων μεταξύ των λαών και των εθνών θα πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο μέλημα για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν ελπίδα για το μέλλον. Μόνο αυτοί, κατά εκατομμύρια, μπορούν να πλάσουν την φωτισμένη κοινή γνώμη που θα αντιστρέψει το ρεύμα των παγκόσμιων γεγονότων.

Αυτές οι ιστοσελίδες είναι ένα διαδικτυακό πείραμα που θα βοηθήσει τους ανθρώπους καλής θέλησης να κατανοήσουν τα παγκόσμια γεγονότα και να συμβάλουν με τις ιδέες τους σε μια ενδεχόμενη εξεύρεση λύσεων. Διαμορφώθηκαν μέσα από τη Σειρά Μαθημάτων «Τα Προβλήματα της Ανθρωπότητας» σε 7 φυλλάδια –εκδόσεις της Παγκόσμιας Καλής Θέλησης– που διατίθενται δωρεάν για ατομική και ομαδική μελέτη. Τα 7 φυλλάδια είναι:

1. Εισαγωγή 2. Η Ψυχολογική Αποκατάσταση των Εθνών 3. Παιδιά, Νεολαία και Εκπαίδευση 4. Κεφάλαιο, Εργασία και Απασχόληση 5. Φυλετικές Μειονότητες 6. Οι Εκκλησίες και οι Οργανωμένες Θρησκείες 7. Διεθνής Ενότητα

Αυτά τα φυλλάδια βασίζονται στο βιβλίο της Αλίκης Μπέιλη «Προβλήματα της Ανθρωπότητας».

Δια μέσου των μαθημάτων, δίνεται περισσότερο έμφαση στα βαθύτερα υποκείμενα αίτια και στις αναδυόμενες τάσεις παρά σε μια τεκμηριωμένη έρευνα των γεγονότων. Η χρήση του εκπαιδευμένου νου στο στοχαστικό διαλογισμό θεωρείται ένα κομβικό σημείο και ενθαρρύνεται. Η Παγκόσμια Καλή Θέληση ενθαρρύνει επίσης τον σχηματισμό ομάδων μελέτης των μαθημάτων. Μέσω μελέτης, συζήτησης και διαλογισμού μπορούμε να δημιουργήσουμε μια «σκεπτομορφή επίλυσης», ώστε να επέλθει παγκοσμίως αλλαγή στον τρόπο σκέψης.

Μεταβάλλοντας τη σκέψη μας, επιφέρουμε αποτελεσματικές και πρακτικές αλλαγές στις παγκόσμιες υποθέσεις, αλλαγές στις οποίες θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε μέσα από τοπικές μορφές δράσεων υπηρεσίας.

Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο η σημασία του διαλογισμού σε αυτή την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα στον σύνδεσμο οι βαθύτερες όψεις της δόμησης ομαδικών σκεπτομορφών.

Θα θέλατε να σχηματίσετε μια ομάδα μελέτης; Τότε, παρακαλούμε, διαβάστε τις οδηγίες και επικοινωνήστε μαζί μας.

Ενδιαφέρεστε για την ανάγνωση των Φυλλαδίων Μελέτης; Μεταβείτε στην σελίδα (ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ)


 

Problems of Humanity - the book

A brief description of the book "Problems of Humanity".

Περισσότερα

ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

Παγκόσμια Καλή Θέληση στα Κοινωνικά Δίκτυα